Банковское дело

Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

-----------------------

Погіршення фінансового

               стану позичальник.
  Спричинюється багатьма факторами (невиконанням          своїх
           зобов`язань контрагентами, іншими)   Погана організаційна діяльність керівництва позичальника. (погане
          планування фінансових потоків у часі)

  Погіршення кон`юнктури ринку, на якому працює позичальник.(пов`язане із
      життєвим циклом товару,загостренням конкуренції,т.д.)


 Навмисні крімінальні дії (видача кредиту фіктивному підприємству, операції
               з інсайдерами тощо)

  Законодавчі зміни (збільшення ставки податків, зміни в регулюванні цін)

 Некомпетентна робота працівників кредитного відділу при оцінці позичальника
           (враховані не всі фактори ризику)


               КРЕДИТНИЙ РИЗИК –

 Імовірність непогашення позичальником основної суми боргу за кредитом та
               процентів по ній.


                 Позичальник

    Юридична або фізична особа, що отримує кредит на певних умовах


                 Кредитор

    комерційний банк, що надає кредити юридичним і фізичним особам

     Прийняття ризику, і на яких умовах, чи відмова від нього

  Оцінка кредитного ризику (якісна і кількісна). Визначення імовірності
  непогашення боргу та міри ризику (бальні системи, статистичні, скоринг,
               коефіцієнтний тощо)

  Лімітування – це спосіб встановлення граничної суми заборгованості по
        позичках конкретному позичальнику (обмеження)

 Диверсифікація – це розподіл грошових коштів, що позичаються, між різними
   суб(єктами та за видами (при більшому розпорошенні ризик менший)

Договори страхування:
страхування відповідаоьності позичальника за непогашення кредиту,
страхування забезпечення, страхування кредитного портфелю

         Оцінка кредитоспроможності позичальника.
  Аналіз репутації, порядності, професійних здібностей та матеріальної
        забезпеченності (метод коефіцієнтів та інше)

Забезпечення:
майно, гарантія, порука, переуступка вимог і інше.
Вимоги до забезпечення:
висока ліквідність, здатність до зберігання, стабільність цін …..
смотреть на рефераты похожие на "Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації "