Банковское дело

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації


             Міністерство освіти України
        Київський національний економічний університет
          Українська-фінансово-банківська школа



         Магістерська дисертація зі спеціальності

             "Банківський менеджмент"


                   Вертелецького Дениса Борисовича


  Тема: "Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації"



               Керівник :
                   САВЛУК М.І
                          Доктор економічних наук,
                                  професор



|Рецензент:   |ПИРОГОВА І.В.           |
|        |                 |
|        |Заступник Голови Правління    |
|        |ВАТ "Державний ощадний банк    |
|        |України"             |



             Робота допущена до захисту

             Науковий керівник програми
        _____________________________________________
        ( прізвище, ініціали, вчене звання, вчений ступінь, підпис )

        ____________________________________________________________



                 КИЇВ 1999


смотреть на рефераты похожие на "Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації "