Радиоэлектроника

Модуль управления кодовым замком


|I.Вступ                                     |
|                                        |
|В наш час комплексна механізація і автоматизація виробництва стають важливою  |
|умовою економічного зросту країни.Розв’язок цих задач неможливий без швидких  |
|темпов розвитку електроніки, радіопромисловості, тобто всього того комплексу  |
|галузей, котрі задають технічну базу для автоматизації та керування.      |
|Розвиток електроніки, є однією із прогресивних галузей науки і техніки, сприяє |
|розі’язву задач фундаментальних наукових досліджень і прикладних проблем,    |
|зв’язаних з науково-технічним прогрессом. За допомогою електронних систем    |
|здійснюється контроль, керування і регулювання, різними виробничими процесами і |
|пристроями, вимір електричних і неелектричних величин, відбір, обробка і    |
|передача інформації будь-якого призначення. Більшість методів дослідження в   |
|різних сферах науки і техніки зв’язано з використанням електронних пристроїв.  |
|Сучасні засоби електронної техніки виробляються, в основному, на основі     |
|інтегральних мікросхем. Інтеграція радіокомпонентів дозволила не тільки зменшити|
|розміри електронного приладу і використовуєму цим приладом потужність, але і  |
|відкрила принципово новий етап в розвитку радіоелектроніки, охоплюючий всю сферу|
|організації виробництва.                            |
|Всього лише десятиліття тому властивостями програмування характеризувались лише |
|великі блоки і вузли рахувальних і керуючих систем, то на данний час цими    |
|особливостями володіє інтегральна елементна основа (мікропроцесор,       |
|однокрестальна мікро-ЕОМ), що і обгрунтовує її високі функціональні властивості.|
|Правильне використання цих універсальних ВІС в народному господарстві дозволить |
|сильно впливати на підвищення користі праці і підвищення ефективності      |
|виробництва, тобто є однією із властивостей прискорення науково-технічного   |
|прогресу. Програмні великі інтегральні схеми (ВІС) – мікропроцесори,      |
|однокрестальні мікро-ЕОМ і логічні матриці використовуються в автоматиці,    |
|інформаційно-розрахунковій техніці, в автоматичних системах керування      |
|виробництвом, транспортом і в інших галузях народного господарства.       |
|  |  |      |   |  |КТ КДПУ КП. 19.00.000.ПЗ        |Арк|
|  |  |      |   |  |                    |2 |
|Зм.|Арк |№ Докум   |Підпис|Дата|                    |  |смотреть на рефераты похожие на "Модуль управления кодовым замком "