Банковское дело

КРЕДИТНІ КАРТКИ (Кредитные карточки)

    4. Проблеми економічної освіти на сторінках періодичної преси.

  Преса... Як її всі люблять сварити, звинуватчувати  її  у  всіх
негараздах. Але для багатьох з нас преса- вікно в світ .Кожен з нас може
поділяти думку викладену в газеті або ні. Але існують такі моменти , в яких
не кожен може розібратися самостійно через нестачу знань або недостатньої
кваліфікованості в певному питанні.

   Багатьом з нас вже далеко за 17 років і невідомі шкільні переживання,
проблеми, потреби. Але кожній людині , якій не байдужа доля батьківщини,
майбутнє своїх дітей, завжди цікаво слідкувати за розвитком нуки і освіти ,
які визначають становище певної країни.

     Зараз майже в усіх періодичних виданнях торкаються проблеми
освіти. Багато освітніх закладів - недержавної форми власності , але
найстаріші учбові заклади все ж таки - державні . Тому держава виділяє
певні кошти на розвиток освіти, яких ніколи не вистачає . Стаття витрат
бюджету на науку і культуру займає досить вагоме місце серед інших
видатків. Але нестача грошей вважається найбільшою бідою в середніх і вищих
закладах освіти. Це думка більшості , але існують і серед педагогічного
персоналу інодумці, які вважафть:”з точки зору дитини, то для неї  головне
те . що відбувається на уроці , який веде конкретний вчитель. Тому якщо
навіть засипати середню освіту грошима, у шкільному житті дитини істотного
поліпшення не буде, адже ті самі вчителі вестимуть такі самі уроки .
Головна проблема школи- це проблема учителя.”[1]

      Кожен з батьків хоче дати своїй дитині найкращу освіту ,
хоче,щоб їх дитина виявила зацікавленість до навчання . Що ж  діти
зустрічають в школі?
“Погані підручники були і раніше , та в останні роки таких стало надто
багато, з”явилися взагалі непридатні для навчального процесу , і вчителі
відмовляються з ними працювати. Особливо велику шкоду погані підручники
завдають у початкових класах .Зокрема - дуже ускладнений курс математики,
із задачами впоруються тільки сильні учні, решта втрачає віру у свої сили і
виключається з навчального процесу.”[2] Впровадження нових предметів в
школах потребує адаптованих підручників, які б задовольняли вимоги школярів
. Реально- картина зовсім інша : вчитель повинен самотужки сидіти ночами ,
щоб розробити урок з економіки.Та це ще пів-біди, інша біда- нехватка
професійних кадрів. Ми, майбутні економісти , як ніхто інший повинні для
викладачів створити певне підгрунття , щоб вони без перешкод викладали
економіку в школі.
     Відомий дослідник кризи освіти в сучасноиу світі Ф.Кумбс визначив
: відсутність потрібного стимулювання виховательської праці  призводить до
того, що погані викладачі витісняють з ринку праці істинних професіоналів ,
які починають шукати себе на іншому поприщі - математик іде в бухгалтери,
словесник - в корректори або літредактори,  класний  керівник  -  в
менеджери.[3] Все це свідчить  про  необхідність  припинення  процесу
ігнорування проблем вчителя, щоб потім не було піздно.

    На сторінках газети “ОСВІТА”можна прочитати про велику кількість
проблем школи , описувати які не вистачить ні паперу , ні часу. Всі вони
зводяться до одного- потрібен шлях реформаторства освітніх закладів, зміни
форм і методів виховання, перетворення їх на сучасні , прогресивні .
Потрібно, щоб слово перекваліфікація персоналу несло певний зміст і мало
позитивні результати для “споживачів знань” - учнів, студентів.

     Майже всі газети писали про страйк вчителів , які боролися за своі
права на отримання заробітної плати вчасно. На наш погляд, коли страйкують
медики і вчителі - це вже останній крок , бо від цього страждають невинні
люди. Саме тут час відіграє важливу роль , а його марнотратство може
призвести до самих небажаних наслідків.

    Давайте повернемося до вищих учбових закладів, що спеціалізуються
на вивченні економіки. Тут спостерігається та ж сама проблема,яка пов”язана
з нестачею кваліфікованих  кадрів  ,  нестачею  коштів,  недостатньою
матеріально- технічною базою. Впровадження платної системи освіти частково
вирішує проблему фінансів: знаходяться гроші для видання підручників ,
оснащення кабінетів новою технікою, але багато робиться за кошти спонсорів
, які вболівають за долю майбутньої економіки країни.

      Наша країна досить молода і потрібен час для  нормального
функціонування всіх ланок народного господарства. Дуже хочеться, щоб цей
переходний період минув якомого скоріше.

   Велосипед вже давно винайдений, а нам треба лише скоріше впевнено
навчитися ним керувати.    Київський національний економічний університет
       КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ                РОЗДІЛ “ДИДАКТИКА”
            ВИПУСКНОЇ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ
                 ЗА ТЕМОЮ
               “КРЕДИТНІ КАРТКИ”

СТУДЕНТКИ 4 КУРСУ,ФЕФ, 7 ГРУПИ,СПЕЦІАЛЬНОСТІ 0104
                                МЕЛЕНЧУК О.В.

                        НАУКОВО- МЕТОДИЧНИЙ КЕРІВНИК
                           КАНД. ПЕД. НАУК ,ДОЦЕНТ
                                МЕДВІДЬ Л.А.

Розділ “Дидактика” випускної роботи бакалавра з економіки допущена до
захисту перед Державною екзаменаційною комісією на здобуття кваліфікації
“БАКАЛАВР З ЕКОНОМІКИ І ВИКЛАДАЧ З ЕКОНОМІКИ” кафедрою педагогіки і
психології

Протокол №             від “     ”
 1998р.


                             ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРОЮ
                          ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
                          ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК,
                       ПРОФЕСОР, АКАДЕМІК АІН УКРАЇНИ
                                КОЗАКОВ В.А.


                  КИЇВ 1998 РІК.

Заключення


   В умовах впровадження нових форм і методів навчання в освітніх
закладах , а також нових дисциплін , зокрема , економіка, правознавство,
бухгалтерський облік і багатьох інших , виникла необхідність у розробці
практичних матеріалів, які б частково допомогли викладачеві у використанні
цих нововведень.

 Студентам економічних закладів пропонується можливість запропонування
власної методики викладання економічної дисципліни в учбових закладах.

  В цій роботі була зроблена спроба розробити дидактичний матеріал по
темі Кредитні кртки для полегшення роботи викладача. Також в роботі були
запропоновані конкретні пропозиції щодо викладання економічної дисципліни
взагалі. Ми, студенти, як ніхто інший знаєм що потрібно учню, який сидить
за партою , як краще для нього зробити сприйняття знань і зацікавити його у
вивченні певної дисципліни. “Скільки людей - стільки і думок”, але є певні
правила ,на яких побудований весь процес навчання . Кожному вчителю
необхідно володіти творчим натхненням, педагогічною інтуіцією, любов”ю до
дітей - і тоді разом зі знаннями все це перетвориться на дивовижний
результат, якого чекає від освітніх закладів суспільство.

    Проблеми існували в усі часи , але завжди знаходились сили подолати
їх в ім”я майбутнього нашої країни.
-----------------------
[1]Горбань В. Як турбуються про Вовочку на “педагогічному Олімпі”\\
Урядовий кур”єр \\21 березня 1998 р.\\ №54-55
[2] Єврашена М. Кому нужны выпускные экзамены?\\Факты\\24 марта 1998г.
[3]Сметанская О. С утра - педагог, вечером - уборщица \\ Факти \\22 апреля
1998 г.смотреть на рефераты похожие на "КРЕДИТНІ КАРТКИ (Кредитные карточки) "