Технология

Подбор сечения для балки


                 Задача 3.

    Для заданої схеми балки (мал. а) підібрати переріз (двотавровий,
коритний, прямокутний, квадратний, круглий), якщо допустиме  нормальне
напруження для матеріалу балки складає [?]=160 МПа.  Порівняти  вагу
рівноміцних балок, двотаврового та прямокутного перерізів.

                 Розрахунок.

 1. Визначаємо реакції опор балки

  [pic]

  [pic]


  [pic]

  [pic]


 2. Будуємо епюри поперечних сил Q (мал. б) і згинальних моментів М (мал.
   в).

 3. Знаходимо положення додаткового розрахункового перерізу

  [pic]


 4. Небезпечний переріз, в якому Мmах=96,5 кН м 5. Із умови міцності за нормальними напруженнями знаходимо осьовий момент
   опору відносно нейтральної лінії Z

  [pic]
 6. Підбираємо перерізи балки:
  а). двотавровий, для якого має бути WZ=603,12 (см3)
                             Епюра ?     рр


                       |?|max=[?]

                                     t             h              C      н.л.

                              d                           b
                    |?|max=[?]             .


  За таблицями сортаменту робимо висновок, що міцним є двотавр №36.


   № 36: WZтабл=743 см3, h=360 мм, b=145 мм, d=7,5 мм, t=12,3 мм, P(=486
Н/м.

  б). коритний (2 швелери), для якого має бути WZ=603,12 (см3)
                               Епюра ?   рр


                       |?|max=[?]

                                     t                                      C
 н.л.
        h

                                     d                  b
                    |?|max=[?]             .
  [pic]

  За таблицями сортаменту робимо висновок, що міцним є швелер № 27.


   № 27: WZтабл=308 см3, h=270 мм, b=95 мм, d=6 мм, t=10,5 мм.
  [pic]в). прямокутний для якого має бути WZ=603,12 (см3), (b/h=0,5)
                               Епюра ?   рр


                       |?|max=[?]                                      C
н.л.
        h                       b
                    |?|max=[?]             .
  [pic]
  [pic]


  в). квадратний для якого має бути WZ=603,12 (см3), (b=h=а)
                               Епюра ?   рр


                       |?|max=[?]                                      C
н.л.
        h                       b
                    |?|max=[?]             .
  [pic]
  [pic]

смотреть на рефераты похожие на "Подбор сечения для балки "