Радиоэлектроника

Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

            Міністерство освіти України.
            Львівський технічний коледж.                          радіотехнічний факультет         з курсу  ’’Аналогова та цифрова техніка’’.
      Тема: ’’Складання логічних схем з метою проектування
             комбінаційних пристроїв’’.                        Виконав:
                        студент групи 32-РТ:

                        Гайчук Павло Юрійович

                        Прийняв викладач:

                        Левандівський


                        Богдан Володимирович                 Львів 2000
Тема: Складання логічних схем з метою проектування цифрових комбінаційних
пристроїв.
Мета: Практичне застосування знань з цифрової  мікросхемотехніки  для
проектування комбінаційних цифрових пристроїв, закріплення  знань  про
функціонуванняелементів цифрових пристроїв.
Методика проектування комбінаційних пристроїв: Проектування комбінаційного
пристрою у загальному випадку складається з таких етапів:
 1. Формалізованого подання алгоритму  функціонування  комбінаційного
   пристрою у вигляді табличі істинності.
  2. Побудова електричної схеми комбінаційного пристрою згідно алгоритму
   одержаної логічної функції, побудова на основі таблиці істиності.
  3. Мінімізація логічної функції.
  3. Подання мінімізованих логічних функцій у заданому логічному базисі
   (після мінімізації всі варіанти звести до базису І-НЕ).
  5.  Побудова  електричної  схеми  комбінаційного  пристрою  згідно
   мінімізованої логічної функції.

  На першому етапі здійснюється перехід від формалізованого подання
комбінаційного пристрою у вигляді таблиці істинності до алгоритму у вигляді
логічної функції.
  На другому етапі необхідно побудувати електричну  схему,  згідно
одержаної логічної функції комбінаційного пристрою.
  Третій етап полягає в мінімізації логічної функції за допаомогою
аналітичного  методу   згідно   математичного   апарату   цифрової
мікросхемотехніки.
  На четвертому етапі мінімізовану логічну функцію подають у заданому
логічному базисі - в базисі
’’І-НЕ’’.
  П`ятий етап полягає в побудові електричної схеми  комбінаційного
пристрою згідно одержаної мінімізованої функції, приведеної до загального
базису.
  Впроцесі проектування  конкретних комбінаційних пристроїв деякий з
етапів може бути пропущено.               Розрахункова робота


                 Варіант № 5


записуються з інвертором, а всі [pic] яким відповідає “1” записуються без
інвертора. [pic]


[pic][pic]

  Будую електричну  схему  комбінаційного  цифрового  пристрою  яка
реалізовуватиме цю функцію (на міліметровому папері, згідно стандартів).
 3) Роблю мінімізацію функції. Для мінімізації я використовую такі закони
алгебри логіки:|Закон        |Лог. Додавання     |Лог. множення       |
|Переставний     |[pic][pic][pic]    |[pic]           |
|Узгоджувальний   |[pic]         |[pic]           |
|Росподільчий    |[pic]         |[pic]           |
|Додатковості    |[pic]   [pic]    |[pic]    [pic]     ||Правило       |Лог.Додавання     |Лог.множення       |
|Інверсії      |[pic]                       |
|Незмінності     |X + 0 = X       |[pic]           |
|Нулевої множини   |X + 1 = 1       |[pic]           |

|Правило       |Лог.Додавання    |Лог.множення       |
|Повторювальності   |[pic]        |[pic]           |
|Додатковості     |[pic]        |[pic]           |
|Подвійного      |[pic]                      |
|заперечення     |                        |
|Постулат склеювання |[pic]        |[pic]           |
|Постулат поглинання |[pic]        |[pic]           |

           1    2    3    4
 Мінімізація: [pic]
   5     6   7   8
 +[pic]
 [pic]Розпишу 1 , за законом додатковості:
       1    1а   1б
     [pic]
 [pic]Розпишу 7 , за з-м дод.:
       7    7а   7б
     [pic]
 [pic]3+4 [pic]{за розподільчим (надалі розп з-м)}
   [pic]
 [pic]7а+8 [pic][pic]
   [pic]
 [pic]1а+5 [pic]
   [pic]
 [pic]1б+2 [pic]
   [pic]
 [pic]7б+6 [pic]
   [pic]
    а         б
  [pic]
 [pic]а+б [pic]
  [pic] Функція мінімізована.
  Будую електричну схему яка реалізуватиме мінімізовану функцію (на
міліметровому папері).
  4) Подаю мінімізовану функцію в логічному базисі І-НЕ . Для цього
використовую закон Моргана (або інверсії) для лог. додавання:
  [pic] , а також аксіому-правило подвійного заперечення [pic]
[pic]{ Роблю подвійну інверсію,
вираз своєї сутності не міняє} [pic]
  Інвертую все, що знаходиться під другим інвертором за законом Моргана,
отримую такий вираз:[pic]
  Функція приведена в базис І-НЕ.


  Будую електричну схему використовуючи логічні елементи

 cерії К155(на міліметровому папері).
  Специфікація:
  Схема1 реалізуються мікросхемах:
 DD1, DD2 - К155ЛА1 - два елементи 4І-НЕ,
 DD3-DD6 - К155ЛН1 - шість елементів НЕ,
 DD7,DD8 - чотири елемента 2АБО.
  Схема2 реалізуються мікросхемах:
DD1,DD2 – К155ЛН1 – шість елементів НЕ,
DD3,DD5 – К155ЛИ1 – чотири елементи 2І,
DD4 – К155ЛА4 – три елементи 3І-НЕ.
  Схема3 реалізуються мікросхемах:
DD1 – K155ЛА3 – чотири елементи 2І-НЕ,
DD2 – К155ЛА4 – три елементи 3І-НЕ,
DD3 – К155ЛА1 – два елемента 4І-НЕ.
 Мікросхеми живляться від U=5В [pic] (14 ніжка +5В ,
 7-а ніжка заземлена).

 Використана література:
 1. Методичка до курсової роботи.
 2. Єрофєєв В.П. “Мікросхеми і їх призначення”.
 3. Тарабрін Ю.О. “Довідник по інтегральних мікросхемах”.

З запитаннями звертайтесь:
phaychuk@yahoo.com
h_pasha2000@mail.ru
beard@email.lviv.ua


-----------------------
|Логічні змінні   |У |
|Х1 |Х2 |Х3 |Х4 | |
|0  |0  |0  |0  |1 |
|0  |0  |0  |1  |1 |
|0  |0  |1  |0  |1 |
|0  |0  |1  |1  |1 |
|0  |1  |0  |0  |1 |
|0  |1  |0  |1  |0 |
|0  |1  |1  |0  |0 |
|0  |1  |1  |1  |0 |
|1  |0  |0  |0  |1 |
|1  |0  |0  |1  |0 |
|1  |0  |1  |0  |1 |
|1  |0  |1  |1  |0 |
|1  |1  |0  |0  |0 |
|1  |1  |0  |1  |0 |
|1  |1  |1  |0  |1 |
|1  |1  |1  |1  |0 |Дано:


 Таблиця істиності, варіант якої відповідає моєму порядковому номеру в
 журналі  успішності.


   Складаю булевий вираз, по таблиці істиності, за допомогою диз`юктивно-
   нормальної форми представ-лення. ДНФ полягає в складанні такої функції
        [pic], де [pic] це стрічки таблиці істиності у яких “[pic]”
   відповідає лог. одиниці. Далі для вибраних “[pic]”записується така
   функція [pic], [pic] вхідні змінні. Всі [pic] яким в цій стрічці
   відповідає “0”

смотреть на рефераты похожие на "Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв "