Бухгалтерский учет и аудит

Нарахування заробітної плати

_____________________________________
      (підприємство, організація)
Типова форма №
ЗАТВЕРДЖЕНА
Ідентифікаційний                       наказом
Мінстату України
код ЄДРПОУ                             від 15
лютого 1996р. №51

                          код за УКУД             Видатковий касовий ордер


|Номер  |Дата  |   |Кореспондуючий |Код   |Сума    |Код   | |
|документа|складанн|   |рахунок, субра-|аналітич|      |цільовог| |
|     |я    |   |        |-ного  |      |о    | |
|     |    |   |хунок     |обліку |      |призначе| |
|     |    |   |        |    |      |ння   | |


1
|     |2    |3   |4       |5      |6   |7    |8 |
|     |    |   |        |      |    |    | |

Видати ________________________________________________________________
                   (прізвище, ім’я, по батькові)
Підстава: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________грн. ______коп.
                 (прописом)
Додаток: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Керівник                   Головний бухгалтер

Одержав: _________________________________________________ грн. ______коп.

«___» ______________20__р.             Підпис

За ____________________________________________________________________
       (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який
засвідчує особу одержувача)
 ______________________________________________________________________

               Видав касир ______________________


смотреть на рефераты похожие на "Нарахування заробітної плати"