Программирование и комп-ры

Контроль работы удаленной станции

       Кіровоградський державний технічний університет
           Кафедра програмного забезпечення
        Дисципліна              Мережі ЕОМ

Спеціальність:               програмне забезпечення

Курс     IV      Група           ПЗ 96–2
     Семестр      VIII

                 Завдання

          на курсовий проект (роботу) студента                                     _
    .

            ( Прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту
  (роботи)____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______
2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи)
____________________________________________________________________________
___
3. Вихідні дані до проекту (роботи)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (з точним зазначенням
  обов’язкових креслень)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________
5. Перелік графічного матеріалу ( з точним зазначеннням обов’язкових
  креслень)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________
6. Дата видачі завдання
  ____________________________________________________________               КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

|№ п/п |Назва етапів курсового поекту (роботи)  |Строк   |Примітки |
|    |                     |виконання |     |
|    |                     |етапів   |     |
|    |                     |проекту  |     |
|    |                     |(роботи)  |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|    |                     |      |     |
|Студент_____________________________|____________________________________|
|_                  |__                 |
|(підпис)              |(Прізвище, ім’я, по батькові)    |
|Керівник____________________________|____________________________________|
|__                 |__                 |
|(підпис)              |(Прізвище, ім’я, по батькові)    |
|“______”_____________________2000 р.|                  |смотреть на рефераты похожие на "Контроль работы удаленной станции"