Право

Договір на надання посередницьких послуг


            МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
     Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя

                      Кафедра маркетингу на
                      виробництві

               Контрольна робота
                з дисципліни
           "Контрактне право і діловий етикет"
                  на тему
             "Поняття і характеристика
         договору на надання посередницьких послуг"

                    Виконала
                    студент групи БКпз - 33
                    Гордашевська Валентина В'ячеславівна
                    Учбовий шифр КНз 97 - 908

                    Перевірив
                    Фалович Володимир Андрійович


            Т е р н о п і л ь  -  2 0 0 0


смотреть на рефераты похожие на "Договір на надання посередницьких послуг"