Предпринимательство

Обов'зки секретаря


           Міністерство освіти і науки України


        Тернопільський державний технічний універститет


               імені Івана Пулюя               Реферат на тему:
               Обов’язки секретаря                         Підготував: ст. гр. МВ-ІІІ
                                Лізогуб О.О.
                           Прийняла: Савченко Т.О.


                Тернопіль- 2000
                  Зміст

. Трохи з історії.
. Можливості секретаря-референта.
. Основні функції секретаря.
. Сучасні вимоги.
. Класифікація секретарів.
. Обов'язки.
. Висновок.


 1. Трохи з історії.

    Секретарі з'явилися в Стародавньому Римі як охоронці чужих секретів.
 Потім з секретарів виділилися нотаріуси.

    А самі секретарі з довірених осіб королів, царів, герцогів і перів
 поступово перетворилися в діловодів. Традиційно в ролі  секретарів
 виступали чоловіки. І тільки в кінці 18 століття з'явилися жінки-
 секретарі.2. Можливості секретаря-референта.


    Секретар  це обличчя фірми. Він перший,  з  ким  стикається
 відвідувач, що прийшов в установу,  перший, з ким  зустрічається,
 починаючи свій трудовий день керівник, перший, хто відповідає  на
 телефонні дзвінки. Від поведінки секретаря багато в чому залежить не
 тільки престиж фірми, в якій він трудиться, але часом і успіх партнерів і
 клієнтів фірми.

    Секретар повинен бути завжди в «формі»:  ретельно і продумано
 одягнутий, охайний, готовий швидко і кваліфіковано виконати дані йому
 доручення., уміти спокійно,  без розгубленості, різкості, суєти і з
 достоїнством вирішувати питання в рамках своєї  компетенції.  Йому
 необхідний дар відчувати «нюанс» справи, що дозволяє вільно виходити з
 скрутних ситацій, зокрема, не бачити і не чути того, чого не треба
 бачити або чути. Секретар завжди повинен бути на насторожі і в курсі
 багатьох справ: вести роботу з документами, брати участь в проведенні
 ділових зустрічей і переговорів, відповідати на телефонні дзвінки і сам
 робити розпорядження за дорученням керівництва,  здійснювати  запис
 відвідувачів на прийом. Але іноді доводиться робити і разові доручення,
 наприклад, передачу грошей, міжміську телефонну розмову, відвідувати
 хворого товариша по службі і так далі.

    Через секретаря здійснюється зв'язок керівника з підлеглими і
 зовнішніми світом. Здатність орієнтуватися в складному різноманітному
 потоку інформації, правильно, чітко і оперативно класифікувати її часто
 визначає оперативність роботи відділів і навіть всієї установи.    Основні функції секретаря.

    Важливу роль грає професійна базова підготовка, що включає як
 високий рівень загальної освіти, так і специфічні знання, які можуть бути
 визначені відповідно до основних функцій секретаря:

. знання, необхідні для ефективної участі в інформаційно-документарному
 забезпеченні фірми і безпосередньо керівника (володіння такими технічними
 засобами, як персональний комп'ютер, телефон, факс, ксерокс);
. знання, пов'язані з основними напрямами діяльності фірми, її внутрішньою
 структурою і зовнішніми зв'язками; знання правових актів і додатків, що
 регламентують роботу фірми і її співробітників;
. знання, що вимагаються для комунікативного забезпечення роботи фірми і
 її адміністрації; вони необхідні секретареві при підготовці нарад і
 прийомі відвідувачів, при діловій переписці і ділових переговорах, при
 плануванні свого робочого дня і обслуговуванні співробітників фірми.

 Сучасні вимоги.

    Щоб  відповідати сучасним вимогам, секретар  повинен  володіти
 наступними якостями:

. мати професійний імідж;
. добре володіти мовою і письмом;
. володіти хорошою пам'яттю;
. добре орієнтуватися у часі;
. тримати в порядку документацію, швидко знаходити необхідні папери;
. уміти красиво оформляти звіти, вести ділову переписку керівника;
. освоювати розробки новітніх комп'ютерних програм для офісу;
. бути енергійним, проявляти ініціативу;
. швидко знаходити взаєморозуміння з колегами і клієнтами;
. підтримувати ефективну роботу офісу у відсутності шефа;
. контролювати фінанси офісу;
. бути обачним в конфіденційних, делікатних питаннях фірми.

 Класифікація секретарів.

    Є декілька позицій, які займають секретарі:

    RECEPTIONIST  дівчина, працююча на телефоні. У її обов'язку входить
 відповідати на питання, зустрічати і проводжати гостей і клієнтів. На цій
 посаді необов'язкове знання іноземної мови. Основна вимога  уміння
 триматися і акуратність.

    На цьому ж рівні знаходиться посада інформатора. Тільки в цьому
 випадку дівчина повідомляє клієнтам якусь конкретну інформацію.

    Якщо людина володіє іноземною мовою, йому передбачена посада OFFICE
 MENEGER, який займається організацією офісу.

    Сама ж висока посада  PERSONAL SEKRETARY  помічник генерального
 директора або президента. У цьому випадку дівчина працює тільки на одного
 шефа, відповідає на кореспонденцію як на украінській, так  і  на
 англійських мовах, супроводить директора у відрядження. Тут велика увага
 приділяється зовнішнім даним, акуратності, організованості, виконавчості
 . Такий секретар повинен бути не тільки виконавцем, але і  ініціатором.
 Знати, що відповісти, як зорієнтуватися в будь-якій ситуації. Але і це не
 межа. Можна вирости з секретаря в менеджери…

    Специфіка і складність роботи секретаря пов'язана з тим, що вона
 завжди на очах, в центрі спілкування з керівництвом, колегами, клієнтами.
 Він як би безліччю ниточок зв'язує різні підрозділи фірми, знаходиться в
 центрі внутрішніх проблем і її зовнішніх контактів. Тому роль секретаря в
 ритмічному ефективному функціонуванні фірми, в створенні психологічного
 клімату в колективі надзвичайно важлива і не замінима.


 Обов'язки.


    Без особливого роду знань,  умінь і навичок  секретареві  не
 справиться зі своїми обов'язками. А в обов'язки входить:

. облік, реєстрація, розгляд і підготовка поступаючої кореспонденції для
 доповіді керівництву;
. оформлення  (в тому числі друкування)  і  розсилка  розподільних
 документів, листів, телеграм, телефонограм, факсів, і т. п..;
. підготовка по вказівці керівника  і  узгодження  зі  структурними
 підрозділами  проектів окремих наказів, довідок, листів,  відрядних
 посвідчень і інших документів;
. оформлення протоколів розсилок виписок з них;
. аналіз довідок і доповідей структурних підрозділів з висновками і
 пропозиціями по них;
. підготовка і своєчасна розсилка матеріалів  до  засідань,  нарад,
 конференцій, семінарів і з'їздів;
. прийом і реєстрація заяв, пропозицій і скарг від громадян;
. організація прийомів відвідувачів;
. прийом, реєстрація, зберігання, облік, доставка по підрозділах і розсилка
 поступаючої, вихідної і внутрішньої кореспонденції, підготовка справ до
 здачі на державне зберігання і у внутрішній архів фірми.

    Крім роботи з документами  в обов'язку секретаря  включаються
 функції по бездокументарному обслуговуванню. Зокрема:

1. технічне забезпечення роботи керівника;
2. підготовка і організація матеріально-технічного забезпечення засідань,
 нарад;
3. організація прийому працівників і відвідувачів;
4. телефонне обслуговування;
5. підготовка відряджень;
6. організація презентацій і спеціальних прийомів гостей;
7. стенографування;
8. контроль за святковими і ювілейними датами;
9. обробка пошти;
10. машинописні роботи;
11. збір ділової інформації і її реферування по завданню директора;
12. збір матеріалів для доповідей і мов керівника;
13. ведення табеля обліку робочого часу і т.д.

    Перераховані службові обов'язки можуть бути обмежені і доповнені
 іншими. Але і приведений перелік дає уявлення про специфіку секретарської
 роботи, в зв'язку з чим доречно розглянути головні аспекти професійної
 діяльності і культури праці секретаря.

    Особливістю роботи також є постійна недостача часу, робота в умовах
 стресу. У цьому випадку виручає уміння слухати, правильно розуміти,
 запам'ятовувати завдання. Оцінювати і ухвалювати швидкі і вірні рішення.3. Висновок.


    Пам'ятайте: ваші помилки  це помилки тієї посадової особи, в
 структурному підрозділі якого ви працюєте.

    Приступаючи до роботи, дайте відповідь собі на наступні питання: Що
 треба зробити? Як? Коли? Який очікуваний результат?

    Небагато роздуму, трішки здорового глузду, оперативності  і все
 готове. Якщо ви цілеспрямована і організована, ділова, доброзичлива в
 спілкуванні з оточуючими і приваблива, то професія секретар чекає вас.               Перелік посилань

     При написанні реферату  використовувались  найновіші  дані  з
комп’ютерної мережі Internet. Джерело інформації розташоване  на сайті
наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія"
за адресою:  http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib/UKRAINE/ukraine.html.  Також
використовувались дані з інших цифрових бібліотек.Лізогуб Олег
В рамках проекту “Працюй головою”
Е-mail: Lizogub@tu.edu.te.ua


смотреть на рефераты похожие на "Обов'зки секретаря"