Программирование и комп-ры

Возможности текстового редактора MS Word'97 при решении задач по стереометрии             ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НТУУ "КПІ"           ЛАБОРАТОРНА РОБОТА З ІНФОРМАТИКИ
                 НА ТЕМУ:
         "Можливості текстового редактора MS Word 97
        на прикладі розв'язку задачі із стереометріі"                             Ліцеїст 4-го курсу
                                групи ФМ - 43
                               Демиденко Г.В.


  Умова задачі: в основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник з
кутом ( при основі і радіусом вписаного кола r. Діагональ бічної грані, що
містить основу цого трикутника, утворює кут ( з площиною основи призми.
Знайдіть об'єм призми.

  Розв'язок: нехай у прямій призмі ABCA1B1C1 (ABC - основа, AB = АС, (АВС
= (АСВ = (, О - точка перетину бісектрис ВМ і АК в (АВС, ОК - радіус
вписаного в нього кола, АК(ВС, ВК = КС,
ОК = r. В1В((АВС), ВС - проекція похилої В1C до площини АВС, (В1СВ = (.


З трикутників ОКВ, АКВ, ВВ1C ((ВВ1C=90() знаходимо:
Отже:Відповідь:


Висновки: В цій лабораторній роботі були на практиці вивчені можливості
текстового редактора MS Word 97.
В роботі використовувались такі прикладні пакети текстового редактора, як
його графічний редактор та редактор формул MS Equation 3.0 .
-----------------------
[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

K

M

O

B1

B

A

C

C1

A1
смотреть на рефераты похожие на "Возможности текстового редактора MS Word'97 при решении задач по стереометрии"