Čķīńņšąķķūå ˙ēūźč

Uni ja unenaod (estonii)

             Eesti Kõrgem Kommertskool              Psühholoogia kursusetöö
               “Uni ja unenäod”                        Õppejõud: professor J. Ennulo

                            Õpilane: Mark Maslov
                                   ÕB - 11                Tallinn 1998


Sissejuhatus

Eesmärgiks on avada kursusetöö unenäo olemus võttes aluseks inimtegevuses
loomingut, prohvetlust, endeid, arengut.
Unenäo psühholoogia


ENNUSTAMINE JA TÄHENDUSUNI LÄBI AEGADE


  LOODUSRAHVASTE UNENÄOD

Professor K. Ramul tsiteerib jesuiite, kes XVIIsajandi keskel läksid
Kanadasse   indiaanlasi   (huroone)   õigesse   usku   pöörama:

,,Unenägu on oraakel, mille poole kõik need rahvad pöörduvad ja mida nad
kuulavad; on prohvet, kes ennustab neile tuleviku sündmusi, K.assandra
(Troojd. kuninga Priamose tütar, ennustaja), kes hoiatab neid õnnetuste
eest, mis neid ähvardavad, harilik arst nende haigustes...
Kui pealik räägib ühelt poolt ja unenägu teiselt poolt, siis võib pealik
karjuda nii palju kui tahab — esimesena täidetakse unenäo käsk. Unenägu on
sagedasti eesistujaks nende nõupidamistel.  Kauplemist,  kalapüüki  ja
küttimisf alustatakse harilikult unenäo loaga... Neil ei ole midagi nii
kallist, millest nad hea meelega ei loobuks mõne unenäo pärast. öieti öelda
— see on huroonide peajumal."
Põhja-Ameerika irokeesi hõimurühma kuuluvate t ? e r o k i i d e kohta on
etnograafid märkinud, et neil on kombeks end ravida ka unenäos juhtunud
ussihammustuse puhul.
Suurjärvistu ümbruses elavatel o d z i b v a -indiaanlastel on veel tänini
alles muistne komme saada unes juhendeid haiguse vastu. Eelnevalt tuleb
nälgida, teistest eralduda, heita magama ja oodata vaimolevust, kes ütleb
prognoosi ning annab soovitusi.
Arvatavasti on indiaanlased iseseisvalt tulnud samasu-gusele ravimeetodile,
nagu oli kasutusel Vana-Egiptuses ja -Kreekas.
,,Üks suguharu pealik sai kuulda, et keegi ta alamatest oli unes näinud
sugulist vahekorda ühe tema tütrega. Pealik nõudis alamalt täie pruudi
lunaraha selle põhjendu-sega, et magaja hing oli saanud naudingu-rahulduse,
mis seaduse järgi on võimalik ainult, kui pealikule tasutakse ta tütre
hind."
Aafrikas o n a ? a n t i rahvusel abieluinimestele ette nähtud karistus ka
unes juhtunud abielurikkumise eest.
Etnograaf L. Sternberg kirjeldab üht Aafrika rändurit, kelle juurde tuli
150 km kauguselt (jalgsi muidugi) kohalik elanik ja nõudis kahjutasu orja
tapmise eest. Nimelt oli ta näinud unes, et võõras rändur oli tapnud tema
orja.
Aafrika k o n d e suguharu liikmed jaotavad tähendus-unenägusid kahte
suurde liiki: tavalised tähendused ning teade, mille annab magajale surnu
vaim või jumal.
Analoogseid kirjapanekuid on ka Okeaania paapuate kohta:
,,Unenägudel enestel on maagide nõiatoimingutes erakordselt suur tähtsus,
sest pärismaalaste arvates avaldub nendes nähtustes surnud maagide tahe."
Polüneeslaste kohta on kirjutatud nii:
,,0ma kutselt olid oraaklitele väga lähedased ennustajad, kes näiteks Havai
saartel ennustasid tulevikku ohvrilooma sisikonna järgi. Ei puudunud ka
unenäoseletajad ja maagid, kes haigeid ravisid."
Ennustamine polnud vanasti sugugi ohutu eriala. Herodotos kirjutab, mis
juhtus V sajandil e.Kr. sküüdi ennustajatega, kui leiti,et nende ennustused
pole õiged.
,,Erinustajad hukatakse järgmisel viisil: vanker laotatakse hagu täis ja
härjad rakendatakse ette; ennustajatel köidetakse jalad  kinni,  käed
seotakse selja taha ning suud topitakse täis ja nad pannakse haokuhja
sisse. Haod süüdatakse põlema, härjad hirmutatakse lõhkuma ning kihutatakse
sõitma. Sageli hukkuvad härjad koos ennusta-jatega leekides, aga juhul kui
tiisel ära põleb, saavad härjad põgenema ning pääsevad ainult põletustega.
Siin kirjelda-tud viisil põletavad nad ennustajaid ka teistel põhjustel ja
nimetavad neid siis valeprohvetiteks.
Aga keda kuningas tappa laseb, nende poegadele ka ei halastata ja kõik
meessoost järglased hukatakse, kuid naissoole ei tehta mingit kurja."
   Samu kombeid on harrastatud ka Vana-Indias, kus kolm korda eksinud
ennustaja viidi seotult dzunglisse tiigritele toiduks.
Siberi ?amaanidel oli ennustamine samuti olulisel kohal. Nii on kirjutatud
sölkuppide kohta järgmist: ,,Nägijat nimetatakse sölkuppidel ,,djutsilõ".
Ta näeb prohvetlikke unenägusid. Ka tajüb ta ärkvel paragnostiliselt
ümbruses valitsevat olukorda. Kui kellelgi tekib vajadus kutsuda ?amaani
haige juurde, teab ?amaan juba seda. Kui ta koju jääb ja haiget vaatama
tuleb, on tervistumislootust, kui aga ?amaan enne kutsumist kodunt lahkub,
pole paranemisloo-tust."
Ka üks k e t i ?amaani, bangose funktsioone on ennustamine. E. Aleksejenko
kirjutab:
,,Bangosele omistati võime teada, kes ammu surnud sugulastest peab tagasi
pöörduma uue inimesena. Nad teatavad rasedale naisele ta tulevase lapse
nime."
Ennustati nii unenägude kui lõkke praksumise iseärasus-te järgi.
Kauaaegsed tavad on taassündide jälgimisel ka t u v a ?amaanidel —
böönidel. V. Djakonova kirjutab:
,,Pärast samaani surma ei läinud ta hing ära. Tema võttis enda juurde taiga
või mägede isand, muutes ta kajaks või millekski tühjaks.  Sellesse
perekonda pöördus pärilikkuse teel tagasi vaid,, böön" (samanistlik anne).
Erinevalt "sunusest" asub,, böön" pärast kandja surma kuskil lähedases
maakohas. Mõnikord aga ei tulnud see esivane-mate peresse. Sel puhul
arvati, et ta on läinud siinsetest kohtadest liiga kaugele.
Tugevad ?amaanid suutsid veel eluajal ennustada, kellesse sugulastest
,,böön" siseneb. Kui ,,sunus" tuli peresse taevast (tengri), siis selline
samaan muutus tugevaks ja teda nimetati tengri bööniks. (Sama ettekuju-tus
on ka laamadel.)"
Tõenäoliselt on Tuva jt. Altai piirkondade uskumuste möju ulatunud ka
muistsesse Tiibeti bööni-religiooni, mille  põhjal  veel  tänapäevalgi
otsitakse taassündinud dalai-laamasid. Vastupidine levikutee on  vähem
tõenäoline, sest taassünniõpetus on levinud üle kogu Siberi, kusjuures
puuduvad märgatavad budistlikud mõjud. Võimalik on ka veel selline variant,
et Siberi ja Tiibeti rahvausund on pärit ühisest eelkultuurist.
Elusaatust ennustasid tuva ?amaanid vana-aasta öhtulveel  sünnimärkide
järgi. Tähtsamaid märke oli 9. Mehel loeti neid kellaosuti  suunas,
arvestades seejuures 12-aastast loomkalendrit. Naise sünnimärke  loeti
vastupidises järje-korras. Täpne märkide tõlgendus pole teada.
Ka meie kaugemal hõimurahval, laplastel ehk saamidel  on  huvitavaid
ennustuskombeid. Et laplased elavad üsna hõredalt asustatud alal, siis on
iga külalise tulek sündmuseks. Laplaste riietuse, saanide ja koja juures on
rohkesti tegemist paeltega. Sellega on seotud omapärane ennete süsteem:
— kui paelad lähevad sõlme, tuleb võõraid;
— umbsõlme puhul on tulija vaene;
— tõmbsõlme puhul tuleb rikas;
— kui sõlme läks nööri ots, ei ela tulija kaua;
— kui sõlm tuli keskele, elab tulija kaua.
Nagu teistelgi rahvastel, on laplaste rahvausus paremal poolel erinev
tähendus vasemast. Näiteks kui sügeleb vasem käsi, siis saad midagi;
sügeleb parem käsi — annad midagi.
Unesümbolid on laplastel möneti sarnased teistegi rahvaste omadega. Näites:
purunenud tuba või ait tähistab omaste surma; neiuga armatsemine haigust;
kui naine annab midagi, tähendab see haigust; purjusolek halba sündmust;
kui raske haige näeb end tervena, võib oodata surma.
Samanism on rahvausund olnud ka eestlastel. Veel tänini on käibel väljendid
nagu ,,vaim tuleb peale" (inspiratsiooni tähenduses). Väljend ,,meelt
lahutama" tähendab U. Masingu arvates hingerändu. Veel aastal 1071 on
Novgorodi kroonikas t?uudi (eesti) nõia transsi ehk lõvesse langemist
kirjeldatud. Igatahes on Saaremaal tänini säilinud veel Lõve jõe nimetus.
Viljandi- ja Valgamaal on olnud. Lõve-nimelised külad. Läti  Henriku
kroonikas on viiteid arbuga ennustamisele, mida toimetati enne tähtsaid
sõjalis-poliitilisi sündmusi.


  SUMER JA EGIPTUS

Juba maailma esimeses tsivilisatsioonis, Vana-Sumeris (hilisema nimega
Kaldea) tunti unenägude tõlgendamist. Selle jaoks  olid  spetsiaalsed
preestrid. Nagu märgib antiikaja ajaloolane Strabon, teati veel meie
ajaarvamise algul nimetust ,,kaldealane" põhitähenduses ,,uneseletaja".
Ennustamisega üldse tegelesid veel astroloogid jt. mantikatundjad. Sumeri
mantika üheks erijooneks peab A. Lehman vaimkaitsja vahetut mõju. Vana-
Sumerist on teada ka in aailma esimene kirjapandud unenägu. See on pärit
muistse, XXIII saj. e.Kr. kirjapandud ,,Gilgame?i  eepose"  esimeselt
kiilkirjatahvlilt. Unenäo eellugu on selline: Uruki linna kuningas (elas u.
2700 a. e.Kr.) on küll suur vägevuselt ja toreduselt, aga ta rõhub rahvast
liiga rängalt. Jumalad otsustavad luua talle  vastukaaluks  älitugeva
loominimese — Enkidu. Templiprostituudi võlusid kasutades meelitab Gilgame?
Enkidu mägedest Uruki linna. Kui nad on linna jõudnud, ütleb prostituut
Enkidule:
,,Veel enne, kui sa mägedest alla laskusid, nägi Gilgame? Uruki linnäs sind
unes. Ärgates rääkis ta sellest oma emale:
,,Mu ema, ma nägin täna öösel und. Taevas oli täis tähti. NaguAnu (Sumeri
taevajumal — I.S.) sõjavägi, langes mu peale Inimene, kes sündinud mägedes.
Ma püiidsin teda haarata, aga tema oli tugevam. Ma püüdsin teda heita, aga
ta ei kõikunud. Tema vastu tõusis kogu Uruki rahvas. Tema aga seisis nagu
sammas ja tal suudeldi jalgu. Siis hüppasin talle peale nagu naisele. Sain
tast jagu ja paiskasin ta sinu jalge ette. Sina ju tahtsid, et me
mõõdaksime jõudu."
Rimat-Helit (Gilgame?i ema, jumal Ninsani epiteet — I.S.), kes teab kõike,
räägib isandale, Rimat-Helit, kõiketeadja, ütleb Gilgamesile:
See, keda nägid keset tähti hiiglaslikus taevas, kes nagu Anu sõjavägi
sulle peale tormas, keda sa võitsid ja mu jalge ette paiskasid — see on aus
ja tugev sõber. Ta aitab alati sõpra. Ta jõud saab kuulsaks üle kogu maa.
Ta jõud on suur nagu Anu sõjavägi."
Nagu eeposest teame, saidki Gilgame? ja Enkidu sõpradeks ja sooritasid koos
mitmeid võitlusi ja seiklusi.
Teisel savitahvlil on kirjas ka Enkidu unenägu. Seal on juttu reisist,
mille Enkidu sooritas kotkasmehega allilma, ja on mainitud ka prohveteid.
(Tsiteeritud teoses on Enkidu asemel kasutatud Eabani nime.)
Kokku on Gilgame?i eeposes seitse unenädkirjeldust.
Ka Vana-Egiptuses olid preesterprohvetite  koolid,  tunti  sümboolsete
unenägude seletamist, valmistati ette ka naisprohveteid. Et sellisele
tegevusele suurt tähendust omistati, näitab asjaolu, et kuningate ja
vaaraode juures tegutsesid elukutselised uneseletajad. Vanim unenägude
seletaja ongi pärit Egiptusest, 12. dünastia ajast (2000-1790 a.e.Kr.).
Mõni näide üldse egiptuse sümboolikast. Tõusev täht tähistas inimese sündi,
rõngas mehelikkust, poolkuu meest (abikaasat), kärg naist, ruut täiust
(mehe ja naise ühendus), süüdatud lamp hinge, päike head saatust, sõlm
abielu, puu oksakoht elujõudu.
Värvustest sümboliseeris helesinine kui püha värv vaimu, valge tarkust,
kuldne seadust ja must allilma.
Tihti oli unedel riikide saatusi määrav mõju. Nii viitab egüptoloog J.
Bonwick oma raamatus  Napata  linnas  asuvale  monumendile,  kus  on
hieroglüüfkirjas raiutud kuningas Aman-Meri-Nout unenägu. Võimalik, et
tegemist on Napata kuninga Pianehi (nn. Etioopia-dünastia, 751-656 a.e.Kr.)
egiptusepärase nimega.
Kuningas olevat ühel ööl näinud, et seisab näoga itta. Temast mõlemal pool
on aga kaks madu.
Kuninga und seletati nii, et lisaks^lõunasse jäävale Etioopiale saab ta ka
põhjapoolse ala, Egiptuse peremeheks.
Kuningas võtnudki ette sõjakäigu ja vallutanud põlise Egiptuse vaaraode
residentsi — Memphise.
Vanas Egiptuses oli põhimõte, et unenägusid saadab jumal, kes vajaduse
korral  läkitab  ka  uneseletaja.  Head  uned  pärinevad  taeva-  ja
ennustusjumalalt Horuselt, halvad uned — kurjuse, tormi- ja sõjajumalalt
Setilt.
,,Gilgame?i eepose" järel on teiseks ülesmärgitud unenäoks arvatavasti
Egiptuse printsi Thutmos IV uni u. 1450 a.e.Kr.
Olles Sfinksi juurde jalutanud, heitnud prints magama. Edasi  seisab
kivitahvlil hieroglüüfkirjas järgmist:
,,Momendil, mil Päike oli seniidis, nägi ta und. Talle tundus, nagu oleks
suur jumal ise temaga rääkinud:
,,Märka mind, vaata mind, mu poeg Thutmos. Olen su isa Hormakhu, Khepra Ra
Toom. Sa saad kuningriigi. Maa väheneb oma pikkuselt ja laiuselt. Küllus ja
rikkus kuivavad kokku... Sulle saab elupuult annetatud palju aastaid. Ma
annan ülima kõigist asjadest. Selles paigas, kus ma olen, on liiv mind
katnud. Luba, et täidad mu südamesoovi. Siis annetan ma sulle kunsti, mu
poeg, annetan võime, mu aitaja..."
Kui Thutmosis IV sai vaaraoks, laskis ta puhastada Hormakhule pühendatud
sfinksi tuiskliivast. Ja nagu unenägu oli lubanud, oli Thutmosis IV
valitsusaeg pikk ja viljakas."
Vana-Egiptuses oli IV-III saj.e.Kr. veel komme panna haigeid peajumal
Serapise templisse magama. Jumal pidi end unes ilmutama ja andma nõu,
kuidas terveks saada.
Serapise nimi tuleneb arvatavasti surnust ülestõusnud püha härja nimest:
Apis + jumal Osiris — Oserapis — Serapis.


  VANA-KREEKA

Egiptuse uskumused levisid Kreekasse arvatavasti juba enne 1000 a.e.Kr.
Kreeta ja Foiniikia kaudu ning hiljem, kui olid Kreeka-Pärsia sõjad, Pärsia
kaudu.
Ka Kreekas levis ,,templiune" komme. Seda harrastati egiptlastelt laenatud
jumala Serapise ja arstikunsti jumala Asklepiose templeis ning see sai
nimetuseks inkubatsioon.
Huvitav detail: kreeka arstikunstijumal Askle-pios onennustusjumal Apolloni
poeg. Apollon on aga omakorda peajumal Zeusi (Egiptuses vastas sellele
Serapis) poeg.
Kui templiunes antud juhatus osutus õigeks, siis kingiti templile vastava
organi elevandiluust, hõbedast või kullast kujutis. Tavaliselt lisati sinna
veel selgituseks ,,kat onar" — une põhjal.
Üheks Kreeka unenäoseletaja Artemidorose allikaks olidki Asklepiose templis
nähtus tervistumisunenäod. II saj.e.Kr. kirjutab Artemidoros kokkuvõtte
unesümbolite tõlgendamisest — ,,0neirokritika".
Näiteks kästi ühel haigel unes süüa ,,sõrmi". Uneseletaja preestri seletuse
kohaselt sõi haige datleid, mida nimetati nende kuju järgi ka sõrmedeks, ja
tervistus.
Üks rinnapöletikuga naine nägi unes, et oinas imes ta haiget rinda,
misjärel see sai terveks. Uneseletaja käskis ravimit valmistada ühest
rohust, arnoglossusest (oinakee-lest) ja haige sai terveks.
Huvitav on märkida, et toodud näites on rakendust leidnud sõnalised
sarnasusassotsiatsioonid. Artemido-ros lisab, et osa  ,,unenägusid  on
realistlikud ja iga unenäo seletamisel tuleb arvestada unenägija isiksust".
Kreeka arstikunsti esiisale Hippokratesele omistatakse tähelepanek, et
mõnikord avaldub haigus'köigepealt unes. Usk unes saadavaisse arstlikesse
õpetustesse oli nii tugev, et isegi Makedoonia Aleksander nägi unes
senitundmatut ravimtaime, millega raviti terveks väepealik Ptolemaios.
Cicero kirjutab sellest nii:
,,MafcedooTiia Aleksander, magades ühes telgis oma sõbr» Ptolemaiosega,
keda oli tabanud vaenlase mürginool, nägi sellist und : tema juurde tulnud
madu, kes kutsunud Olymposelt oma ema. Sellel olnud käes suur omapärase
kuju ja värvusega ravimtaime juur, mida ta näitas Aleksandrile. Hommikul
ärgates olnud Aleksandril selle juure välimus hästi meeles. Ta saatnud
sõdurid sellist juurt otsima. Varsti ravimtaim leitigi ja Ptolemaios ning
teised mürginoolest tabatud sõdurid said terveks."
Ateena linnriigi valitseja Periklese (495-429 a.e.Kr.) sõbrataril Aspasial
tekkinud kord haavand lõuale. Raviks aidanud vaid rohi, mida teatanud
Veenus, kps ilmus tuvi kujul.
Periklese enda kohta liigub ka selline jutt, millest räägib Herodotos.
,,Too Agariste (Periklese ema — I.S.) abiellus Xanthip-pos Ariphronose
pojaga ja kui ta õnnistatud seisukorras oli, nägi ta unes, et sünnib lõvi.
Ja mõni päev hiljem  sünnitaski  ta  Periklese,  Xanthippose  poja."
   ,
Peale meditsiiniliste probleemide otsiti unenägudelt abi ka riiklikes
küsimustes. Spartas toimusid iga-aastased ,,eforad"  —  viie  körgema
riigiametniku templiuned, mille järel koostati või muudeti seadusi. Et
riigimeeste võimed jäid tihtipeale kasinaks, loodi riiklike küsimuste
tähtsust arvestades spetsiaalsed  oraaklid,  elukutselised  ennustajad.
Kuulsaim oraakel o'li Delfis, Kesk-Kreekas Korinthose lahe ääres Parnassose
mäe nõlval. Delfi oraakli tegutsemisest on teateid alates VII saj.e.Kr.
Ekstaatilisse seisundisse viidud  naisprohvet  püütia  andis  tähtsaid
ennustusi. Muuseas peeti Delfis veel nn. püütiamänge, mis olid muusikalis-
sportlikud võistlused ja mida peeti nagu olümpiamängegi iga nelja aasta
järel. Püütiamänge peeti alates 582. aastast e.Kr. kuni IV sajandini e.Kr.,
seega umbes 900 aastat.
Teatavasti oli Delfi oraakel pühitsetud ennustusjumal Apollonile, kes oli
ühtlasi Päikese jumal. Apolloni kaksikõde Artemis, nõidusjumalanna, oli aga
K u u jumalanna. Nii seostati ennustamist ja maagiat kah^  peamise
taevakehaga.
Püütia nimetus on võib-olla seotud Delfi oraakli eellooga. Varem valitses
Delfit draakon Python, kes olevat oma raske kehaga lömastanud mägesid.
Apollon tapnud Pythoni oma eksimatu noolega, kaevanud ta maa sisse ja
rajanud sinna templi, et inimesed saaksid teada Zeusi tahet.
V. Blavatski jt. ajaloolased väidavad, et Delfi pühamu kajastas Kreekas
Kreeta kultuuri mõju.
Apolloni võit Pythoni üle väljendab S. Lurje arvates ,,õhujumalate" võitu
vanemate paikkondlike maajumalate üle. Oli ju Delfi ennustustempel ehk
manteia (oraeula on rooma termin) algselt pühendatud maajumalannale Gaiale.
Võimalik ka, et Pythoni analoogiks on Typhon ja selle egiptuse võrdkuju
Seth (kelle tappis Horus, Apolloni prototüüp).
Antiikkirjanik Sophoklese ajal (V saj.e.Kr.) oli Delfi juba nii kuulus, et
Sophokles nimetab teda Maa kesk-kohaks, maailmakeskuse ohvripaigaks.
Ennustustseremoonia käis Delfis järgmise rituaali kohaselt.
1. Ennustuse soovija tõi templi ees ohvri, andis kingi ja heitis teiste
samasugustega loosi, millises järjekorras Apolloni palge ette ilmuda.
2. Kui järjekord kätte jõudis, teatas saadik oma küsimuse spetsiaalsele
preestrile promantisele, kes selle edastas naisennustajale — püütiale.
3. Püütia istus spetsiaalse templi siseruumis adytonis kolmejalgsel järil
ja viis end ekstaasi. Selleks olevat kasutatud maagaasi või näritud teatud
taimi. Püütiale esitati küsimusi, mille peale ta vastanud üsna seosetult.
Seda tõlgendas preester, kes formuleeris ennustuse tavaliselt salmina. Kui
saadik ei saanud sellest ennustussal-mist hästi aru, tõlgendas seda teine
preester — eksegeet.
Delfi oraakleist on aegade jooksul säilinud kirjeldustes palju juttu.
Viimane Lüüdia kuningas Kroisos (VI saj.e.Kr.), kes olnud kuulus oma
rikkuse, ihnuse ja ettevaatlikkuse poolest, tahtnud teada, millist oraaklit
ta võib usaldada. Ta saatnud saadikud seitsme oraakli juurde palvega
teatada, mida ta teeb kindlal päeval ja kindlal ajal. Ainsana andnud õige
vastuse Delfi oraakel: Kroisos keetnud valgevasest katlas kilpkonna ning
lambatalle.
Delfi oraakel hakkas oma tähtsust kaotama juba II saj.e.Kr., mil Kreeka
sattus Rooma riigi võimu alla. Riiklikes asjades ei tuldud enam Delfisse
nõu küsima. Oraakel langes järk-järgult tavalise, raha eest elusaatust oma
raske kehaga lömastanud mägesid. Apollon tapnud Pythoni oma eksimatu
noolega, kaevanud ta maa sisse ja rajanud sinna templi, et inimesed saaksid
teada Zeusi tahet.
V. Blavatski jt. ajaloolased väidavad, et Delfi pühamu kajastas Kreekas
Kreeta kultuuri mõju.
Apolloni võit Pythoni üle väljendab S. Lurje arvates ,,õhujumalate" võitu
vanemate paikkondlike maajumalate üle. Oli ju Delfi ennustustempel ehk
manteia (oraeula on rooma termin) algselt pühendatud maajumalannale Gaiale.
Võimalik ka, et Pythoni analoogiks on Typhon ja selle egiptuse võrdkuju
Seth (kelle tappis Horus, Apolloni prototüüp).
Antiikkirjanik Sophoklese ajal (V saj.e.Kr.) oli Delfi juba nii kuulus, et
Sophokles nimetab teda Maa kesk-kohaks, maailmakeskuse ohvripaigaks.
Ennustustseremoonia käis Delfis järgmise rituaali kohaselt.
1. Ennustuse soovija tõi templi ees ohvri, andis kingi ja heitis teiste
samasugustega loosi, millises järjekorras Apolloni palge ette ilmuda.
2. Kui järjekord kätte jõudis, teatas saadik oma küsimuse spetsiaalsele
preestrile promantisele, kes selle edastas naisennustajale — püütiale.
3. Püütia istus spetsiaalse templi siseruumis adytonis kolmejalgsel järil
ja viis end ekstaasi. Selleks olevat kasutatud maagaasi või näritud teatud
taimi. Püütiale esitati küsimusi, mille peale ta vastanud üsna seosetult.
Seda tõlgendas preester, kes formuleeris ennustuse tavaliselt salmina. Kui
saadik ei saanud sellest ennustussal-mist hästi aru, tõlgendas seda teine
preester — eksegeet.
Delfi oraakleist on aegade jooksul säilinud kirjeldustes palju juttu.
Viimane Lüüdia kuningas Kroisos (VI saj.e.Kr.), kes olnud kuulus oma
rikkuse, ihnuse ja ettevaatlikkuse poolest, tahtnud teada, millist oraaklit
ta võib usaldada. Ta saatnud saadikud seitsme oraakli juurde palvega
teatada, mida ta teeb kindlal päeval ja kindlal ajal. Ainsana andnud õige
vastuse Delfi oraakel: Kroisos keetnud valgevasest katlas kilpkonna ning
lambatalle.
Delfi oraakel hakkas oma tähtsust kaotama juba II saj.e.Kr., mil Kreeka
sattus Rooma riigi võimu alla. Riiklikes asjades ei tuldud enam Delfisse
nõu küsima. Oraakel langes järk-järgult tavalise, raha eest elusaatust
ennustaja tasemele. 390 a.e.Kr. lõpetas oraakel tegevuse.
Muuseas on Delfi oraakli pärast ka ,,püha sõda" peetud. See oli 352.
a.e.Kr., kui Makedoonia Aleksandri isa Filippos tuli oma poliitilisi sihte
silmas pidades Kesk-Kreekasse Fookiasse, kus kreeklased olid konfiskeerinud
Delfi templi vara ning maksid sellest sõduritele palka. Kreeklased said
Makedoonia Aleksandrilt lüüa ja Delfi oraakel säilitas  veel  mõneks
sajandiks oma funktsioonid.
Peale Delfi oraakli oli veel teisigi, vähem tähtsaid oraaklipaiku. Tuntuim
ja vanim oli Dodona tammehiis. See asus Põhja-Kreekas muistses Epiirias,
kus pühade tammede kohina järgi püüti Zeusi tahet teada saada.
Dodona hiiest räägib V saj.e.Kr. ajaloolane Herodotos. Arvatavasti oli hiis
asutatud juba enne VI sajandit.
Ajaloolase M. Hvostovi andmete kohaselt elas  just  Dodonas  muistne
helleenide höim, kelle nime järgi hakati edaspidi nimetama kõiki kreeklasi
helleenideks ja kreeka kultuurimõju hellenismiks.
Oma tegevuse lõpetas Dodona oraakel ilmselt varem kui Delfi oma. Dodona
oraaklile on omistatud mitmeid kahe-mõttelisi ennustusi. Näiteks öelnud ta
Lüütia kuninga-le Kroisosele, kes tuli Pärsia sõja kohta nõu küsima:
,,Kui iiletad Halyse jõe, purustad suure riigi!" Kroisos ületas jõe... ja
purustas oma riigi!
Spartalased olevat enne kui arkaadlastega sõtta astusid, küsinud sõja
tulemust. Vastus olnud lakooniline: ,,Sõda'  pisarateta."  Spartalased
võitsid, kaotamata ühtegi meest. Oleksid nad aga kaotanud, mehed tapetud,
naised-lapsed vangi viidud, ka siis poleks kedagi kodus nutmas olnud. Nii
arvab skeptik A. Beljavski. Minu arvates võiks viimast ennustust siiski
õigeks pidada, sest kaotuse korral oleksid pisarad ikkagi voolanud (kas või
võõrsil). Ja võita sõda ilma ühegi  kaotuseta  pole  just  kergesti
prognoositav sündmus.
Peale nimetatute tegutsesid oraaklid veel Beotis ja Delfi lähedal Abais.
Amoni tempel Siva oaasis Egiptuses oli ka kreeklaste pühamu.
Kreeka-Pärsia sõdade ajal V saj.e.Kr. juhindusid mõlema poole väejuhid ka
oma unenägudest. Herodotose andmeil olevat Pärsia kuningas Xerxes  1
sõjakäigu Kreeka vastu ette võtnüd oma unenäo tõttu. Ta näinud unes
jumalust, kes andnud käsu Hellasega sõdida.
Plutarehose andmeil näinud Kimon, Kreeka väejuht Kreeka-Pärsia sõjas, enne
Egiptusse ja Küprosele soori-tatud sõjaretke und:
,,Ta nägi, et tema peale haugub tige koer. Haukumise vahele on kuulda ka
sõnu: ,,Tegutse ning mulle enesele ja mu kutsikatele oled nii armas!"
Unenägu tõlgendanud Kimoni sõber, uneseletaja Antifi-los nii:
,,Koer — see on vaenlane. Kõne ja haukumise vaheldumine on Pärsia vägi, mis
koosneb nii kreeklastest kui barbaritest. Koerale meelepärane olla —
tähendab surra.""
Nii juhtuski, et Kimon tõi Kreekale võidu, kuid hukkus ise Küprose juures
peetud lahingus 449 a.e.Kr.
Herodotosel on veel teateid Ateena endise türanni Hippiase kohta, kes oli
sunnitud spartalaste survel Ateenast lahkuma ning võitles Maratoni lahingus
pärslaste poolel. Herodotos kirjutab:
,,Aga Hippias Peisistratose poeg viib barbarid Maratoni alla pärast seda,
kui ta eelmisel ööl oli näinud [...], et ta inagas oma lihase emaga. Seda
unenägu seletas ta nõnda, et tuleb Ateenasse tagasi ja saab uuesti võimule
ning sureb vanul päevil oma kodumaal. Nõnda tõlgendas ta siis oma unenägu."
Maratoni lähistel lahinguks valmistudes ta haigestus ja üks liikuv hammas
kukkus liiva sisse. Hippias asus hammast otsima. Herodotos jätkab:
,,Kui aga hammas nähtavale ei tulnud, ohkas ta ja lausus juuresolijaile:
,,See maa ei ole meie maa ega saa me ka iial seda oma võimu alla. Selle
osa, mis õigusega mulle kuulus, sai niiiid hammas endale.
Hippias oletas siis, et unenägu on sel viisil täide läinud."
Nagu ajaloost teada, kaotasid pärslased Maratoni lahingu väiksemaarvulise
Kreeka sõjaväe vastu ning Hippias sai seal 490. a.e.Kr.  septembris
surmavalt haavata.
Herodotos pajatab ka kuulsast Termopüülide lahingust. Delfi oraakel oli
ennustanud selle perioodi kohta, et kas Sparta riik või Sparta kuningas
peab hukkuma. Herodotos kirjutab:
,,Termopüülides vübivatele helleenidele oli ennustaja Magistias pärast
ohvriloomade silmitsemisf kõige esimese-m öelnud, et neil tuleb koidikul
surra."
Herodotos räägib ka Termopüülide raidkirjast:
   ,,Teie ees kuulsa Magistiase haud, ta meedlased tapsid siin, kui
läbisid teel just Speraeheiose vood.
Ennustaja küll teadis, et surm on saabumas peatselt, siiski ei lahkunud ta
nüüd spartalaste kuninga väest."
Endelisi märkmeid on ajaloolastel ka Makedoonia Aleksandri kohta.
Üldtuntud on seik, et Aleksander nägi enne Foiniikia linna  Tüürose
vallutamist kilbil tantsivat saatürit. Unesele-taja Aristandes ütles, et
see tähendab ,,Sa Tyros" (sinu Tüüros).
Aleksander võttis nõuks Tüürost rünnata ja vallutas linna.
H. Bigelow lisab veel juhtumi, kus Aleksandri vägi pääsenud  Aasia-
sõjakäigul vaid tänu väepealik Dionysose hoiatavale unele.
Enne 332. a.e.Kr. Pärsiasse ettevõetud sõjaretke külastas Aleksander veel
üht oraaklit. Ajaloolased T. Blavatskaja jt. kirjutavad:
,,AlefcsaTider oustas egiptuse kombeid ja isegi sooritas palverännaku Siva
oaasi, jumal Amoni oraakli juurde. Amoni oraaklit austasid peale egiptlaste
veel Aasia rahvad ja ka kreeklased ning makedoonlased, kes samastasid
Amonit Zeusiga.
Aleksander küsis oraaklilt, kas ta alistab kogu Aasia, ja sai sellele
kinnituse. Plaanitsedes riskantset sõjakäiku kogu Pärsia vallutamiseks ning
põrgates seejuures makedoonia ülikute vastuseisule, otsustas  ta,  et
üldiselt austatud oraakli soodne vastus soodustab tema polütikat."
Makedoonia Aleksandrile määratud viimase ennustuse lausus India vang Kaleni
enne oma surma. Ta ütles Aleksandrile: ,,Me koh.tume kaheksa päeva pärast
Babülo-nis." Teatavasti tapeti Aleksander Suur 13. juunil 323. a. e.Kr.
Babülonis.
Plato andmeil näinud ennustavat und ka kuulus mõttetark Sokrates. Kolm
päeva enne oma sunnitud enesetappu öelnud ta sõber Kritiasele, et sureb. Ta
näinud unes, et ilus naine kutsunud teda nimepidi, lugedes Homerose värssi.
Värsis oli öeldud: ,,Kolme päeva pärast langed sa maapinnale."
Vana-Kreeka perioodil kujunesid välja ka põhilised ennustuskunsti, mantika
moodused. Kokku oli neid umbes 50. Peamisteks vahenditeks ennustamisel olid
luud, viled, käejooned, looma pealiigutused,  pendel,  veri,  hobune,
kristall, õli, tuli, ohvrilooma sisikond, täringud, kivid, lamp, laip,
küüned, muna, linnud, pulgad, õhk, numbrid, tähed, endelised sündmused jt.
Ega tänapäeval palju uuendusi olegi juurde mõeldud — ehk üksnes kohvipaks,
kaardid ja taldrikukeerutamine.


4. VANA-ROOMA

Rooma linna ja tulevase impeeriumi legendaarseks loomisaastaks peetakse
753. a.e.Kr. Aastal 476 p.Kr. langes Lääne-Rooma riik germaanlaste ja
teiste rahvaste hoopide all. Rooma riigi tuumikuks olid kohalikud Itaalia
rahvad — etruskid, latiinid, sabiinid jt. Ilmselt olid neil VIII saj.e.Kr.
omad rahvuslikud ennustuskombed, kuid nende kohta pole suurt  teada.
Ohvrilooma sisikonna (peamiselt maksa) järgi ennustamist. mida harrastasid
etruskid, ei saa kuigi originaalseks pidada. Juba ennustusmeetodi nimetuses
(haruspeksia) võime ära tunda Egiptuse ennustusjumala Horuse nime (Id.
Horus + spexi = vaatlema).  Maksa  ennustusvahendina  kasutamine  on
arvatavasti seotud arhailisema mantika moodusega — püromantiaga, mille
vahendiks on tuli (algselt ohverdamistseremoonia tuli). Maksa on peetud
organismi tule sümboliks. Vanimad maksaennustamise teated on pärit Vana-
Sumerist.
Viimane, arvult seitsmes ,,kuningate perioodi" etruskist valitseja Roomas
oli Tarquinius Superbus (Uhke). Aastal 510 e.Kr. aeti ta Roomast minema ja
algas uus, vabariiklik ajajärk.
Ajaloos on viiteid, et Tarquinius olevat Rooma kuning-liku perioodi lõppu
unes ette näinud.
Rooma kuningliku perioodi kohta on märkmeid ajaloola-sel N. Ma?kinil:
,,...sageli pöörduti nõu saamiseks eriliste tarkade, augurite poole, kes
arfasid jumala tahte lindude lennu järgi ja selle põhjal, kuidas nokivad
teri pühad kanad. Pärimuse järgi ilmunud Tarquinius Uhke ajal, tegelikult
aga vist vabarngi algul nn. sibülliraamatud. Nende raamatute koostajaks
peeti ennustajat, Kyme sibülli. Need raamatud sisaldasid mitmesuguseid
kreeka-keelseid  ennustusi.  Sibülliraamatute  poole  pöörduti  vaid
erakordsetel juhtudel.  Nende  säilitamine  oli  usaldatud  erilistele
preestritele ja tõlgendajatele."
Lisada võiks veel seda, et sibülliraamatud hävisid Rooma tulekahju ajal 83.
a.e.Kr. Hiljem uuesti kogutud materjali käskis Rooma väejuht Stilieho
aastal 400 põletada.
Esimeseks sibülliks on peetud Trooja kuninga Priamose tütart Kassandrat.
Kreeka mõjuna on Rooma riigis oraaklitena tegutsenud kuni 12 sibülli.
Kuulsaimad neist tegutsesid Kymes ja Tiburis. Kyme oli algul Suur-Kreeka
koloonia. mis asutati VIII saj.e.Kr. See asub Lõuna-Itaalia läänerannikul
Napoli lähedal. Rooma vöimu alla langes Kyme IV saj.e.Kr.
Kui Rooma riigi piirid laienesid, ulatus siia üha rohkem ka kultuurilisi
mõjutusi. Eriti suur oli Kreeka mõju. Kreeka põhilised jumalad võeti üle
nende nimesid ja kohati ka funktsioone muutes: Zeusile hakkas vastama
Jupiter. Herale Juno, Poseidonile Neptunus, Athenale Minerva, Aresele Mars,
Aphroditele Venus, Artemisele Diana. Hephaistosele Vuleanus.  Hestiale
Vesta, Hermesele Mereurius, Demeterile Ceres, Apollonile Apollo.
Selle jumalate rea tõin, et näidata: a i n u 11 ennustusju-mal Apollon on
säilitanud oma põhilise nimekuju ja funktsiooni.
Ennustusvõimet hinnati ka Rooma alamate ja orjade juures. On näiteks
teateid suurest Sitsiilia orjade ülestõusust aastal 138 e.Kr. Saar oli 6
aastat orjade käes, vermiti isegi oma münte ülestõusu  juhi  Eunuse
portreega. Alles mitme konsuli ühendatud armeed suutsid orjadest võitu
saada. Eunuse isiku kohta kirjutab ajaloolane N. Ma?kin järgmist:
,,Liikumise juhiks oli ori Eunus, kellega käis kaasas võimeka maagi ja
ennustaja kuulsus. Räägiti, nagu oleks Eunus suure süüria jumala Athagali
kaitse all. Eunus kuulutati tsaariks ja nimetati süüria tsaaride nimega
Antioehoseks."
Ülestõusnutel oli veel teinegi juht — Kleon, aga tema loovutas oma võimu
Eunusele kui populaarsemale.
Kui tapetud isade asemele sirgusid pojad, tõusid Sitsiilia orjad jälle
üles. See oli 104.-101. a.e.Kr.
N. Ma?kin kirjutab:
,,Tsaariks kuulutati Salvius. Teda peeti kogenud ennustajaks, kes kasutas
selleks loomade sisikonda. Salvius võttis endale nimeks Triphon."
Ka seekord oli ülestõusul veel teinegi juht, Aphinion, keda peeti kuulsaks
tähtede järgi ennustajaks. Aphinion kuulutas end samuti tsaariks.
Huvitav! Kui eelmise ülestõusu puhul eelistati ennustajat maagi lihtjuhile,
siis kuidas talitati kahe ennustajaga?
Peajuhiks kuulutati Triphon. Ilmselt loeti haruspeksiat usaldusväärsemaks
või ka operatiivsemaks kui astroloogiat.
Kuigi roomlastel olid omad sibüllid, pöördusid nad erakordsetes olukordades
Delfi oraakli poole. Nii juhtus see ka peale Cannae lahingut. kus Kartaago
väejuht Hannibal purustas peaaegu kogu roomlaste sõjaväe ja oleks võinud
rünnata kaitsetut Roomat. Tuginedes Liviusele, kirjutab I. Korabljov oma
raamatus ,,Hannibal" nõnda:
,,0raakel luges üle jumalaid ja jumalarinasid, kellele tuli ohvreid tuua.
Ta andis ka nõu, kuidas seda teha. Süs aga lisas: ,,Kui te, roomlased,
nõnda talitate, siis teie olukord paraneb ja kergeneb. Teie riigi olukord
muutub õnnelikuks )a võit sõjas jääb rooma rahvale. Kui teie riigi asjad
edenevad hästi ja ta päästetakse,  saatke  Apolloni  püütiale  kinke
sõjasaagist ja raha, mida saate sõjasaagi müügist. Austage  sõjamehe
relvastust, hoiduge ohjeldamatust lõbutsemisest."
Aga ka see, Rooma riigile kõige ohtlikum sõda, II sõda Kartaagoga. olevat
alguse saanud Hannibali unenäost. Selle tagajärjel olevat ta otsustanud
Kartaago valitsejate nõusolekuta rünnata Rooma ,,mõjusfääri" kuuluvat Sagun-
tumi linnä. I. Korabljov kirjutab, toetudes Liviusele:
,,Arvatavasti sellel ajal levisid sõdurite ja mitte ainult sõdurite seas
kuuldused imepärasest unenäost, mida Hannibal näinud ja mis ennustanud
võitu."
Üks huvitavaid juhtumeid kogu Teise Puunia sõja jooksul oli aastal 216,
veel enne Cannae lahingut. Hannibal valmistas Rooma sõjaväele lõksu: jättis
oma laagri näiliselt maha, kullahunnikud nähtaval, lõkked põlemas. Ise aga
jäi tee äärde varitsema, et ootamatult rünnata. Luure teatas konsul Marius
Statiliusele, et tegemist on arvatavasti löksuga, ja otsustati kindlustatud
laagrist mitte väljuda. Edasi loeme J. Korabljovi raamatust:
,,Marius Statiliuse teadaanne põhjustas efekti, mis  oli  vastupidine
sellele, mida ootas Emilius Paulus. Södurid hakkasid veel valjemalt ja
otsustavamalt nõudma, et antaks teeleasumise signaal. Vastasel korral
lubasid nad minna ise ja ilma signaalita. Varron andis käsu teele asuda ja
vaid viimasel hetkel õnnestus Paulusel oma kolleegi peatada. Leegionide
riviembleemid kanti juba väravast välja, kui Emiliuse saadik  teatas
Varronile, etkanadega ennustamisel ei s aanud Emi lius s oo dsat e nnet
(minu sõrendus — I.S.).
Ebausklik hirm sundis Varroni peatuma, kuid tal tuli veel kaua veenda
ülesköetud sõdureid, et pöördutaks tagasi laagrisse."
Seega — kui haned päästsid Rooma linna, siis tegid kanad seda Rooma
impeeriumiga!
On säilinud ka viide sellele, et kuulus Rooma kõnemees Ci,cero nägi unes
tulevast Rooma keisrit Augustust, enne kui ta teda isiklikult kohtas.
Muuseas oli Augustus see, kes võitis 31. a.e.Kr. relvastatud vöimuvõitluses
Antoniuse, 12 a. varem Cicero tappa lasknud poliitiku.
Üldtuntud on Caesari tapmise lugu (15. märtsil 44. a.). On teada, et sibüll
oli Caesarit hoiatanud 15. märtsi eest. Teel senaatorite nõupidamisele
kohanud Caesar sibülli ja öelnud, et 15. märts on käes, aga midagi erilist
pole juhtunud. Sibüll vastanud: ,,Käes, kuid mitte läbi!"
Edasi kirjutab ajaloolane Grube:
,,Caesari abikaasa Calpurnia oli tema tapmisest öösel hirmsaid unenägusid
näinud. Südamest palus Calpurnia 15. märtsi hommikul, et Caesar koju jääks.
Tõesti tahtis Caesar abikaasale järele anda ja konsul Antoniusel enese
asemel senati koosolekut lasta pidada. Aga üks Brutuse sugulane tuli ta
järele ja meelitas teda, nii et ta ligi läks."
Tagajärg on teada — 23 noahaava.
Mida Calpurnia nägi? V. Bitneri andmete järgi näinud ta unes, et mehe büst
jooksnud verd, maja katus langenud sisse, olnud näha pistodadega mõrvareid.


  PIIBEL UNENÄGUDEST

Piiblist leiame 12 prohvetliku unenäo kirjeldust. Need on 1 Moosese,
Kohtumõistjate ja Tanieli raamatus. Kirjeldan neid lähemalt.
1 Moosese 28,10-15 kirjeldatakse Jakobi unenägu. Jehoova ilmutab end unes
ja lubab maa, kus Jakob magab, temale anda. Ta ennustab ka tema suguvõsa
tulevast võimsust ning lubab osutada selle saavutamisel kaasabi.
1 Moosese 31, 10-13 on juttu Jakobi unenäost. Jumala ingel selgitas talle
Labani riukaid ja käskis oma sünnimaale minna.
1 Moosese 37. 7-8 on kirjas 17-aastase Joosepi unenägu, mida ta jutustas
oma vendadele.
,,Et vaata, meie oleme sidumas vihkusid väljal ja vaata, minu vihk tõusis
äkki üles ja jäi ka püsti seisma ja vaata, teie vihud tulid tema ümber ja
kummardasid minu vihu ette."
Ja tema vennad ütlesid temale: ,,Peäksid sina õieti kuningaks meie üle
saama? Kas sa peaksid õieti valitsema meie üle? Ja nemad võtsid teda veel
enam vihata, tema unenägude pärast ja ta kõnede pärast."
1 Moosese 37. 8-10 on juttu veel ühest unenäost. ,,Ja ta nägi veel unes
teise unenäo ja jutustas seda oma vendadele ja ütles: ,,Vaata, ma olen unes
veel ühe unenäo näinud ja vaata, päev ja kuu ja 11 tähte kummardasid minu
ette." Ja ta jutustas seda oma isale ja oma vendadele ja ta isa sõitles
teda ja ütles temale: ,,Mis unenägu see on, inis sa unes näinud? Kas mina
ja su ema ja su vennad peavad õieti tulema ja sinu ette kummardama maani?""
1 Moosese 40, 9-13. Jutt on Egiptuse vaarao õukonnast. ,,Ja keldriteenrite
ülevaataja jutustas oma unenäo Joosepile ja ütles temale: Mu unenäo sees
oli nõnda. Vaata, seal oli viinapuu minu ees. Ja viinapuu küljes olid kolm
oksa ja need olid pakatamas, ta õied olid välja tulnud ja tema kobarate
küljes olid marjad valmis saanud. Ja vaarao karikas oli mu käes ja ma
võtsin vunamarjad ja pigistasin neid vaarao karikasse ja andsin karika
vaarao kätte."
Ja Joosep ütles temale: See on tema seletus: kolm oksa on kolm päeva. Enne
kui kolm päeva mööda saab, tõstab vaarao su pea üles (keldriteenrite
ülevaataja oli sel ajal eksimuse eest vangis — I.S.) ja paneb sind jälle su
ameti peale ja sa annad vaarao karikat tema kätte endise viisi järele kui
sa olid ta keldri ülevaataja." Nii see ka juhtus. 1 Moosese 40, 16-19.
,,Kui pagarite ülevaataja (oli ka vangis koos keldriülema ja Joosepiga —
I.S.) nägi, et ta hästi oli ära seletanud, siis ütles ta Joosepi vastu:
,,Mina olen ka unes näinud ja vaata, kolm punutud korvi olid mu pea peal.
Ja ülema korvi sees oli kõiksugu vaaraole tehtud pagarirooga ja linnud sõid
 seda korvist mu pea pealt ära."
 Ja Joosep vaatas ja ütles: ,,See on tema seletus: kolm  feorvi on kolm
päeva. Enne kui kolm päeva mööda saab, võtab vaarao su pea otsast ära ja
poob sind üles puusse ja linnud söövad su liha sinu pealt ära." Nii see ka
juhtus.
1 Moosese 41. 17-21, kus Joosep kutsuti vaarao unenägu seletama:
,,Ja vaarao ütles Joosepi vastu: ,,Mu unenäos oli nõnda see: vaata, ma
seisin jõe ääres. Ja vaata, jõest tõusid üles seitse lehma, mis lihavad
liha poolest ja ilusad pealt näha ja nemad sõid aasa peal.
Ja vaata, teist seitse lehma tõusid nende järel üles, väetimad ja väga
pahad pealt näha ja lahjad liha poolest, ei ma pole kõige Egiptuse maal
säherdusi pahu näinud.
Ja lahjad pahad lehmad sõid need seitse esimest lihavat lehma ära. Ja nemad
said nende kõhtu ega olnud tunda, et nemad nende kõhtu saanud. Ja nende
nägu oli paha, nõnda kui ennegi. Ja ma ärkasin üles.""
Samas, 1 Moosese 41, 22-24 jätkab vaarao nõnda:
,,Pärast nägin ma omas unes ja vaata, seitse viljapead tõusid ühest
kõrrest, täied ja head.
Ja vaata, seitse kuiva, peenikest, hommikutuulest ära kõrvetatud pead
tõusid nende järel üles.
Ja peenikesed viljapead neelasid need seitse head pead ära."
Järgneb Joosepi seletus, et tuleb seitse viljarikast aastat ja siis seitse
nälja-aastat, kus kõik kogutud vili ära süüakse. Joosep lisab:
,,Ja et unenägu vaaraole on kaks korda olnud, on see, et see asi on
Jumalast tõesti seatud ja et Jumal pea jõuah seda tegema."
Kohtumõistjate 7, 13-15.
On puhkemas lahing Kideoni 300-mehelise eliitväeosa ja  rohkearvulise
Midjani sõjaväe vahel. Olles luurel, kuuleb Kideon pealt vaenlase sõdurite
vestlust.
,,Ja Kideon tuli ja vaata, teine jutustas teisele üht unenägu ja ütles:
,,Vaata, ma nägin unes ja vaata, üks küpsetatud odraleib veeretas end
Midjanite leeri ja kui see telkidele külge sai, siis lõi ta neid, et nemad
maha langesid ja lõi alumise poole peale ja telgid olid maas."
Ja teine vastas ja ütles: ,,See ei ole muud mitte kui lisraeli mehe Joase
poja Kideoni mõõk. Jumal on ta kätte andnud Midjani rahva ja kõik leeri."
Ja see sündis kui Kideon unenäo juttu kuulis ja selle seletust, siis
kummardas tema ja läks tagasi lisraeli leeri ja ütles: ,,Tõuske üles, sest
Jehova on Midjani leeri teie kätte andnud.""
Ja nii see sündiski.
Tanieli 2. pt.
Paabeli kuningas Nebukadnetsar nägi und, aga Kaldea targad ei saanud seda
seletada, ning määrati seetõttu hukkamisele.
,,Siis ilmutati Tanielile see salaja asi ühes nägemises öösel. Siis kiitis
Taniel taeva Jumalat.
Taniel läinud ku'ninga juurde ja kõigepealt jutustanud talle vaid kuningale
teadaolnud unenäo:
,,Sina, kuningas, nägid ja vaata, seal oli iiks suur kuju. Seesinane kuju
oli suur ja tema au selgus oli väga kallis, see seisis su kohal ja oli
hirmus pealt näha.
Kuju pea oli heast kullast, tema rinnad ja ta käevarred hõbedast, tema kõht
ja puusad olid vasest. Tema sääred olid rauast, tema jalad olid muist
rauast, muist savist.
Sa nägid, kui üks kivi en-nast maha laskis, ei mitte kätega ja lõi kuju
tema jalgade peale, mis rauast ja savist olid ja peksis need rusuks katki.
Siis pekseti rusuks ühtlasi raud, savi, vask, hõbe ja kuld ja said ära
nõnda kui põrm viljapeksu põranda pealt ja tuul viis need ära ja neile ei
leitud ühtegi paika.
Aga kivi, mis kuju •maha lõi, sai suureks mäeks ja täitis kõik maailma.
See on see unenägu. Nüüd tahame kuninga ette öelda, mis see tähendab.
Sina, kuningas, oled kuningate kuningas. Sulle on taeva Jumal andnud
kuningriigi, väe ja rammu ja au... Sina oled pea, mis kullast.
Ja sinu järel tõuseb teine kuningriik, mis sinust halvem ja kolmas
kuningriik, mis vasest, mis kõige maa üle peab valitsema. Ja neljas
kuningriik peab olema nii tugev kui raud, seepärast et raud kõik puruks
peksab ja vaeseks teeb. Nõnda peab see, otsegu raud, mis kõik asjad pihuks
lööb, rusuks peksma ja pihuks lööma.
Et sa aga oled näinud jalad ja sõrmed muist pottsepasa-vist ja muist rauast
olevat, on see: see peab üks lõhkilöödud kuningriik olema, aga raua tugevus
on seal sees, nõnda kui sa oled näinud rauda sitke saviga segatud olevat.
Et jalgade varbad olid muist rauast ja muist sauest, on see: teine osa
kuningriigist peab tugev olema ja teine osa peab rabe olema.
Et sa oled näinud rauda sitke saviga segatud olevat, on see: nemad segavad
end inimeste seemnega, kosides. Aga nemad ei jää mitte teineteise külge
kinni, otsegu raud ei anna ennast segada saviga.""
Kuningas Nebukadnetsari arvates oli see õige seletus.
Tanieli 4. pt. Kuningas Nebukadnetsari teine unenägu.
,,...ma nägin ja vaata, üks puu oli kesk maa peal ja ta kõrgus oli suur.
Suur oli puu ja jäme ja ta kõrgus ületas taevast saadik ja see oli näha
kõige maa otsani. Tema lehed olid ilusad ja ta vilja palju. Ja temas oli
toidust kõigile. Tema all oli varju metsa elajatele ja ta okste peal elasid
linnud, mis taeva all ja kõik liha toitis ennast temast.
Ma nägin oma pea nägemiste seas oma voodi peal ja vaata, üks püha vahimees
tuli taevast maha.
Ta hüüdis valjusti ja ütles nõnda: Raiuge puu maha ja laasige ta oksad,
puistake ta lehed maha ja pillake vili laiali — siis põgenevad elajad tema
alt ära ja linnud ta okste pealt.
Ärge jätke tema känd juurtega maa sisse ja raud- ja vaskahelas kinni välja
rohupeale. Ja ta peab taeva kastega saama kastetud ja maa rohi peab temale
osaks saama metsalistega.
Tema süda peab saama muudetud, et see ei jää inimeste sarnaseks ja
metsalise süda peab temale antama ja seitse aega peavad tema üle mööda
saama."
Järgnevalt seletab Taniel hirmuvärinaga, et puu all tuleb mõelda kuningat
ennast, keda ajutiselt eraldatakse inimestest ja ta peab ,,seitse aega"
metsloomade seas olema. ,,Senikui sa tunned, et Kõigevägevam on valitseja
inimeste kuningriigis ja seda annab, kellele ta iial tahab."
Nii olevat aasta pärast ka läinud.
Tanieli 7. pt.
Kirjeldatakse Tanieli enda sümboolset unenägu  neljast  ,,elajast"  —
tulevastest kuningriikidest. Viimasel olnud 10 sarve — 10 kuningat, kellest
viimane kiusanud usklikke ja saab seetõttu taevaliku kohtu läbi ,,ära
kaotatud ja hukka saama otsani".
Tundub nii. et 1 Moosese raamatu kahes esimeses unenäos ilmneb antiikajale
iseloomulik uskumus, et jumal on inimestega nende unenäo ajal kontaktis.
   Parapsühholoogiliselt kõige usutavamad on Joosepi enda kaks unenägu
ja neli unenägu, mida ta tõlgendas, samuti sõdurite prohvetlikud unenäod
enne lahingut (Kideoni lugu).
Tanieli  raamatu  kolm  unenägu  on  aga  arvatavasti  ideoloogilised
konstruktsioonid, mille aluseks on sumeri 4 ajastu legend, vajadus oma usku
ülistada ning vaenlasi heidutada. Analoogne on ka Johannese ilmutusraamat,
mis kannab Rooma impeeriumi vastast programmi.
Tuleks tähelepanu juhtida veel asjaolule, et Piiblis realiseerub prohvetlus
hiljemalt 14 aasta jooksul. Aastasa-dade või -tuhandetega pole siin mingil
juhul tegemist. Isegi siis, kui usuksime sõna-sõnalt Tanieli raamatu
ennustusi, ei ulatuks nende täidemineku aeg üle paarisaja aasta.
Piiblis on veel üheksa viidet unenägude k o h t a.
V Moosese 13, 2-6.
,,Kui prohvet ehk unenägija peaks su seas tõusma ja ta lubab sulle ühe tähe
ehk imeteo ja see täht ehk imetegu tuleb, mis ta su vastu rääkinud ja ta
ütleb: lähme teiste jumalate järele, mis sa ei tunne ja teenigem neid.
Ei pea sa mitte selle prohveti ehk selle unenägija sõna võtma kuulda..."
1 Samueli 28, 6.
Saul küsib nõu Jehoovalt vilistide vastu.
,,Ja Saul küsis Jehovalt aga Jehova ei vastanud temale ei unenägude ega
Arimi ega prohvetite läbi."
Siis läks Saul spiritistliku meediumi juurde nõu saama. Samueli vaim
ennustas talle kadu.
1 Kuningate 3, 5.
,,Kibeonis näitas ennast Jehova Salomonile öösel unes ja Jumal ütles:
,,Palu, mis ma pean sulle andma.""
1 Kuningate 9, 2-9.
,,Siis andis Jehova ennast Salomonile teist korda näha, nõnda kui ta ennist
temale oli Kibeonis annud näha."
Koguja 5, 6.
,,Sest kus palju unenägusid, seal on tühised asjad, nõnda ka kus palju
sõnu, aga sina karda Jumalat."
Jeremia 23, 25-30.
Jehoova kõne: ,,Ma olen kuulnud, mis prohvetid ütle-vad, kes minu nimel
prohveti viisil valet räägivad ja ütlevad: ,,Ma olen unenäo näinud... Nemad
on prohvetid oma südame kavaluse järele...
Prohvet, kelle juures on unenägu, see jutustagu unenägu ja kelle juures on
minu sõna, see rääkigu mu sõna tões, mis on õlil tegemist puhta viljaga?
ütleb Jehova.
Vaata, seepärast ütleb Jehova, tulen mina prohvetite peale, kes mu sõnad
üks teise käest varastavad."
Jeremia 27, 9.
,,Ja teie ärge võtke mitte kuulda eneste prohveteid, ei eneste õnneandjaid
ega eneste unenägemist, ei eneste lausujaid ega eneste nõidasid, kes teie
vastu ütlevad sedaviisi ,,Teie ei pea mitte Paabeli kuninga alla saama.""
Tanieli 1, 17.
,,Aga neile nelja noore mehele andis Jumal tundmise ja mõistuse kõiksuguses
kirjas ja tarkuses ja Taniel oli mõistlik kõiksuguse nägemise ja unenägude
peale."
Joeli 3, 1.
Jehoova kõneleb: ,,Ja pärast seda peab sü'ndima: ma tahan oma vaimu välja
valada kõige liha peale ja teie pojad ja teie tütred peavad prohveti viisil
rääkima; teie vanarahvas peab unenägusid unes nägema, teie noored mehed
peavad prohveti nägemusi nägema."
Mida kokkuvõtteks öelda? Ka siin ilmneb varakristlaste vöitlus oma usu
eest. Tunnustatakse ,,unenägijate" ja ,,prohvetite" vaimset võimu. Oli ju
vanasti sageli põhimõt-teks: anna mulle ,,täht" (mingi ime või prohvetlus)
ja ma usun kõike, mida sa kuulutad! Ja polnud sugugi ükskõik, mida
kuulutati. ,,õige" ja ,,vale" prohveti eristamisel oli peale sündmustekohtu
veel ideoloogiline kriteerium.
Kinn-itatakse veel kord: Jehoova annab unenäod ja ka võime neid mõista.


  RAHVUSEEPOSED

HOMEROSE ,,ILIAS" (u. VIII saj.e.Kr.)
Siin on hulganisti viiteid ennetele,  ennustustele  ja  prohvetlikele
unenägudele. Tsiteerin huvitavamaid.
Et lasta troojalasi ajutiselt võita ning sellega tõmmata Achilleust taas
võitlusse, otsustas Zeus:
,,Siis parem kõikidest muist näis järgmine otsus ta meelest: et näeks
petlikku und Agamemnon, Atreuse võrse.
Kutsuski Und siis Kronion ja nii sõnad lennukad lausus:
Atreuse poeg Agamemnoni telki sa kuulmatult hiili ning seal täpselt nii
sõnad teata, mis ütlen ma sulle.
Las käsib sättida valmis end kõik pikkhiuksed argiivid võitluseks; ütle, et
nüüd kord viimati vallata võib ta laiateelise Trooja, et käes ses asjas on
üksmeel taevaste keskel Olympose hooneis. Kõik on Hera veennud palvega
neid. Nüüd hukatus ootamas Troojat.
Ütles ta nii. Kohe läks Uni petlik, kuuldes käsku, tõttaval lennul Ahhaia
mustkülgsete laevade juurde ning Agamem-noni telki, ta Atreuse järglase
leidis suikumas ning tema ümber ambroosialikuna hõljus.
Seisma siis jäi tema peatsis ja näolt näis just nagu Nestor, Neleuse poeg,
keda muist enam austas vürst Agamemnon raukade seas. Tema näol Uni taevalik
nõnda nüüd ütles...
Ütles ta nõnda ja siis kadus. Atreuse järglase jättes pea täis mõtteid ja
plaane, mis ei pidanud teostuma iial."
Oluline on Kalchise ennustus loomaende põhjal — madu söönud altari alt ära
9 poega koos emalinnuga. Seda tõlgendanud Kalchis nii. et Trooja langeb
kümnendal aastal.
Saatuse vääramatust näitab järgmine lõik, mis räägib Odysseusest  ja
Diomedesest:
,,Nüüd ühes vankriga saagiks nad said kaks sangarit vahvat, kel isaks
Perkota maa ennustustark oli, Merops.
Poegade saatust see nägi ette ja ei lubanud sõita neid mehitapvasse
taplusse. Kuid pojad sellest ei hoolinud, sest kodunt kiskusid neid ära
surma ja saatuse haldjad."
Erandliku juhusena on ennustuse ütlejaks jumalanna Hera tahtel isegi
kõnevõimeliseks saanud Achilleuse hobune Xanthos. Ta ütleb oma peremehele:
,,Ka sina hukkuma pead mehe maise ja taevase käe all."
Ennustuse teataja võib esineda ka surnu vaimuna. Nii ilmub Patroklose vaim
Achilleuse telki ja ennustab sõbrale peatset surma. Ühtlasi palub ta nende
luud ühte matuseurni panna.
HOMEROSE ,,ODÜSSEIA" (VIII saj.e.Kr.)
Märkimisväärne on ennustuse täitumise aja pikkus (Alithersose ennustus
Odysseusele):
,,Ennustan harjunud suul, oma asja ma hästi ju tunnen.
    Kõik on kulgenud nõnda ka, ütlen, Odysseuse saatus, kui seda
ennustanud siis ma, kui sangarid läksid Ahhaiast Ilionisse ja nendega koos
arurikas Odysseus: et hädad suured tal ees, et hukkuvad kaaslased kõik tal,
et koju tundmatult saabub ta kord — kahekümnendal aastal."
Nagu ,,Iliases", nii võib ka ,,0düsseias" jumalus saata magaja juurde mingi
uneolendi, ilmutuse. Nii tegi Pallas Athena, saates Penelopeia juurde selle
une ajal ta õe Iphtima kujulise ilmutuse, et see Penelopeiat trööstiks.
Mõnikord moondab aga jumalus end ise mõne inimese taoliseks ja ilmub unes.
Nii läheb Athena vürst Alkinoosi tütre juurde tema sõbrannana ja soovitab
minna pesu pesema (et neiu päästaks seal merehädast ellujäänud Odysseuse).
Märkimist väärivad kolm lõiku, kus ennustuse täitumis-aeg pole antud mitte
ajaühikutes kindlast hetkest arvates, vaid seostatud mingi teise sündmusega
(Homerose aegadel ju kuupäeva ega aastaarvu tähtajana ei saanud olla, sest
puudus ühtne ajaarvamine):
,,...sest oli seadnud ju saatus, et Ilion hukkub, kui sinna veetakse
puuhobu suur."
Faiaakide vürst Alkinoos kõneleb: isa Nausithoos rääkis, et Poseidon lööb
puruks faiaakide kindlaima laeva ,,kui kojusaatmise teelt udusinkjatel
lainetel see saabub ning suleb linnagi meil, tehes mäe ülikõrge me ümber.
Nü kord ennustas rauk."
Kükloop rääkis, et ennustustark Telemos Eyrymides ennustas, et k u i
saarele tuleb Odysseus, siis kaotab ta oma ainsa silma (Odysseuse eest ei
teadnud kükloop aga end hoida, sest Odysseus ütles enda olevat Eikeegi).
Vanade kreeklaste arvates ei olnud saatus mitte alati jäigalt fikseeritud:
oli võimalus kulgeda mitme variandi järele. Nii ennustab Hadeses Tark
Teiresias Odysseusele pärast musta jäärä vere joomist järgmist: nende laev
satub Thrinakia randa. Sealt kas saadakse kohe koju, kui mehed hoiavad endi
soove vaos (ei võta loomi), või siis mehed hukkuvad ja Odysseus saab üksi
koju, k u i mehed end vaos ei hoia (võtavad loomi).
Omapärase kirjandusliku võtte leiame XIX laulus, kus Penelopeia räägib oma
unenäost kerjuseks riietatud Odysseusele. Unenäos tappis kull 20 õuel teri
nokkivat hane ja hakkas pärast seda inimkeeles seletama unenäo tähendust —
kosilaste hukkamist Odysseuse poolt. Kerjus Odysseus kinnitas seda veel
kolmandat korda.
XX laulus on kirjeldatud nägija Theoklymenese prohvetlikku visiooni, kui ta
kohtas Penelopeia peigmehi:
,,0h mehed õnnetud! Mis häda langend on alla te peale! Pead, näod, põlvedki
teil — kõik kaetud on nii nagu ööga. Oigeid kuulen ma ümber ja näen:
pisaraid põsil voolab, verd täis pritsitud on maja seinad ja palgidki lae
all! Varjusid tulvil on õu ning eeskoda täis. Üha lendab neid maa alla, kus
ootamas näen Eubost juba. Kustunud taevast päikene ning must süngus kõiki
on peitnud."
Peiud vaid naersid selle peale.
Lõpetan tsitaadiga, milles  on  juttu  prohvetlikest  ja  tavalistest
unenägudest.
,,Kahtsugu on väravaid, kust ilmuvad hingetud ulmad:
sarvised on ühed neist, elevandi on luust aga teised.
Ulmad, mis saabunud on läbi häilitud pinnaga luude,
petavad
meid välispinnaga vaid, südant vaevavad muidu.
Mis aga sarviseist on väravaist sile-välkuvaist tulnud,
kõik
ka täpselt täituvad nii nagu keegi neid näinud."
STURLUSSONI KOOSTATUD "VANEM EDDA" (13. saj.)
Ka Homerose eeposest 2000 aastat hiljem loodud ,,Vanem Edda" ei saa läbi
ilma ennete, ennustuste ja unenägudeta.
Lauldes Sigvördrist Faafniritapjast ennustab ennustaja Griipin Sigvördrile
surma tulevase naise Gudruuni vendade käe läbi. Enne seda aga õnnestub tal
tasuda oma isa surma eest.
Nagu teada, tappis Gudruun antiikseid jälkusi korrates oma pojad, söötis
nende südamed sisse nende isale — Atlile. Pärast seda tappis ta pistodaga
Atli ja süütas maja koos pererahvaga.
Nagu loeme Gudruuni II laulust, käisid selle tragöödia eel endelised uned,
mida Gudruun püüab väärtõlgendada.
,,ATLI: ,,'Mindki ajasid üles äsja just nornid, unenäost veidrast — kui
oskaksin mõista! Mulle näis, mu Gudruun Gjuukitütar, nagu löönuksid meelega
mõõga mu ihusse."
GUDRUUN: ,,Unes terast näha tähendab tuld, ent emanda viha — indu ja
uhkust; põletan puha su pahad haavad, sind hoian ja arstin, kuigi endal mul
valus on."
ATLI: ,,Koplis maas nagu olnuksid noored puud, mis olid mul kavas kasvama
jätta, kõik juurtega väljas, verest punased, lauale pandud, et proovi ja
maitse.
Nagu oleksid kätest mul lennanud kullid, lennanud saagita 'masendusmajja,
nagu neelanuks maaga ma nende südameid, ränkraskel meelel, veri rutjumas
soontes.
Nagu oleks mu kätest jooksnud kaks koera, tujutult kumbagi  kuulsin
haukuvat, nagu oleks liha neil tardunud laibaks, võikust tundes toitusin
korjustest.""
,,Gröönlaste loos Atlist" kavatseb Atli tappa Gudruuni vendi Högnit ja
Gunnarit ning kutsub neid enda poole. See õnnestub ja pärast nende
vastupanu murdmist lõigatakse elusal Högnil süda kehast välja. Gunnar
puuakse ussaeda.
Högni noor naine Kostbera räägib mehele oma hoiatus-unedest, see aga
väärtõlgendab neid.
,,...und nägin, Högni, ei pea seda endale, võib nurjuda matk, kui mu murel
on põhjust.
Su linad paistsid kui põlevat tules, kõrge leek lippas läbi mu maja."
Högni ei pea seda und endeliseks. vaid hoiatab linade süttimise eest.
Kostbera räägib edasi:
,,Nagu ilmunuks karu, murdnuks siin kirste, käppi raputas, nii et mul hirm
kandus rindu, pani koonugi külge, nii et kangeks jäime, ja siis trampimist
oli õige tunduval määral."
,,HÖGNI: ,,Puhkeb torm, paisub maruks, kui see oli jääkaru, tuleb rajuilm
idast."
KOSTBERA: ,,Nagu lennanuks kotkas läbi koja, vist tähendab vaeva see ja
meid piserdas ve.rega, oli olevus otsekui Atli vari.""
Ka Gunnari naine Glaumvör oli näinud halvaendelisi unenägusid.
,,Nagu seisnuksid ristipuud, sina said ristile, ussid sind sõid, tegin su
terveks, saabus maailma ots — ütle, mis oli see?
Nagu verine mõõk oleks välkunud särgist sul — halb lausuda kaasale
säherdust lumma — nagu piik oleks löödud su kerest läbi ja õues ja aias
ulusid hundid...
Nagu möllanuks jõevoog kaudu maja — pahinal, metsikult pinke ujutas,
mõlemal vennal teil murdis jalad, polnud maruveel peatust, see vist midagi
tähendab?
   Nagu käinuksid öösel siin koolnud naised, vaevalt et riides, sind
valida tahtsid nad, ootasid, kutsusid sind oma istmele, sinust lahkuvad
vahest su paremad vaimud?"
Nagu sageli. ei olnud naiste hoiatustel mõju ja mõlemad vennad tapeti.
Nähes vendi Atli poole lõksu tulevat, ütles Gudruun:
,,Anda märku ma katsusin, et hoida kodus teid, kuid saatust ei sulusta ja
siia te tulite!"

E. LÖNNROTI KOOSTATUD ,,KALEVALA" (1835)
Selle eepose runod ulatuvad oma vanuselt läbi kahe aastatuhande. Nad
kajastavad soome,  karjala  ja  eesti  rahvauskumusi,  sealhulgas  ka
prohvetlust.
Nii küsib Väinämöinen unehaldja Untamo käest nõu, kus võiks olla kadunud
tütarlaps Aino. Unehaldjas juhatab teda vette, neeme juurde, saariku
juurde, kivide vahele.
XII runos kavatseb oma naise pettusest solvunud Lemminkäinen sötta minna.
Ta naine Kyilikki aga räägib oma hoiatavast unenäost:
            ,,Küll see Kyllikki kõneles,
            naine ette hoiateli:
            ,,Oioi armas Ahtikene!
            Ära sa mine sõdaje!
            Nägin unda ma magades,
            sügavasti suikudessa:
            tuba kõik oli tulessa,
            leeki suuri lõkateli
            üsna meie akna alla,
            päraseina peenderalla,
            säälta tuisahti tubaje,
            kosena üles kohades
            põrandalauasta lageje
            akkenasta ukse külge."
 Lemminkäinen ei usu ja saab surma. On kirjeldatud ka ennustusmeetodeid.
Näiteks kui visata pihlakad tulle ning need ajavad verd, siis tuleb sõda,
kui aga vett, püsib rahu, ning kui mett, siis tulevad kosilased.
Tähtsamate asjade puhul küsiti jumalalt-loojalt  arbuga  nõu,  seades
lepalaaste arbusõelale.


F.R. KREUTZWALDI KOOSTATUD ,,KALEVIPOEG" (1857)
II loos ennustab Kalev oma peatset surma ja seda, et pärast tema surma
sünnitab Linda poja. Sellest (kuigi noorimast pojast) saab kuningas, kes
toob rahvale õnne.
III loos soovitab vanem vend pärast Linda kadumist magama heita, et unes
saaks ,,taevaliku tarkus, Uku unes ilmutada" ja nõu anda.
V loos, kui Linda oli ikka veel kadunud, nägi Kalevipoeg und:
,,Eite õitses noorel ilul, õitses kui mõrsja kambris, Naine noorik laua
taga Pulmapäeva pidudella
Kuju tuli kaugemalta
Eite istus Uku õues
õnnepäeva paistusella." Hommikul Kalevipoeg
,,Hakkas öösist unenägu,
Lugu läbi mõtlemaie;
Mõtles tunni, mõtles teise,
Siis aga nõnda pajatas..." Linda on varastatud ja surnud. On kirjeldatud ka
telepaatilist unenägu. Kalevipoeg
,,Ärkas unest ehmatades.
Kuri unenäo-kuju
hädaohtu ähvardelles
võitis mehe väsimuse." Samal ajal murdsid hundid Kalevipoja hobuse. Ka
,,Kalevipojas" on mainitud mitteprohvetlikku petu-unenägu, mida ta nägi
seitse nädalat kestnud nõidusunes:
,,Eilse päeva ilmutused
unenäona uuendati,
kirjuks kangaks kujutie
petispaelusse paelutie."
PUMPURSI ,,LÄCPLESIS" (1888)
II loos on juttu ,,aulisest vanakesest" Vaidelotist, kes  ennustanud
Läcplesisele kuulsusrikast tulevikku; seda, et läänest saabuvad vallutajad
ning et sajandite pärast saavad lätlased vabaks.
III loos ütleb võitluses Läeplesisega jännijäänud eesti hiid Kalapüis, et
ta ema ennustanud röövrüütlite kallale-tungi  siis,  kui  ta  kohtab
Läcplesist.
VI loos aimab Läcplesise armastatu Laimdota halba rüütlist, kes hiljem
Lacplesise tapab.


  ENDED

Ende all mõistan ennustatavale sündmusele sageli eelnevat, kuid mitte selle
pöhjuseks olevat sündmust.
Viiteid ennetele  on  juba  antiikajast.  Nii  ennustanud  ,,Iliases"
ennustustark Kalchis Trooja langust kümnen-dal aastal selle järgi, et madu
söönud ohvrialtari alt ära üheksa linnupoega ja emalinnu ning moondunud
siis kiviks.
Luurele läinud Odysseusest ja Diomedesest paremal lendutõusnud haigur
ennustas head.
Üle Trooja sõjaväe lendas vasemalt poolt kotkas, keda lennul hammustas
nokas hoitav madu ning kotkas laskis mao lahti. See ennustas sõjalist
ebaedu.
Preester Nestor palus Zeusilt ahhailaste päästmist ning Zeus andis jaatava
vastuse kõuekõmina näol.
,,0düsseia"
Lindude vaatleja Alitherses ennustas Odysseuse  poja  Telemachose  ja
peigmeeste kohal võitlevate kotkaste põhjal, et Odysseus tuleb tagasi ja
tapab peigmehed.
Kui Telemachos oli Menelaose pool, lendas sealt üle i d a poolt tulnud
kotkas, küünte vahel suur valge hani ja möödus neist paremalt. See tähendas
ikka veel ilusa Helena seletust mööda Odysseuse saabumist ja peigmeeste
hukku.
Ennustaja Theoklymenosest lendas võitluse ajal üle paremalt poolt tulnud
kull, kel oli küüsis tuvi. Ennustaja seletas seda nii, et Odysseuse
suguvösale jääb saarel võim.
Kui Penelopeia soovis, et Odysseus ometi tagasi tuleks ja  ülbetele
peigmeestele tasuks, siis Telemachos aevastas. See oli kinnitav enne.
Kui Odysseus palus Zeusilt head ennet, siis kõlas k õ u ja jahujahvataja
ütles, et olgu see sööming peigudel viimane.
Telemachose tapmise plaane hauduvatest peigudest lendas üle vasemalt poolt
tulev kotkas, tuvi küüsis. See oli ettevõtmise nurjumise enne.
,,Vanem  Edda"
,,Laulus Sigvördrist Faafniritapjast" on peetud lahin-gueelseteks headeks
enneteks järgmisi.
Paremal pool lendab pigimust kaaren.
Eemal on näha kaht kuulsusehimulist kerglast.
   Kuuldub hundi ulgumist.
Kauguses on näha sörkivaid hunte.
H a 1 v a k s endeks arvatakse seda, kui taplusse torma-tes jalg ära
lüüakse.
,,Gröönlaste loos Atlist" tabavad Högnit ja Gunnarit halvad ended siis, kui
nad on teel neid tappa kavatseva Atli poole. Neil läks paadi kiil pooleks;
katkesid rihmad ja tullid; randa jõudes ei kinnitatud laeva;  värav
kriuksus, kui Högni virutas.
Ennete kohta onka ajaloolisi viiteid.
Herodotos kirjutab, et enne kui pärslased võtsid ette sõjakäigu Kreekasse
olnud Delose saarel maavärin, mida seal varem polnud juhtunud. Ta kirjutab:
,,Võib-olla oli maavärin märk, millega jumalus inimeste-le tulevasi hädasid
ilmutas."
Hilisemast ajast kirjutab F. Nork oma raamatus XIX sajandi juhtumistest.
— Vastabiellunud abielupaar istus toas. Naisel purunes kudumise ajal heleda
plaksuga laulatussõrmus nime ja laulatuse aastaarvu vahelt. Mees seda ei
märganud. Kolm nädalat hiljem suri ta mees samal kuupäeval, mil neid oli
laulatatud.
— Altenburgi kloostris seisnud kellegi V. kingitud  klaaslaud.  Äkki
purunenud klaas nime kohalt ilma välise põhjuseta. Kaheksa päeva hiljem
suri V. rongiönnetuse tagajärjel.
— Ühes seltskonnas tõstis keegi klaasi uue silla terviseks. Üldiselt teati,
et sild on vilets, seetõttu ei joonud keegi. Jooja pani klaasi enda ette
lauale, kus see purunes. Sild purunes ühe kuu  pärast,  põhjustades
inimohvreid.
Samas raamatus on vihjeid ka karjatuste ja koputuste  ning  lõhnade
endelisele tähendusele.
Lõpuks veel ühest antiikaja endest.
Kartaago väejuht Hannibal  pöördus  202.a.e.Kr. laevastikuga Itaaliast
tagasi Aafrikasse. Liviusele toetudes kirjutab J. Korabljev järgmist:
,,Hannibal oli juba oma merereisi lõpetamas. Lähenedes Aafrika rannale,
käskis ta ühel meremehel ronida masti otsa ja vaadata — kuhu on suunatud
laeva nina. Kuuldes, et see on purustatud matusepaik, pidäs ta seda halvaks
endeks ning käskis kursi vötta Lepstisesse ja randuda seal."
Nagu ajaloost teada, ei aidanud Hannibali ka kursi muutus — Rooma väejuht
Scipio purustas ta väed samal, 202. a.e.Kr. Aafrika pinnal ning Hannibal
mürgitas enda mõni aasta hiljem.


  KILDE KESK- JA UUSAJAST

Prohvetlike juhtumite kirjeldusi on palju. Nende seas võiksid kõige rohkem
huvi pakkuda üldtuntud nimed ja sündmused.
Üks esimesi keskaegseid teateid on ühe IX sajandi suurema riigi, Bagdadi
kalifaadi kaliifi Harun-ar-Ra?idi lugu, mis juhtus 809. a. algul.
Kaliif näinud unes enda poole sirutuvat kätt, mis hoidis punakat mulda. Ta
kuulis häält, mis ütles: ,,Sellesse mulda maetakse Harun!" Teine hääl
küsinud: ,,Kuhu ta maetak-se?" Vastus oli: ,,Thusi."
Mõne aja pärast läinud Harun-ar-Ra?id Samarkandi ja Oxuse  provintsi
ülestõusu maha suruma. Tee viis läbi Gruusia. Gruusias rännates jäi kaliif
haigeks. Muidugi peatuti. Kalüf küsinud, mis koht see on. Vastati, et Thus.
Nüüd käskinud kaliif ühel teenril tuua näha siinset mulda. Teener ulatanud
peoga näha mulda, mis oli punaka varjundiga.
Mõne päeva pärast Harun-ar-Ra?id suri ja ta laip maeti Gruusiasse, Thusi.
Türgi sultan Murat 1 nägi 1389. aastal ööl vastu 15. juunit enne serblaste
ja bosnialastega Kosovo juures peetud lahingut, et langes vaenlase sõduri
käe läbi. Et Murat 1 end lahingus hoidis, jäi ta ellu. Ent kui ta pärast
lahingut koos vesiiriga vastase tapetud södureid vaatas, hüppas üks haavatu
tema juurde ja tappis ta.
Teatavasti lahkus 1428. a. 16-aastane prantsuse talutüd-ruk Jeanne d'Arc
kodutalust, et kroonida kuningaks dofään Charles ja juhtida sõjaväge
inglastevastases vabadussõjas. Oma plaanidest ei rääkinud ta kellelegi,
sest  vastasel  korral  poleks  teda  kuhugi  lastud.  Hilisematel
kohtuprotsessidel arutati Jeanne'i kodune olukord põhjalikult läbi ja
ilmnes järgmist.
Tõepoolest oli isa üht-teist ette tundnud. Jeanne'i ema jutustas, et enne
seda nägi isa unes, nagu oleks ta tütar ,,lahkunud koos sõduritega".
Kui see töepoolest nii juhtus, olnud isa maruvihane ja lubanud tütre
uputada.
   Saksi kuurvürst Friedrich III nägi unes vastu 31. ok-toobrit 1517. a.
üht munka hiiglasliku sulega, mis pidi hävitama Rooma. Uni olnud nii
erutav, et ta oli sel ööl kolm korda üles ärganud.
Teatavasti lõi Martin Luther oma kuulsad 95 katolitsismi vastu sihitud
teesi Wittenbergi kirikuuksele järgmisel päeval, 31. oktoobril 1517.
Muuseas tuli Friedrich III endal Lutheriga veel tegemist. Viie aasta pärast
tuli tal Lutherit varjata ja tema lossis tõlkis Luther 1522. a. Uue
Testamendi saksa keelde.
Martin Lutheri naine Katharina nägi kord unes kaht võõrast daami, kes tulid
ehtima pulmadeks nende tütart Magdalenat. Peatselt nende tütar suri.
Katariina di Medici, Prantsuse kuninga Henri II naine, nägi ööl vastu 1559.
aasta 29. juunit, et ta mees lamas maas verisena. Sel ajal oli kuningal
plaan minna rüütliturniirile. Naine keelitas teda, et ta ei läheks või
vähemalt turniirist isiklikult osa ei vötaks. Kõik asjata! Turniiril sattus
kuningale piigikild silma ja mõne päeva pärast 40-aastane kuningas suri.
Prantsuse kuningas Henri III nägi kolm päeva enne oma surma unes, et kroon,
skepter ja purpurmantel olid verised ja jalge alla tallatud.
Teatavasti suri Henri III 1. aprillil 1589 dominiiklase Clementi noa läbi.
liri arhipiiskop Usher ennustas ja kirjeldas 1601. a. Dub-linis puhkevat
iirlaste inglisevastast ülestõusu, mis algas 1641. a.
Maria di Medici, Prantsuse kuninga Henri IV naine, riägi 1610. a. unes, et
krooni ehted muutusid pärliteks (tavaliselt tõlgendatakse neid pisaratena).
Üks usufanaatik tappis Henri IV 14. mail 1610.
See oli juba kolmanda Henri õnnetu surm järjest!
Suurbritannia tegelikule  valitsejale  Buckinghami  hert-sogile  George
Villiersile ütles 1628. a. üks ta aadlikust sõber, et näeb, nagu oleks
talle pistoda rindu torgatud. Seda tegigi vandenõulane Fulton 3. augustil
1628.
Veristele lugudele vahelduseks XV sajandil Inglismaal Yorkshire's elanud
Ursula Shiptoni ennustus selle kohta, mis tuleb ,,viimastel aegadel",
pärast 1900. a.
   Siis tulevat ,,imelikud päevad: naised riietuvad meeste kombel,
kannavad pükse, lõikavad juuksed ära ega hooli aust. Armastus sureb ja
abielu rikutakse. Vankrid sõidavad kõikjal ilma hobusteta ja inimmõte
kihutab silmapilgu vältel läbi ilmamaa... Inimesed käivad ka vee all, isegi
magavad ja räägivad seal... siis aga lendavad linnu kombel kõrges õhus läbi
pilvede."
Selle unenäo nägija pole mingi kuulsus, vaid lihtne 24-aastane naine
Margarethe Landbrock Elterleinist. Tema unenägu sai aga üldteatavaks, sest
see puudutas rootslaste-ga peetavat sõda. Uusaasta ööl vastu 1643. aastat
nägi ta, et Rootsi kindral Torstenrohn pani keti ümber Freiburgi linna.
Siis tuli aga linnast rüütel ja raius selle mõõgaga läbi. Sümboolika oli
kõigile mõistetav: Freiburgi piiramine ei anna tulemusi. Seitsme nädala
pärast Freiburg vabaneski.
Teatavasti oli Londonis 1666. aastal suur tulekahju, põles ära ligi
kolmandik linna — 13 000 maja, 90 kirikut. On kirjanduslikke viiteid selle
kohta, et seda katastroofi nägid juba 1660. a. ette Humphrey Smith, 1661.
a. George Fox ja 1664. a. Thomas Briggs.
See võis olla umbes 1790. aasta paiku, kui ühele Kariibi mere saare
Martinique'i neiule rääkis mulatitarist ennusta-ja Euphemia David tema
tulevikust. Selle neiu nimi oli Marie Rosa Josephine Tasher de la Pagerie.
Ennustaja ütles, et tal saab olema kaks meest. Esimese mehega sünnib tal
kaks last. Mees ise on pärit ühelt saarelt, nad hakkavad elama Euroopas.
Siis see mees sureb traagiliselt.
Teine mees on ülemaailmselt kuulus, lapsi neil pole. Teine mees sureb
saarel õnnetuna.
Juhtus nii, et Josephine'i esimeseks meheks sai kindral Beauharnais,
kellega neil oli kaks last. Kui kindral oli 31 aastat vana, laskis
Robespierre tal 1794. a. pea maha raiuda.
Kahe aasta pärast sai Josephine'ist  ühe  teise  kindrali,  Napoleon
Bonaparte'i naine. Kooselu kestis 1796.-1809. aas-tani. Napoleoni edasine
saatus ja lõpp 1821. a. Saint Helena saarel on üldtuntud. Muuseas oli
Josephine'ile enne ta esimese mehe surma ja abielu Napoleoniga ta tulevast
saatust ennustanud ka kuulus Pariisi ennustaja Marie-Anne Lenormand (1772-
1843). M. Lenormand ennustas talle, et tema teine abielu lahutatakse. See
leidis aset 1809. aastal.
Tuntud prantsuse teadlane ja füsiognomist Lavater oli korduvalt unes näinud
ja sellest ka teistele teatanud, et sureb vägivaldsesse surma.
Juhtuski nii, et 26. septembril 1799 tulistati teda ning veidi hiljem ta
suri.
USA presidendil A. Lincolnil oli oma  traagilise  lõpu  kohta  mitu
parapsühholoogilist elamust.
1861. aastal, esimesel ööl pärast presidendiks valimist vaatas Lincoln
peeglisse ja nägi seal  oma  normaalse  peegelkujutise  kõrval  veel
vaimkahvatut varju. Ta kohkus sellest ja tunnetas lähenevat katastroofi.
1865. a. märtsis, kuus nädalat enne mõrva, nägi ta und, millest rääkis
lähedastele: ,,See asi on hakanud mind nagu Banquo vaim kummitama ega taha
ununeda."
Uni ise oli selline.
,,Mulle tundus, et mind ümbritseb surmavaikus. Siis kuulsin ma summutatud
nuukseid, nagu nutaks hulk inimesi. Nähtavasti tõusin voodist ja läksin
alumisele korrusele. Siis katkestas vaikust jällegi  seesama  kaeblik
nuuksumine, kuigi leinajaid polnud näha.
Läksin ruumist ruumi, ilma et oleksin kedagi kohanud. Needsamad kurblikud
ja ahastavad helid kohtasid mind mu teel. Kõik ruumid olid valgustatud. Iga
asi siin oli mulle tuttav. Kuid kus on siis need inimesed, kes nõnda
kurvastavad, nagu tahaks nende süda lõhkeda? Ma olin segaduses ja erutatud.
Mis võis olla koige selle tähendus, Otsustanud leida nii müstiliste ja
vapustavate asjade põhjuse, jätkasin liikumist, kuni jõudsin Ida saali.
Astusin sisse. Mind ootas ebameeldiv üllatus. Mu ees asus katafalk, millel
lebas suririietes laip. Selle ümber seisid auvalves sõdurid. Seal seisis ka
hulk rahvast. Mõned vahtisid kaetud näoga surnu poole, teised nutsid
haledasti.
,,Kes on Valgest Majast surnud?" küsisin ühe sõduri käest.
,,President," vastas ta. ,,Ta mõrvati."
Siis järgnes rahvamassi vali halamine, mis äratas mi-nd unest.
Kuigi see oli vaid uni, ei uinunud ma sel ööl enam. Olen sellest masendatud
isegi nüüd veel."
Üks päev enne oma mõrvamist nägi Lincoln sellist und.
   ,,0lin paadiga sügaval laial tugevavoolulisel jõel. Kukkusin paadist
jõkke."
Mõrvapäeval, nagu kinnitab kirjanik Ch. Dickens oma kirjas 1868. a. 4.
veebruarist, öelnud ta senaator Sumneri-le: ,,Härra! Midagi ebatavalist
juhtub üsna pea!"
Ja saabuski saatuslik teatriõhtu (15. aprillil 1865), mil kõlasid surmavad
lasud.
On andmeid, et oma vägivaldset surma nägid ette ka presidendid J. Garfield
(1831-1881) ja W. McKinley (1843-1901).


9. EESTI

Eesti prohvetitest on andmeid üsna vähe.
Oma raamatus ,,Eesti prohvet Järwe-Jaan" Tallinn, 1921, kirjutab M.J. Eisen
kellestki sepp Niilsist (rootslane?), kes Põhjasõja algul näinud unes, et
Eesti langeb Vene võimu alla. Algul küll Raudpea (Kaarel XII) võidab, aga
pärast kaotab. Nii see ka läks.
Ennustaja Järwe-Jaan sündis Pärnumaal Mihkli kihelkonnas Järve külas 16.
oktoobril 1768. Ennustamisega hakanud ta tegelema umbes 40-aastase mehena
(s.o. umbes 1818. a.). M.J. Eisen kirjutab:
,,Korra pannud Jaan Virtsu Kiisamäel maantee äärde teivad püsti, sidunud
lõngad teivaste vahele. Külataat läinud mööda, küsinud: ,,Jaan, mis nüüd
teed?" Jaan vastas: ,,Nagu ma nüüd teen, tehakse edaspidi. Mõtte kärmusel
räägitakse kaugele!"
Ka hiljem on Jaan korduvalt teibaid püsti seadnud ja öelnud, et tulevikus
saab sõbraga 1000 versta taha kõnelda.
Kord öelnud ta hobusele, et tuleb aeg, kus tuli ja vesi hakkavad sinu eest
koormaid vedama: vanker sõidab maanteel ilma hobuseta!
Vene-Jaapani sõja ja selle tulemuse ennustanud ta järgmiselt ette: ,,Kui
sild Kasari jõele ehitatakse, siis tuleb Venel sõda. Kui sillale pragu
sisse lööb, siis Vene kaotab."
Oletatakse, et ta ennustanud ette ka 1905. a. revolut-s i o o n i sündmusi.
Jaan öelnud, et tuleb aeg, kus mõisad põlevad kui küünlad, nii et teisel
päeval saab tuhas kartuleid küpsetada.
Väidetavalt ennustanud Järwe-Jaan ette ka Esimest maailmasõda. ,,Kord
kuulutanud Jaan: ,,Kord algab maailmasõda. Tuleb suur verevalamine. 10-12
kuningat hakkavad teineteisega sõdima.  Ka  meie  maale  tuleb  suur
verevalamine. Sõda tuleb Pärnu poolt..."
Teine kord ütelnud Jaan kodus Annusel tara ehitades:
,,Kui mu kätetööd enam tarvis ei ole, tuleb sõda." 1914. a. tehtud uus tara
ja sõda algaski."
Vene riigile kuulutanud Jaan ette suurt vähenemist. Seda olevat ta teinud
järgmistes ütlustes: ,,Vene riigi piirid pigistatakse nii kokku  kui
lambaraudade pärad." — ,,Vene riik saab hobuserauataolise kuju."
Lõpuks ennustanud Jaan Vene riigi kohta, et see ,,...jääb viimaks nii
väikeseks, et kuningas ülemise toa aknast oma riiki võib ära näha."
Huvitav, kas Ipatjevi maja Jekaterinburgis, kus v i i m a n e Vene tsaar
Nikolai II 1918. a. oma tapmiseelsed kuud veetis, oli hobuseraua kujuga?
Siin on veel üks ajalooline paradoks. N. Ipatjevi esivanema Ipatjevi
kloostris kuulutati 1613. a. tsaariks esimene Vene tsaar Mihhail Romanov.
Tuntud ennustaja oli enne Esimest maailmasöda  Tallinnas   Lasnamäel
elanud  M a r i e  K u u g e 1 (1844?-1910). Oma unedest ja nägemustest
jutustas ta tütrele, kes need üles kirjutas (ise ta ei osanud). Ka
joonistas ta oma nägemusi üles, andes tütrele nende kohta seletusi.
Mõningaid tähtsamaid täitunud ennustusi.
— Tallinnas raekojas pannakse inimesi paari ilma laulatamata. Seda teeb
noor mees, kes pole kirikuõpetaja.
Teatavasti algas Eesti Vabariigis ilmalik abieluregistree-rimine 1920.
aastal.
— Vagunid lendavad õhus. Ristitaolised kujundid lendavad õhus Tallinna
kohal ja heidavad ,,tuliseid kerasid" linna peale. Linnas pole leiba ega
liha. Poodides on sabad. Inimesi aetakse keldritesse, kaasa peab võtma
toitu ja joogivett. Majad langevad kokku.
Need ennustused on kirjas Tallinnas 13. mail 1935 ilmu-nud ,,Rahvalehes",
seega üheksa aastat enne seda, kui Nõukogude lennuvägi 9. märtsil 1944
Tallinna pommitas.
10.  oktoobril  1931  ilmus  ,,Uudislehes"  artikkel  pealkirja-ga
,,Selgeltnägija ennustab Eesti tulevikku: Tallinna hävitatakse!"
Tegemist on arvatavasti Mai Kalamehe  hüpnoosiseansiga  B.  Johansoni
eestvöttel. Artikli andmed bn pärit kelleltki Arthur R-ilt, kes viibis
seansil.
Pärast hüpnotiseerimist öeldi M. Kalamehele, et on aasta 2000, ja paluti
jutustada vahepealsetest sündmustest. Meedium rääkis muu hulgas järgmist:
,,...Näen rohukamarasse kasvanud varemeid, näen lõputuid riste, haudu...
näen üksikuid inimesi, pisaraid. Tallinn on purustatud, varemetes."
,,,,Millal see juhtus?" päris edasi hüpnotisöör. Kõik on hingetud, äärmises
põnevuses.
,,Kaksteist aastat varemalt... sõda... hirmus... julm. Jaaniöö, rahvas
lõbutseb, loidavad jaanituled...
Nõukogude Venemaa sõjalennukid, terve taevas on neid täis... Nad ründavad
Tallinna. Pommid lõhkevad, majad purunevad. Tänavad on täis laipu...
veri... laibad... rusud... kogu linn... rusuhunnik."
,,Aga meie lennukid? Mis teeb meie õhulaevastik?"
,,Üksteise järgi meie lennukid lastakse alla vaenlase poolt. Ka vastase omi
langeb palju..."
,,Edasi! Millega lõpeb see kõik?"
,,Sõda, hirmus sõda puhkeb lahti. See kestab palju aastaid."
Peagi lõpeb seanss. Ja varsti on meedium jälle harilik inimene. Ainult ta
on pisut kahvatu ja kurnatud ilmega. Kui toasviibijad jutustavad talle
temalt kuuldud sõnu, siis võpatab ta ja ei taha seda kuidagi uskuda. Ta
väriseb sealjuures kogu kehast, täis hirmu."
Toodud seansikirjeldusest läks paljugi täppi. Vahetult Eestit puudutav
Saksamaa ja N. Liidu sõda algas öösel kell 4, 22. juunil 1941. Jaaniõhtu
lõkked sellepärast ära ei jäänud. Maale jõudis sõjateade mõnepäevase
hilinemisega.
1944. a. 9. märtsi õhurünnakus sai surma palju tsiviilelanikke. Tallinna 13
000 majast hävitati 6000.
Ja nagu teada, ei tulnud Hitleri mõnekuisest Blitzkrie-gist midagi välja —
sõda kestis kuus aastat.,
Ka hiljem, 1932. a. on Mai Kalamees hüpnoosiunes öelnud: ,,Päts on
leivapäts, kui Päts on, on leib, kui ta kaob, tulevad segased ajad."
1933. a. avaldas ta ühel seansil, et Vene väed tulevad Eestisse sisse!
Küsimuse peale: ,,Kas nagu  Gruusias?"  (s.t.  pärast  kommunistlikku
riigipööret) vastas ta: ,,Ei. Neile avatakse väravad!"
   1934. a., viibides Berliinis Saksa Teadusliku Okultismi Seltsis,
teatas ta hüpnoosunes, et kuuleb Eestis saksa keelt räägitavat ja Hitler on
seal võimul! (Insener Joh. Tootsi memuaaridest)


10. XX SAJAND

Üks esimesi sündmusi, mis pälvis XX sajandil üldsuse suure tähelepanu, oli
1500 reisijaga inglise ookeaniauriku ,,Titanic" hukkumine 15. aprillil
1912. Nagu näitavad USA psühhiaatriaprofessori Jan Stevensoni uurimused, on
kirjanduses fikseeritud vähemalt kümme seda sündmust ettenäinud unenägu.
Tähendusunenägu näinud isikud elasid Inglismaal,  USA-s,  Kanadas  ja
Brasiilias. Lisaks sellele nägi katastroofi samal ööl unes veel seitse
inimest.
Huvitava detailina kirjeldab J. Stevenson ühe mees-ametniku unenägusid. Sel
mehel oli pilet ,,Titanicule". Ta nägi unes ,,Titanicut" uppumas, laev
kaldus, kruvi õhus pöörlemas, reisijad merehädalistena paatides. Ometi ei
loobunud ta reisist enne, kui ametitalitused teda selleks sundisid.
Kümnest tähendusunest olid neli vähemalt 10 päeva enne katastroofi, kuus
unenägu olid 10 päeva kuni mõni kuu varem.
Esimese maailmasõja vallapuhkemise kohta on kindlasti palju unenägusid.
Minugi kollektsioonis on mõned. Tähtsamatest meestest, kes saatuslikku
sündmust para-psühholoogiliselt tajusid, on mainitud Ungari  piiskoppi
Joseph de Lanyi'd. ööl vastu 28. juunit 1914 nägi ta unes sõja ajendiks
saanud Austria-Ungari troonipärija Franz Ferdinandi tapmist.
1978. a. kandis Lääne-Saksa professor  Hans  Bender  parapsühholoogia
konverentsil Cambridge'is ette juhtumi Saksa sõduri säilinud  kirjast
(detsember 1914), kus oli juttu ka Hitlerist ja  Teise  maailmasöja
puhkemisest.
Ka Teise maailmasõja algust ja tulemusi oli spontaanselt paljudel juhtudel
ette nähtud, nagu nähtub H. Benderi ja E. Hanefeldi kollektsioonidest.
Mõned näited on ka minul, kuid nendest hiljem.
Paljude väljapaistvate riigitegelaste atentaate oli unes või muul viisil
ette nähtud. Nii oli see ka John ja Robert Kennedyga. Peale Jeane Dixoni
jt. tuntud nägijate olid need sündmused ette tajutavad ka Lääne-Saksamaal,
Soomes, Eestis.
Esitan Soome etnograafi L. Virtaneni kogutud juhtumi. John Kennedy mõrva
nägi Soomes ette üks naisõpetaja:
,,0lime juba voodis ja tuli oli kustutatud. Siis tuli tütar uksele ja
ütles:
,,President Kennedyt on tulistatud. ta on raskesti haavatud. Veel pole
teada, kes teda tulistas."
Mina aga ütlesin, et mis ta lobiseb: kes nüüd Kennedyt tulistab. Tütar aga
kinnitas, et nii öeldi uudistesaates.
Paar nädalat hiljem istusin (TV) õhtu-uudiseid vaatama ja siis korrati sama
teadet president Kennedy surmast.
Tundsin lausa õudust. Kuidas oli võimalik, et tütar oli rääkinud sedasama
kaks nädalat varem?
See mõrv oli täitunud varasema plaani kohaselt, nii et telepaatiline teade
sellest oli kindlasti ilmas olemas. Sealt sai selle ,,kinni püüda" isik,
kel oli vastuvõtuvõime."
Kahjuks pole juhtumi kirjelduses märgitud, kuidas tütar seda teadet tajus.
Võimalik, et tegemist oli kuulmishallutsi-natsiooniga ärkvelolekus.
Üks önnetus, mis avaldas mõju ka prohvetluse uurimise-le, oli 21. oktoobril
1966. a. Inglismaal toimunud maalihe. Surma sai 144 inimest, neist 128
last.  Nädal  pärast  katastroofi  avaldas  psühhiaater  J.C.  Barker
ajakirjanduses üleskutse, et need, kes olid katastroofi unes või muul
viisil ette aimanud, teataksid endast. Kinnitavaid vastuseid laekus üle
Inglismaa 76. Uurija hindas rahuldavaks 34 kirjeldust (neist 28 unenägu,
millest 70% olid sümboolsed). Kirjutajate seas oli naisi 5 korda rohkem kui
mehi (võib oletada, et juhtumitest teatanud naiste seas  oli  palju
surmasaanud laste emasid).
Prohvetlik elamus oli olnud 18 juhul vähernalt neli päeva varem, 8 juhul
kuni kaks nädalat varem ning 8 juhul ulatus vahe mõne kuuni.
Siit tuleneski spontaansete prohvetlusjuhtude praktilise kasutamise idee.
Tuleks koguda elanikelt andmeid lähe-nevate katastroofide kohta ja püüda
önnetusi vältida (või vähemalt organiseerida kiiremini abi, vähendada
ohvrite arvu). Londonis on loodud spetsiaalne keskus — British Premonitions
Bureau (Grove House 14, West Grove, Lond. SE 10 England).
Analoogne keskus oli loodud ka USA-s New Yorgis —Central Premonitions
Registry. Käesoleval ajal keskus ei tegutse.
Spontaanseid õnnetuseelseid andmeid kogub veel USA-s Virginia Ülikooli
psühhiaatriateaduskonna parapsühho-loogia  osakond  eesotsas  prof.  J.
Stevensoniga.
Niisugused spontaansete nähete kogumise keskused on alates 1971. a. veel
Kanadas Torontos (aastas laekub u. 2000 teadet, millest keskmiselt 10%-1 on
praktiline väärtus) ja Lääne-Saksamaal — Institut für Grenzgebiete der
Psychologie und Psychohygiene im Freiburg.
Spontaansest uneprohvetlusest on teada veel inglase Maleolm  Bessenti
täitunud ennustused 1969. a. no-vembrist:
— Ta ennustas, et lähema 4-6 kuu jooksul teeb Onassisele kuuluv kreeka
tanker avarii. Sellest tuleb rahvusvahelise mastaabiga pahandus.
Suure õlireostuse põhjustanud  avarii juhtuski 1970. a. veebruaris Nova
Scotia lähedal.
— Kindral de Gaulle'ile ennustas ta surma ühe aasta jooksul.
De. Gaulle surigi 10. nov. 1970.
— Inglismaa sisepoliittka kohta ennustas ta, et peaminister Wilson vahetab
järgmisel suvel valitsuse koosseisu. Nii juhtuski.
Selle sajandi tuntumatest ennustajatest võiks nimetada veel USA-s elavat
Jeane Dixonit, 1918. a. sündinud saksa immigrandi Franz Pincerti tütart.
Jeane avastas oma võimed juba enne 10. eluaastat. Nimelt teatas ta isale,
et mõne päeva pärast saab ta musta äärisega kirja. Oma onule ennustas ta
öigesti pillimehekuulsust.  J.  Dixoni  ennus-tustest  võiks  nimetada
näitlejanna Marilyn  Monroe  enesetappu,  esimese  Nõukogude  sputniku
väljasaatmist, Mahatma Gandhi mõrvamist, ÜRO peasekretäri Ham-marskjöldi
surma lennuõnnetusel (ka Jeane'i enda mees suri lennuõnnetusel, mida ta
ette nägi) ning Hiina esimese aatomipommi plahvatust.
Viis päeva enne John Kennedy mõrva (22. nov. 1963) nägi ta presidendi
kirstu Valgesse Majja kantavat ning rääkis sellest mitmele tunnistajale.
Esimene kaudne ennustus John Kennedy tapmise kohta on tehtud juba 11.
märtsil 1956, mil ta oli öelnud: 1960. a. valitakse demokraat presidendiks
ja ta sureb traagiliselt väljaspool Valget Maja. J. Dixon püüdis K. Halle
ja mrs. Bumgardeni kaudu J. Kennedyt hoiatada. Ilmselt ei võetud hoiatust
tõsiselt ja sõitu Dallasesse ära ei jäetud.
J. Dixon räägib, et enne visiooni teket on juba mitme päeva jooksul tunda
erilist pinget.
Tuleviku kohta ennustas J. Dixon, et 5. veebruaril 1962 sündivat poeglaps,
kellest edaspidi tulevat juhtiv tegelane, ühendamaks inimkonna rahu- ja
progressi-püüdlusi. Selle mehe mõju olevat maksimaalne 1999. aastal.
Teine tuntud meedium on USA-s Virginias elanud Edgar Cayce (1877-1945).
Kuigi E. Cayce oli rohkem ravimeedium kui ennustaja, on ka temalt mitmeid
ennustusi. Need on kirjas  stenogrammides,  mida  tema  mediumistlike
autohüpnootiliste seansside järgi on proto-kollitud u. 14 000. Mõned ta
ennustused on alljärgnevad.
1939. a. ennustanud ta ette Vietnami sõda, mis tulevat USA jaoks suurim
pärast Teist maailmasõda, mis löpeb 1945. a.
1927. a. ennustas E. Cayce ette 1929. a. suurt majan-duskriisi.
Ta ennustas õigesti Esimese maailmasõja alguse- ja lõpuaasta.
Enda tulevase taassünni kohta rääkis Cayce, et sünnib uuesti aastal 2100
Nebraskas. Lapsena väidab ta end olevat Edgar Cayce'i, kes elanud Virginias
200 aastat tagasi! Teadlased kutsuvat teda külastama neid kohti, kus ta
väidab end olevat elanud — Virginiat, Kentucky't, Alabamat, New Yorki,
Michigani. Transpordiks olevat piklik sigaritaoline õhusõiduk, mis liigub
suure kiirusega. Aastal 2100 olevat osa Alabamast vee all. Norfolk on suur
sadam. New York on vahepeal hävinud ja teistsugusena üles ehitatud, nii et
Cayce seda algul äragi ei tunne!
Iseloomulik on seik, et kui E. Cayce hakkas ennustama totalisaatoril
hobuste võidusõite, siis kadusid ta võimed üheks aastaks.
Suur osa Jaapanit vajub enne 1998. a. merre.
Maa pooluste nihke tõttu muutub kliima keskvöötmes soojemaks.  Paljud
rannikualad USA lääne- ja idarannikul hävivad.
E. Cayce ennustas, et Bimini saarte piirkonnast leitakse esimesed viited
Atlantisele. Maa hakkab seal tõusma ja tulevikus võtab ta enda alla
mitmesajaruutmiilise ala.
   1968. a. leidiski USA mereväelendur R. Brushi Bimini ja Androse saare
piirkonnast veealuseid müüre ja sambaid. Allveearheoloogide  uurimused
näitasid, et müüre moodus-tanud 5-tonnised kiviplokid olid murtud ligi 10
000 a. tagasi müüri asukohast 40 km põhja pool asuvast kivimurrust.
Skandinaavia ennustaja John Sundström (sünd. 1903) oli õigesti ennustanud
1976. a. olümpiamängude boikoti ja Iraani ?ahhi surma (1978. a.). Samuti
öelnud ta ette John Kennedy surma ja 1972. a. Müncheni olümpia-mängudel
sportlastele tehtava atentaadi.
Sel sajandil on olnud palju katastroofe. Üks kvalitatiiv-selt omapärasemaid
oli aatomipommi  esmakordne  sõjaline  katsetamine  Hiroshimas.  Selle
katastroofi erakordsus viib mõttele, et peaks olema isikuid, kes suutsid
seda ette näha. Spetsiaalseid uurimusi selle kohta pole mul önnestunud
leida. Karl Bruckner, kes on Hiroshimast kirjutanud dokumentaalse romaani
(vene k. ,,Sadako tahab elada" M., 1964), toob ära ühe Hiroshima elaniku
proua Kumakisi unenäo enne saatuslikku 6. augustit 1945. a.:
,,Aga mina nägin täna öösel maavärisemist. Majad purunesid, kõik ümberringi
oli haaratud tulest. Aga kõige hirmsam oli see, et päike langes maa peale.
Ärkasin hirmu tõttu ja jätkasin karjumist, juba niinematil istudes.
Vana naine kummardus ja tõ'mbas pea õlgade vahele. Hirmust  suurte.
silmadega, surudes nimetissõrme nina juurde, sosistas proua  Kumakisi
kähedal häälel: ,,Kõik, mida ma unes näen, läheb täide.""
On vähe tõenäoline, et Hiroshima-mastaabilist ka-tastroofi nähakse ette
vaid mõni tund. Reaalsündmuste käik oli selline:
— 6. augustil 1945 kell 8.15 lõhkes aatomipomm u. 500 m kõrgusel, olles
lastud langevarjuga alla 8000 m kõrguselt lendavalt pommituslennukilt B-29.
Jaa-panlaste endi andmete kohaselt sai Hiroshima 470 000 ela-nikust surma
86000. Hooneist hävis 60%.
— 6. augusti varahommikul 1945 oli pommituslennuki komandör kolonel Tibets
saanud teada lahinguülesande sihtmärgi — Hiroshima.
— 24. juulil 1945 oli USA president Truman andnud käsu kasutada augusti
algul mõne Jaapani linna vastu pommi.
16. juulil 1945 oli New-Mexico kõrbes korraldatud esimene aatomipommi
katsetus.
— 1. juunil 1945 oli USA valitsus põhimõtteliselt otsustanud kasutada
loodavat pommi sõjas Jaapani vastu.
— 1940. aasta suvel oli alustatud aatomirelva looval Manhattani projekti,
mis haaras 128 000 teadlast ja tehnikut ning neelas 2 miljardit dollarit.
Olen kindel, et prohvetlikke andmeid Hiroshima hävingu kohta peaks olema
juba enne Teise maailmasõja algust. Jaapanist kaugel asuvas Eestiski on
juba 1943. aas-tast ennustatud, et sõja Jaapanis löpetab aatom.
Nüüd mõned ajaloolised detailid, mis võiksid seoses Hiroshima tragöödiaga
huvi pakkuda.
6. augustil 1653 oli Hiroshimast läbi voolaval Ota jõe] suur üleujutus. See
olnud nii hävitav, et veel XX sajandil peeti 6. augustit halvaks päevaks.
Muuseas ei piirdunud saatuse hävitustöö linna kallal 6. augustiga 1945. 17.
septembril 1945 puhkes orkaan, millele liitusid paduvihm ja üleujutus. Kui
algul oli linna hävitanud tuli, siis ülejäänu tegi vesi. Kui pomm suutis
hävitada vaid 10 silda, siis uputus lõhkus neid  20.  Pealtnä-gijad
kirjeldavad üleujutusjärgset Hiroshimat kui suurt järve.
Ka teisel aatomijõul purustatud linnal Nagasakil on spetsiifilisi jooni.
Nagasaki  oli  alates  XVI  sajandist  põhiline  (1725-1854  ainuke)
välismaailmaga kaubavahetust pidavsadam.
Omaette uurimisteema võiks olla üldse suurte katastroo-fide etteaimamine.
Polnud ju Hiroshima ja Nagasaki suurimad.  Juba  ainuüksi  Dresdeni
pommitamine USA-Suurbritannia lennuväe poolt nõudis 1945. a. veeb-ruaris
120 000 sakslase elu, rohkem kui oli vahetuid ohvreid Hiroshimas ja
Nagasakis kokku! Hamburgis nõudis analoogne operatsioon 1943. a. augustis
40 000 sakslase elu. Nende arvude üle me väga ei imesta, sest iga Teise
maailmasõja päev nõudis umbes 25 000 inimelu. Inimohvri-te poolest ajaloo
suurim katastroof oli siiski Hiina 1556. a. maaväring, kus ohvreid oli 830
000. Gangese üleujutus nõudis 1737. a. 300 000 ohvrit. Ka Jaapani pinnal
oli varem olnud suuremaid katastroofe, näiteks Tokio maavärin 1923. a.
Ohvreid oli siis 143 000.
Selliste katastroofide puhul kerkib praktiline küsimus, kui pikalt on
võimalik neid ette öelda ja kas on võimalik inimkaotusi vähendada?


11. PROHVETITE EKSIMUSED

Pole ühtegi teadlast, arsti ega ajaloolast, kes poleks eksinud. Ometi ei
sea me kahtluse alla teadusi, meditsiini ega ajalugu kui selliseid. Lisame
veel, et viimaste puhul on tegemist eksimisega oleviku või mineviku hindami-
sel. Tohutult raskem on aga täpselt ette öelda tulevikus  saabuvaid
sündmusi.  Sellest  on  tingitud  ka  parimate  nägijate  eksimused.
Illustratsiooniks pakun välja mõned neist.
Jeane Dixon arvas ekslikult, et 1980. a. algab Kolmas maailmasõda, kus USA,
N. Liit ja Saksamaa liituvad Puna-Hiina vastu ning et 1964. a. lammutatakse
Berliini müür.
Edgar Cayce eksis, arvates, et Hitlerist tuleb demokraat, et Hiina muutub
enne 1968. aastat domineeri-valt kristlikuks, et Venemaast saab inimkonna
lootus, sest seal hakkab igaüks elama oma ligimese heaks ja kommunism kaob.
Skandinaavia ennustaja J. Sundström arvas eksli-kult, et 1982. a. puhkeb
sõda NATO ja Varssavi bloki vahel, kuhu 1984. a. liitub Hiina ja et sõjas
lastakse Sundström ise maha kas 12. märtsil või 12. novembril 1984.
Ka tuntud Eesti meedium Mai Kalamees eksis, kui rääkis hüpnoosis 4.
veebruaril 1930 ühest ajalehest väljalõigatud portree kohta (mida ta ise ei
näinud):
,,See mees on väga terase loomuga, uhke. Kui ta vihastab, siis on väga
metsik, kui ta siiveneb millessegi asjasse, siis viib ta selle läbi.
Sõjavägi, hauad. Ta peab sundima teisi tapma, kuigi ta ise seda ei taha.
Kõik rahutused surub ta veriselt maha. Ei lähe kaht aastat, siis on tal
lõpp. Teda veetakse lohinal ja kuskil koopas on tema lõpp. Valitakse uued
esindajad. Kommunism parandatakse. Seda teeb alamrahvas ja allasurutud
intelligents. Punane madu väsib, ta liigutab veel, et hinge sees hoida."
Tõenäoliselt rääkis hüpnoosis meedium seda, mida temalt ootas hüpnotisöör
B. Johanson. Jutt oli Stalinist.


LÕPETUSEKS

Võib-olla toimub tulevikus unenägude uurimine hoopis objektiivsemalt kui
praegu. Tänaseks päevaks on arvamus, et unenägu on suunatud tulevikku,
mitte mineviku. Aga see tuleviik sõltub käitumisest ja  psüühilisest
protsessidest minevikus.


LISAMATERJALI

Bro, H.H. Edgar Cayce in dreams. N.Y., 1970.
Evans-Wentz, W.Y. (ed.) The tibetan book of the dead. London, Oxford, N.Y.
1971.
Jacobson, N.0. Life without death? N.Y., 1971.
Miller, A. Selgeltnägemine ja ennustamine. Tall., 1935.
Stearn, J., Edgar Cayce the sleeping prophet. Toronto-N.Y., 1967.
Įīćąņūšåā, Ā. Ļīäńīēķąķčå ķą ōīņīįóģąćå. Ę. Čēīįšåņąņåėü č Šąöčīķąėčēąņīš.
9/1979, åå. 4-7 č 24-25.
Āåéķ, Ą.Ģ. Ņšč ņšåņč ęčēķč. Ģ. 1979.
Ćšóēåķįåšć, Ń.Ī. Ćåķčč č ņāīš÷åńņāī. Ė. 1924.


SISUKORD

Sissjuhatus
1. Unenäod loodusrahvail
2. Sumer ja Egiptus
3. Vana-Kreeka
4. Vana-Rooma
5. Piibel unenägudest
6. Rahvuseeposed
7. Ended
8. Kilde kesk- ja uusajast
9. Eesti
10. XX sajand
11. Prohvetite eksimused
Lõpetuseks
Lisamaterjali
Sisukord


ńģīņšåņü ķą šåōåšąņū ļīõīęčå ķą "Uni ja unenaod (estonii) "