Транспорт

Курсовик КУЕіТТ

              Зміст курсового проекту

   Зміст курсового проекту   2
   ВСТУП 4
    1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх
 обертання визначається за формулою: 5
    1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і
 локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного
 проходження локомотива  5
    1.3 Умовний пробіг локомотивів у курсовому проекті приймається в
 розмірі 0,5-1 % від лінійного пробігу.   5
    1.4 Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних
 бригад розраховується :  6
    1.5 Розрахунок тонно-кілометрів брутто ?Оlбр ведеться по напрямках
 для вантажних і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних
 бригад: 6
    1.6 Локомотиво-години у вантажному русі визначаються за формулою:
 6
    1.7 Експлуатаційний парк локомотивів рахується у межах обертання
 локомотивів за формулою: 7
   2 Техніко-виробничі показники роботи депо  10
    2.1 Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою:  10
    2.2 Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою: 10
    2.3 Технічна швидкість у русі поїздів подається в завданні.   10
    2.4 Дільнична швидкість у русі поїздів визначена в формулі (1.13)
 10
    2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за
 формулою:   10
    2.6 Продуктивність локомотива дорівнює:  11
    2.7 Деповський відсоток несправних локомотивів визначається окремо
 для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо: 11
   З План по праці 12
    3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають
 діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (?ОІбр) на контингент
 робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп): 12
    3.2 Чисельність робітників локомотивного депо. 12
    3.3 Розрахунок фонду оплати праці  15
   4 План експлуатаційних витрат   22
    4.1 Виробничі прямі витрати  22
    4.2 Загально-виробничі витрати.   24
    4.3 Адміністративні витрати.  25
   5. Собівартість робіт локомотивного депо   27
   6 Показники ефективності виробництва  27
    6.1 Трудомісткість 27
    6.2 Фондовіддача  27
    6.3 Матеріаломісткість  27
    6.4 Продуктивність праці визначена в формулі 3.1 (показати кінцевий
 результат).  28
    6.5 Собівартість роботи депо визначається взагалі по депо згідно з
 формулою (5.1).   28
   Вихідні дані   29
   Література 31

                  ВСТУП

    Планування - це вміння передбачити мету підприємства, оцінка
  результатів його діяльності та визначення необхідної кількості всіх видів
  ресурсів для досягнення поставленого завдання. Планування - одна із
  основних функцій менеджменту організацій. На підставі системи планів,
  складених на підприємстві в подальшому, здійснюється процес організації
  основних видів робіт, мотивація персоналу, що їх виконує, контроль
  результатів та їх оцінка з точки зору планових показників.
    Мета даного курсового проекту полягає в розробці річного плану
  економічного розвитку локомотивного депо у вантажному русі.
    Основними задачами локомотивного депо є: утримання локомотивів у
  експлуатаційному стані та їх обслуговування у всіх видах вантажного руху.
  Виконання першої задачі забезпечується проведенням технічного огляду локо
  мотивів і поточного їх ремонту; для цього локомотивне депо має всі
  необхідні види обладнання, матеріальних ресурсів, а також штат робітників
  пунктів технічного огляду і ремонту. Для виконання другої  задачі
  локомотивного депо встановлюється штат локомотивних бригад, чисельність
  якого відповідає за планованим розмірам руху потягів на ділянках, що
  обслуговуються локомотив ними бригадами даного депо.

 1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання
 визначається за формулою:

 [pic]  (1.1)

    1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і
  локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного
  проходження локомотива

 [pic]  (1.2)

   1.2.1 Пробіг локомотивів у голові поїздів знаходиться окремо по
 напрямках і по ділянках обертання локомотивів і локомотивних бригад. При
 цьому необхідно врахувати, що у парному напрямку рушають вантажні і порожні
 поїзди, а у непарному тільки усі вантажні:
 [pic]  (1.3)
 [pic]  (1.4)
 [pic]  (1.5)
 [pic]  (1.6)
    1.2.2 Пробіг локомотивів в одиночному проходженні визначається за
  формулою:
 [pic]  (1.7)
 [pic]  (1.7)
 [pic]  (1.3)
 [pic]  (1.4)
 [pic]  (1.5)
 [pic]  (1.6)
 [pic]  (1.2)

    1.3 Умовний пробіг локомотивів у курсовому проекті приймається в
  розмірі 0,5-1 % від лінійного пробігу.

 [pic]  (1.3)
 [pic]  (1.1)

    1.4 Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних
  бригад розраховується :

 [pic]  (1.7)
 [pic]  (1.3)
 [pic]  (1.4)
 [pic]  (1.5)
 [pic]  (1.6)
 [pic]  (1.2)

    1.5 Розрахунок тонно-кілометрів брутто ?Оlбр ведеться по напрямках
  для вантажних і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних
  бригад:

 [pic]  (1.8)
 [pic]  (1.9)
 [pic]  (1.10)
 [pic]  (1.11)
 [pic]
 [pic]  (1.8)
 [pic]  (1.9)
 [pic]  (1.10)
 [pic]  (1.11)

    1.6 Локомотиво-години у вантажному русі визначаються за формулою:

 [pic]  (1.12)
 [pic]  (1.13)
 [pic]  (1.13)
 [pic]  (1.12)

    1.7 Експлуатаційний парк локомотивів рахується у межах обертання
  локомотивів за формулою:

 [pic]  (1.14)
 [pic]  (1.14)
    1.8 Локомотиво-години маневрової роботи визначаються згідно з
  парком маневрових локомотивів (?Мман), часом роботи локомотивів 1: = 23-5
  гол. і часом на його прийом і здачу t=0,5 год.
 [pic]  (1.15)
    Локомотиво-кілометри маневрової роботи дорівнюють:
 [pic]  (1.16)
 [pic]  (1.15)
 [pic]  (1.16)
    1.9 Програма ремонту поїзних і маневрових локомотивів визначається
  окремо за серіями локомотивів і видами руху. Програма  технічного
  обслуговування і ремонту електровозів у вантажному русі розраховується
  згідно з загальним пробігом у межах обертання локомотивів і встановленими
  нормами пробігу між технічним обслуговуванням і ремонтами за формулами:
 [pic]  (1.17)
 [pic]  (1.18)
 [pic]  (1.19)
 [pic]  (1.20)
 [pic]  (1.21)
 [pic]  (1.22)
   [pic]
    Розрахунок програми ремонту поїзних і  маневрових  тепловозів
  проводиться згідно з експлуатаційним парком і міжремонтними термінами за
  форм лами:
 [pic]  (1.23)
 [pic]  (1.24)
 [pic]  (1.25)
 [pic]  (1.26)
 [pic]  (1.27)
 [pic]  (1.28)
 [pic]
    Програма ремонту поїзних локомотивів
 [pic]  (1.23)
 [pic]  (1.24)
 [pic]  (1.26)
 [pic]  (1.25)
 [pic]  (1.27)
 [pic]  (1.28)
    Програма ремонту маневрових локомотивів
 [pic]  (1.23)
 [pic]  (1.24)
 [pic]  (1.26)
 [pic]  (1.25)
 [pic]  (1.27)
 [pic]  (1.28)
    Розраховані показники заносяться до табл. 1 та 2.
    Таблиця 1 - Об'ємні показники експлуатаційної роботи депо
|Показники:       |Величина у межах обертання |
|            |локомотивів  |локомотивних|
|            |       |бригад   |
|Вантажний рух     |8086,21    |3075,86   |
|Локомотиво-кілометри в |       |      |
|голові поїздів, тис.  |       |      |
|л-км          |       |      |
|Локомотиво-кілометри  |-152,57    |-58,03   |
|одиночного проходження,|       |      |
|тис. л-км       |       |      |
|Лінійний пробіг    |7933,64    |3017,83   |
|локомотивів, тис.л-км |       |      |
|Локомотиво-кілометри  |79,34     |----    |
|умовного пробігу, тис. |       |      |
|л-км          |       |      |
|Загальний пробіг    |8012,98    |-------   |
|локомотивів, тис.л-км |       |      |
|Тонно-кілометри брутто,|------    |9986,55   |
|млн.          |       |      |
|Експлуатаційний парк  |32      |----    |
|локомотивів,од     |       |      |
|Маневровий рух     |760      |-----    |
|Локомотиво-години,   |       |      |
|тис.л-год       |       |      |
|Локомотиво-кілометри, |775,26    |------   |
|тис.л-км        |       |      |
|Парк маневрових    |18      |------   |
|локомотивів      |       |      |


    Таблиця 2 - Програма технічного обслуговування і ремонтів поїзних і
 маневрових локомотивів
|Види    |Кількість ремонтів локомотивів, од.  |
|ремонтів: |                   |
|      |поїзні       |маневрові    |
|Капітальний|3         |1        |
|- 2    |          |         |
|Капітальний|3         |1        |
|- 1    |          |         |
|Поточний ПР|7         |5        |
|- 3    |          |         |
|ПР-2    |14         |8        |
|ПР-1    |53         |15        |
|ТО-3    |560        |195       |
         2 Техніко-виробничі показники роботи депо


   Техніко-виробничі показники, які характеризують якість використання
локомотивів в експлуатації і на ремонтах, включають :
  • середню масу поїзда брутто, т;
  • середньодобовий пробіг поїзного локомотива, км;
  • технічну швидкість, км/год;
  • дільничу швидкість, км/год;
  • коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива;
  • продуктивність локомотива, тис.ткм,
  • деповський відсоток несправних локомотивів, %;
  • норми міжремонтного пробігу і простій локомотивів у ремонті.

    2.1 Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою:

 [pic]  (2.1)
 [pic]
 [pic]  (2.1)

    2.2 Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою:

 [pic]  (2.2)
 [pic]

    2.3 Технічна швидкість у русі поїздів подається в завданні.


    2.4 Дільнична швидкість у русі поїздів визначена в формулі (1.13)


    2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за
  формулою:

 [pic]  (2.2)
 [pic]
 [pic]  (2.3)
 [pic]  (2.3)

    2.6 Продуктивність локомотива дорівнює:

  [pic]  (2.4)
 [pic]  (2.4)

    2.7 Деповський відсоток несправних локомотивів визначається окремо
  для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо:

 [pic]  (2.5)

   [pic]
 [pic]  (2.6)
 [pic]
 [pic]  (2.6)
 [pic]  (2.5)
 [pic]  (2.6)
 [pic]  (2.5)
 [pic]  (2.6)
 [pic]

                З План по праці

    Основними показниками плану по праці є:
    • продуктивність праці;
    • чисельність робітників за основними групами;
    • загальний фонд заробітної плати;
    • середньомісячна заробітна плата одного робітника.

    3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають
  діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (?ОІбр) на контингент
  робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп):

 [pic]  (3.1)

    3.2 Чисельність робітників локомотивного депо.

    3.2.1 Розрахунок чисельності робітників депо ведеться за двома
  основ ними групами:
    перша - виробничий контингент, який ураховується  по  прямим
  виробничим витратам згідно номенклатури витрат:
    • локомотивні бригади поїзні і маневрові (ст. 61, 96, 98);
    • робітники з ремонту локомотивів (ст. 67,68,73.102,103,104.108);
    • контингент, зайнятий екіпіровкою локомотивів (ст.65, 100);
   • контингент, який ураховується за загально-виробничими витратами
  (ст.500-529);
    Друга - штат, який ураховується за статтями адміністративних витрат
  (ст. 550-562).
    Ці дві групи робітників складають експлуатаційний  контингент
  локомотивного депо. Потрібний контингент робітників визначається  в
  явочній (прибутній) і середньосписочній чисельності. Середньосписочна
  чисельність більше явочної на коефіцієнт заміщення, який  ураховує
  заміщення робітників на період відпустки (Квід), хвороби (Кхв)  і
  виконання державних та службових обов'язків (Кдо):
 [pic]  (3.2)
 [pic]  (3.3)
    Для всіх категорій робітників приймаються такі коефіцієнти: [pic];
    Кдо = 0,01; для локомотивних бригад Квід =0,11; для  решти
  Квід=0,07. Взагалі планування  контингенту  починається  з  явочної
  чисельності поїзних бригад, а потім списочної.
    3.2.2 Планування явочної чисельності поїзних локомотивних бригад
  (ст.61, 96) виконується за ділянками у межах обертання локомотивних
  бригад за формулою:
 [pic]  (3.4)
 [pic]
 [pic]  (3.5)
 [pic]  (3.6)
 [pic]  (3.7)
 [pic]  (3.7)
 [pic]  (3.6)
 [pic]  (3.5)
 [pic]  (3.4)
 [pic]  (3.3)
 [pic]  (3.2)
 [pic]  (3.1)
    3.2.3 Планування явочної чисельності маневрових локомотивних бригад
  (ст.98) виконується згідно з кількістю маневрових локомотивів (?Мман)»
  кількістю бригад, обслуговуючих один локомотив при цілодобовій роботі
  (Кбр= 24 -ЗО, 1:169 = 4,33) , при роботі в одне лице (с==1).
 [pic]  (3.8)
 [pic]  (3.8)
 [pic]  (3.9)
 [pic][pic]   (3.10)
 [pic]  (3.10)
    Використовуючи формулу (3.9), розрахунок контингенту проводиться в
  табл. 3.
    Таблиця 3- :Розрахунок явочної чисельності робітників з ремонту
 локомотивів
|Статті  |Вид |Кіль|Норма|Загаль|Річний|Явочна|
|витрат  |ремон|кіст|трудо|на  |фонд |чисель|
|     |ту  |ь  |містк|витрат|робочо|ність,|
|     |   |ремо|ості,|а   |го  |чол. |
|     |   |н-ті|чол-г|трудом|часу,г|   |
|     |   |в,од|од  |істкос|од.  |   |
|     |   |  |   |ті,  |   |   |
|     |   |  |   |чол-го|   |   |
|     |   |  |   |д   |   |   |
|Еле|Тепл|   |  |   |   |   |   |
|ктр|овоз|   |  |   |   |   |   |
|о |и  |   |  |   |   |   |   |
|воз|  |   |  |   |   |   |   |
|и |  |   |  |   |   |   |   |
|Поїзні локомотиви                 |
|  |  |ПР-3 |7  |2900 |20300 |1998 |1011 |
|  |  |ПР-2 |14 |1400 |19600 |1998 |10  |
|  |  |ПР-1 |53 |260 |13780 |1998 |7   |
|  |  |то-з |560 |100 |56000 |1998 |28  |
|Раз|  |   |  |   |   |   |55  |
|ом |  |   |  |   |   |   |   |
|Маневрові локомотиви               |
|  |  |ПР-3 |5  |1300 |6500 |1998 |3   |
|  |  |ПР-2 |8  |500 |4000 |1998 |2   |
|  |  |ПР-1 |15 |140 |2100 |1998 |1   |
|  |  |то-з |195 |70  |13650 |1998 |7   |
|Раз|  |   |  |   |   |   |13  |
|ом |  |   |  |   |   |   |   |


    3.2.5 Явочна чисельність робітників, які зайняті екіпіровкою в
  проекті приймається для тепловозних депо (ст. 100) - 4чол. в зміну; для
  тепловозних депо (ст. 100) - 4 чол. в зміну при цілодобовій роботі (3
  зміни).
 [pic]
    3.2.6 Штат робітників, які враховуються по статтях загально-
  виробничих витрат (ст. 500-529). По ст. 501 планується контингент на
  заміщення робітників. Розрахунок проводиться за формою табл. 4 згідно з
  формулами 3.2., 3.3. По останніх статтях, а також контингент по статтях
  загально-виробничих витрат приймається  згідно  з  завданням.  Весь
  розрахунковий контингент відображається в плані по праці (табл.7).
 Таблиця 4 - Розрахунок контингенту на заміщення робітників (ст. 501)
|Групи |Явочни|Коефіці|Континг|Коефіціє|Континге|
|робітни|й   |єнт на |ент на |нт на  |нт на  |
|ків  |контин|заміщен|заміщен|заміщенн|заміщенн|
|    |гент, |ня   |ня   |я хворих|я    |
|    |чол  |відпуст|відпуст|    |хворих, |
|    |   |ок   |ок,  |    |чол. , |
|    |   |    |чол.  |    |    |
|Поїзні |79  |0,11  |9   |0,03  |3    |
|локомот|   |    |    |    |    |
|ивні  |   |    |    |    |    |
|бригади|   |    |    |    |    |
|Маневро|78  |0,11  |9   |0,03  |2    |
|ві   |   |    |    |    |    |
|локомот|   |    |    |    |    |
|ивні  |   |    |    |    |    |
|бригади|   |    |    |    |    |
|Континг|55  |0,07  |4   |0,03  |2    |
|ент,  |   |    |    |    |    |
|зайняти|   |    |    |    |    |
|й   |   |    |    |    |    |
|ремонто|   |    |    |    |    |
|м   |   |    |    |    |    |
|локомот|   |    |    |    |    |
|ивів: |   |    |    |    |    |
|поїзних|   |    |    |    |    |
|маневро|13  |0,07  |1   |0,03  |1    |
|вих  |   |    |    |    |    |
|Континг|12  |0,07  |1   |0,03  |1    |
|ент,  |   |    |    |    |    |
|зайняти|   |    |    |    |    |
|й   |   |    |    |    |    |
|екіпіро|   |    |    |    |    |
|вкою  |   |    |    |    |    |
|Разом |237  |Х   |24   |Х    |9    |


    3.3 Розрахунок фонду оплати праці


    1.3.1 Фонд оплати праці планується по кожній групі робітників
  локомотивного депо на явочну їх кількість, згідно з тарифними ставками
  або окладами і відповідними доплатами. До доплат відносять надбавки за
  роботу у святкові дні, нічні години, клас кваліфікації, умови праці,
  поєднання професій. Розміри доплат визначаються згідно  з  діючими
  розпорядженнями.
    1.3.2 Фонд оплати праці локомотивних бригад у поїзній роботі
  розраховується окремо для машиністів і помічників:
 [pic]  (3.11)
 [pic]  (3.12)
    [pic]
    Покілометрові відрядні розцінки визначаються окремо для машиністів
  і помічників за формулами:
 [pic]  (3.13)
 [pic]  (3.14)
 [pic]  (3.13)
 [pic]  (3.13)
 [pic]  (3.14)
 [pic]  (3.14)
 [pic]  (3.11)
 [pic]  (3.11)
    Окрім основного фонду оплати праці машиністам  і  помічникам
  необхідно запланувати доплату за роботу в нічний час, святкові дні і клас
  кваліфікації. Доплати за роботу в нічний час, святкові дні розраховуються
  у відповідь них відсотках від основного фонду оплати праці. Доплата за
  клас кваліфікації нараховується машиністам і помічникам у залежності від
  наявності прав управління локомотивами. Доплата за клас кваліфікації
  планується в таких розмірах: машиністам 1 класу - 15-25%, 2 класу - 10-
  20%, 3 класу - 5-15% від відповідної тарифної ставки.  Помічники
  машиністів одержують доплату за клас кваліфікації у розмірі 5-10% від
  тарифної ставки.
    Розподіл машиністів за їх класом слідуючий: машиністів 1класу
  -15чол., 2класу-16 чол., 3 класу -16 чол., в розрахунках приймається 50%
  (24 чол.) контингенту помічників, які мають цю доплату.
 [pic]
 [pic]
 [pic])
 [pic]
 [pic]
 [pic]
 [pic]
 [pic]

    3.3.3 Праця машиністів маневрових локомотивів (ст. 98) сплачується по
  відрядній формі:
 [pic]  (3.15)
 [pic]
    Машиністам маневрових локомотивів необхідно запланувати відрядний
  приробок - 5% від основної заробітної плати, доплати за роботу в нічний
  час, святкові дні, клас кваліфікації, поєднання професії. Методика
  визначення цих доплат така ж, як і для машиністів поїзних локомотивів.
  Доплата за поєднання професії — 50 % від основного, фонду їх заробітної
  плати.
 [pic]  (3.15)
 [pic]
 [pic]
 [pic]
 [pic]
 [pic]
    3.3.4 Праця робітників, зайнятих екіпіровкою поїзних локомотивів
  (ст. 65, 100) сплачується за ставками відрядників IV розряду. В рахунках
  приймається, що праця 50% робітників сплачується по ставках з нормальними
  умовами праці і 50% - по ставках на роботах з важкими умовами праці
  (доплата 12% до тарифної ставки). Плануються також доплати за роботу в
  нічний час і святкові дні.
 [pic]
 [pic]
 [pic]
 [pic]

    3.3.5  Праця  робітників,  які  займаються  ремонтом  поїзних
  локомотивів, сплачується по відрядній і погодинній формі оплати праці в
  залежності від виконаної роботи.
    Розрахунок фонду оплати праці здійснюється множенням  середньої
  тарифної ставки на трудомісткість і від соток розподілу робітників за
  професіями, при відрядній формі враховується відрядний приробіток 8% за
  перевиконання встановлених норм. Цей розрахунок зводиться в табл.5
 Таблиця 5 - Розрахунок фонду оплати праці для робітників, які займаються
 ремонтом поїзних локомотивів
|Групи    |Відсот|Трудо |Середня |Основний   |Відрядний   |
|робітників  |ок  |місткіс|тарифна |фонд.    |приробіток,  |
|       |розпод|ть,  |ставка, |заробітної  |тис.грн.   |
|       |ілу  |ЧОЛ-І:О|грн.  |плати, тис. |       |
|       |робітн|Д   |    |грн.     |       |
|       |иків |    |    |       |       |
|1      |2   |3   |4    |5      |6       |
|ПР-3     |   |    |    |       |       |
|Слюсарні   |   |    |    |       |       |
|роботи, які |   |    |    |       |       |
|виконуються: |   |    |    |       |       |
|- комплексною|38  |5800  |2,8   |6,171    |0,493     |
|бригадою;  |   |    |    |       |       |
|-      |12  |5800  |2,8   |1,948    |0,156     |
|спеціалізован|   |    |    |       |       |
|ими     |   |    |    |       |       |
|відділеннями;|   |    |    |       |       |
|- в     |30  |5800  |2,6   |4,524    |0,361     |
|заготівельних|   |    |    |       |       |
|відділеннях; |   |    |    |       |       |
|- підсобними |20  |5800  |2,2   |2,552    |       |
|робітниками |   |    |    |       |       |
|Разом    |Х   |Х   |Х    |167,14    |7,07     |
|ПР-2     |   |    |    |       |       |
|Слюсарні   |   |    |    |       |       |
|роботи, які |   |    |    |       |       |
|виконуються: |   |    |    |       |       |
|- комплексною|45  |2800  |2,8   |3,528    |0,282     |
|бригадою;  |   |    |    |       |       |
|-      |23  |2800  |2,8   |1,803    |0,144     |
|спеціалізован|   |    |    |       |       |
|ими     |   |    |    |       |       |
|відділеннями;|   |    |    |       |       |
|- в     |12  |2800  |2,6   |0,873    |0,069     |
|заготівельних|   |    |    |       |       |
|відділеннях; |   |    |    |       |       |
|- підсобними |20  |2800  |2,2   |1,232    |       |
|робітниками |   |    |    |       |       |
|Разом    |Х   |Х   |Х    |111,54    |7,42     |
|ПР-1     |   |    |    |       |       |
|Слюсарні   |   |    |    |       |       |
|роботи, які |   |    |    |       |       |
|виконуються: |   |    |    |       |       |
|- комплексною|45  |520  |2,8   |0,655    |0,052     |
|бригадою;  |   |    |    |       |       |
|-      |23  |520  |2,8   |0,334    |0,028     |
|спеціалізован|   |    |    |       |       |
|ими     |   |    |    |       |       |
|відділеннями;|   |    |    |       |       |
|- в     |12  |520  |2,6   |0,162    |0,013     |
|заготівельних|   |    |    |       |       |
|відділеннях; |   |    |    |       |       |
|- підсобними |20  |520  |2,2   |0,228    |~       |
|робітниками |   |    |    |       |       |
|Разом    |Х   |Х   |Х    |79,98    |5,39     |
|ТО-3     |   |    |    |       |       |
|Слюсарні   |   |    |    |       |       |
|роботи, які |   |    |    |       |       |
|виконуються: |   |    |    |       |       |
|- комплексною|45  |200  |2,8   |0,252    |0,020     |
|бригадою;  |   |    |    |       |       |
|-      |23  |200  |2,8   |0,128    |0,010     |
|спеціалізован|   |    |    |       |       |
|ими     |   |    |    |       |       |
|відділеннями;|   |    |    |       |       |
|- в     |12  |200  |2,6   |0,062    |0,004     |
|заготівельних|   |    |    |       |       |
|відділеннях; |   |    |    |       |       |
|- підсобними |20  |200  |2,2   |0,088    |       |
|робітниками |   |    |    |       |       |
|Разом    |Х   |Х   |Х    |324,89    |20,84     |
|Усього    |Х   |Х   |Х    |683,55    |40,72     |


    3.3.6 Для робітників, які зайняті ремонтом маневрових локомотивів,
  фонд заробітної плати визначається для кожного виду ремонту за формулою:
 [pic]  (3.16)
    де Е — тарифна ставка відрядника IV розряду,
    Чяв - явочна чисельність  робітників  з  ремонту  маневрових
  локомотивів.
    Доплати плануються аналогічно, як і для робітників, зайнятих
  ремонтом поїзних локомотивів.
 [pic]

    3.3.7 Додаткова заробітна плата (ст.  501)  містить  виплати
  виробничим робітникам за невідроблений, але за, законом сплачуваний час:
  сплата відпусток, вихідних, допомоги при звільненні, за час-виконання
  державних і суспільних обов'язків, проходження воєнних зборів та інше.
  Річна додаткова заробітна плата визначається по кожній групі робітників.
  Для цього річний фонд заробітної плати по кожній групі робітників множать
  на відповідний коефіцієнт. Цей розрахунок наводиться в табл.6
    Таблиця 6 - Додаткова заробітна плата (ст. 501)
|Групи   |Загальний |Коефіцієнт |Додаткова  |
|робітників |фонд оплати|на     |заробітна  |
|      |праці, тис.|заміщення |плата    |
|      |грн.    |      |      |
|Локомотивні|514,2   |0,15    |77,13    |
|бригади: - |      |      |      |
|поїзні   |      |      |      |
|- маневрові|442,92   |0,15    |66,44    |
|Робітники, |683,55   |0,11    |75,19    |
|які зайняті|      |      |      |
|ремонтом  |      |      |      |
|локомотивів|      |      |      |
|: - поїзних|      |      |      |
|-     |79,497   |0,11    |8,74    |
|маневрових |      |      |      |
|Робітники, |68,140   |0,11    |7,5     |
|зайняті  |      |      |      |
|екіпіровкою|      |      |      |
|Разом   |1788,31  |Х     |235     |


   Розрахунок фонду оплати праці по інших статтях витрат, який подається
  в плані по праці, визначається відповідно до чисельності робітників та їх
  середньомісячної заробітної плати.
    Після цього всі розрахунки фонду заробітної плати по кожній групі
  робітників локомотивного депо зводяться в табл.7
 Таблиця 7 - План по праці основного локомотивного депо, тис грн.
|№ |Наймену|Ко|Основ|Від|Доплати       |Зага|Середньмі|
|сте|вання |нт|ний |ряд|          |льни|сячна  |
|тей|професі|ин|фонд |ний|          |й  |заробітна|
|  |й   |ге|зароб|при|          |фонд|плата,  |
|  |    |нт|ітної|роб|          |заро|грн.   |
|  |    |, |плати|ото|          |бітн|     |
|  |    |чо|   |к |          |ої |     |
|  |    |л |   |  |          |плат|     |
|  |    | |   |  |          |и  |     |
|  |    | |   |  |Свят|Ніч|Кла|Інші |  |     |
|  |    | |   |  |кові|ний|с |   |  |     |
|  |    | |   |  |дні |час|ква|   |  |     |
|  |    | |   |  |  |  |ліф|   |  |     |
|  |    | |   |  |  |  |іка|   |  |     |
|  |    | |   |  |  |  |ції|   |  |     |
|  |    | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|1 |2   |3 |4  |5 |6  |7 |8 |9  |10 |11    |
|  |І.   | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |Виробни| |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |чі   | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |Прямі | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |витрати| |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |Вантажн| |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |ий рух:| |   |  |  |  |  |   |  |     |
|61 |Машиніс|40|278,1|  |5,44|32,|0,1|   |316,|659,3  |
|  |т   | |9  |  |  |66 |75 |   |47 |     |
|  |Помічни|40|242,0|  |4,84|29,|0,0|   |275,|574,95  |
|  |к   | |1  |  |  |04 |88 |   |98 |     |
|  |машиніс| |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |та   | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|65 |Екіпіро|12|68,14|  |  |  |  |34,07|102,|     |
|  |вка  | |0  |  |  |  |  |   |21 |     |
|  |Технічн| |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |е   | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |обслуго| |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |вування| |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |та   | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |ремонт | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |теплово| |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |зів:  | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|67 |ПР-3  |10|167,1|7,0|  |  |  |   |174,|1451,75 |
|  |    | |4  |7 |  |  |  |   |21 |     |
|68 |ПР-2  |11|111,5|7,4|  |  |  |   |118,|901,21  |
|  |    | |4  |2 |  |  |  |   |96 |     |
|69 |ПР-1  |7 |79,98|5,3|  |  |  |   |85,3|1016,31 |
|  |    | |   |9 |  |  |  |   |7  |     |
|73 |ТО-3  |31|324,8|20,|  |  |  |   |345,|929,38  |
|  |    | |9  |84 |  |  |  |   |73 |     |
|Разом по  |15|1271,|40,|10,2|61,|0,2|34,07|1418|Х    |
|роботі   |1 |89  |72 |8  |7 |6 |   |,92 |     |
|Поїзних  | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|комотивів | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |Маневро| |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |ва   | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |робота | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |теплово| |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |зів:  | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|74 |Машиніс|78|442,9|22,|8,85|53,|0,1|221,4|527,|563,27  |
|  |т   | |15  |15 |8  |15 |5 |58  |22 |     |
|  |Технічн| |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |е   | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |обслуго| |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |вування| |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |та   | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |ремонт | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |теплово| |   |  |  |  |  |   |  |     |
|  |зів:  | |   |  |  |  |  |   |  |     |
|102|ПР-3  |4 |22,71|1,8|  |  |  |   |24,5|511,04  |
|  |    | |3  |17 |  |  |  |   |3  |     |
|103|ПР-2  |3 |17,03|1,3|  |  |  |   |18,4|511,03  |
|  |    | |5  |62 |  |  |  |   |0  |     |
Продовження таблиці 7
|1 |2        |3 |4  |5  |6 |7  |8 |9  |10  |11 |
|10|ПР-1       |1 |5,678|0,45|  |  |  |   |6,132|511 |
|4 |         | |   |4  |  |  |  |   |   |  |
|10|ТО-3       |7 |3,292|0,26|  |  |  |   |3,555|42,3|
|8 |         | |   |3  |  |  |  |   |   |2  |
|Разом по роботі   |93|491,6|26,0|8,8|53,1|0,1|221,4|579,8|Х  |
|маневрових     | |33  |46 |58 |5  |5 |58  |37  |  |
|тепловозів     | |   |  |  |  |  |   |   |  |
|Разом по розділу І |24|1763,|66,7|19,|114,|0,4|255,5|1998,|Х  |
|          |4 |523 |66 |138|85 |13 |28  |767 |  |
| |II. Основні   | |   |  |  |  |  |   |   |  |
| |витрати загальні | |   |  |  |  |  |   |   |  |
| |для всіх,    | |   |  |  |  |  |   |   |  |
| |         | |   |  |  |  |  |   |   |  |
| |Галузей     | |   |  |  |  |  |   |   |  |
| |господарства   | |   |  |  |  |  |   |   |  |
|50|Додаткова    |34|251,8|  |  |  |  |   |251,8|617,|
|1 |заробітна плата | |6  |  |  |  |  |   |6  |30 |
|50|Витрати з техніки|10|30,00|  |  |  |  |   |30,00|250,|
|5 |безпеки та    | |   |  |  |  |  |   |   |00 |
|(5|виробничої    | |   |  |  |  |  |   |   |  |
|06|санітарії    | |   |  |  |  |  |   |   |  |
|) |         | |   |  |  |  |  |   |   |  |
|51|Робітники, які  |12|28,80|  |  |  |  |   |28,80|200,|
|0 |обслуговують   | |   |  |  |  |  |   |   |00 |
| |виробничі будинки| |   |  |  |  |  |   |   |  |
| |і споруди    | |   |  |  |  |  |   |   |  |
|51|Робітники, які  |17|55,08|  |  |  |  |   |55,08|270,|
|7 |займаються    | |   |  |  |  |  |   |   |00 |
| |поточним ремонтом| |   |  |  |  |  |   |   |  |
| |виробничих    | |   |  |  |  |  |   |   |  |
| |будинків     | |   |  |  |  |  |   |   |  |
|51|Робітники, які  |34|148,3|  |  |  |  |   |118,3|290,|
|5 |займаються    | |2  |  |  |  |  |   |2  |00 |
| |утриманням    | |   |  |  |  |  |   |   |  |
| |обладнання    | |   |  |  |  |  |   |   |  |
|Разом по розділу II |10|514,0|  |  |  |  |   |484,0|Х  |
|          |7 |6  |  |  |  |  |   |6  |  |
|5|III        | |   |  |  |  |  |   |   |  |
|0|Адміністративні  | |   |  |  |  |  |   |   |  |
|0|витрати      | |   |  |  |  |  |   |   |  |
| |Цеховий персонал, |59|425,0|  |  |  |  |   |425,0|600,|
| |який не      | |0  |  |  |  |  |   |0  |28 |
| |відноситься до  | |   |  |  |  |  |   |   |  |
| |апарату управління| |   |  |  |  |  |   |   |  |
| |Адміністративно-Ке|25|245,0|  |  |  |  |   |245,0|816,|
| |рівницький    | |0  |  |  |  |  |   |0  |66 |
| |персонал     | |   |  |  |  |  |   |   |  |
|Разом по розділу III|84|670 |  |  |  |  |   |670 |Х  |
|Усього по депо   |43|2947,|66,7|19,|114,|0,4|255,5|3152,|Х  |
|          |5 |583 |66 |138|85 |13 |28  |827 |  |


    3.4 Середньомісячна заробітна плата одного робітника локомотивного
  депо визначається діленням загального фонду оплати праці локомотивного де
  по на загально-списочну чисельність працюючих у депо і на дванадцять
  (місяців).

            4 План експлуатаційних витрат

    Експлуатаційні витрати плануються по статтях номенклатури витрат та
  по елементах витрат: заробітна плата, відрахування на соціальні заходи,
  паливо, електроенергія, амортизаційні відрахування, інші витрати. План
  експлуатаційних витрат наводиться в Табл. 9

    4.1 Виробничі прямі витрати


    4.1.1 Заробітна плата. Дані контингенту та фонду оплати праці
  переносяться в план експлуатаційних витрат з плану по праці (табл.9,
  гр.3,10).
    4.1.2 Паливо. Електроенергія. Витрати на паливо та електроенергію
  для тяги поїздів (ст. 61,96) визначаються окремо за напрямками для
  вантажних, порожніх поїздів та одиночного проходження локомотивів за
  формулами:
    для тепловозів
 [pic]  (4.1)

  де Ерібр - тонно-кілометри брутто по напрямках, ткм.;
  Вп(е) - норма витрачення палива -кг/10000ткм ;
   Цп(е) - відповідно ціна 1 т палива . Норму витрачання палива  для
  порожніх поїздів необхідно збільшити у 2,5 рази.
 [pic]  (4.1)
 [pic]  (4.1)
 [pic]  (4.1)
    Витрати на паливо  для одиночного проходження визначаються за
  формулами:
    для тепловозів
 [pic]  (4.4)
 [pic]
    на 100 л-км одиночного проходження (приймаємо Вп=150:180 кг/100л-
  км, Ве=500 квт-год/100л-км).
   Витрати на паливо для маневрових локомотивів (ст. 98) визначаються
  відповідно до локомотиво-годин маневрової роботи, норми витрачання палива
  на 1 годину роботи (=25 кг) та ціни 1 т палива.
 [pic]  (4.4)
 [pic]  (4.5)
 [pic]  (4.5)
    4.1.3 Матеріали. Витрати на мастильні матеріали плануються по
  ст.61, 96 згідно з нормами витрачення цих матеріалів на 1000 л-км (ам) у
  грошовому виразі (за діючими цінами) та загальним пробігом локомотивів у
  межах їх обертання:
 [pic]  (4.6)
 [pic]  (4.6)
    Аналогічно визначаються витрати на  матеріали  по  екіпіровці
  локомотивів, але в цьому розрахунку буди  інша  норма  витрачання
  матеріалів.
 [pic]  (4.7)
 [pic]  (4.7)
    Витрати на матеріали в маневровому русі (ст.98) визначаються:
 [pic]  (4.8)
    де ?МТман - локомотиво-години маневрового руху, л-год;
     аман - норма витрачання матеріалів на 1 год роботи, грн.
 [pic]  (4.8)
   Витрати на матеріали на поточні ремонти і технічне обслуговування
  поїзних і маневрових локомотивів ( ст.67, 69, 74, 102, 103, 104, 108,
  109) визначаються згідно з програмою ремонту і технічного обслуговування
  та норми витрачання матеріалів на одиницю. Розрахунок наводимо в табл. 8
 Таблиця 8- Витрати на матеріали і запасні частини для поточних ремонтів і
 технічного обслуговування локомотивів
|Види ремонтів і  |Кількість |Норма витрачання  |; Витрати на |
|технічного    |ремонтів, |матеріалів на .,  |матеріали,  |
|обслуговування  |од.    |один ремонт, грн.  |тис. грн.   |
|локомотивів    |      |          |       |
|Поїзні      |      |          |       |
|ПР-3       |7     |50000        |350      |
|ПР-2       |15     |43000        |645      |
|ПР-1       |58     |5000        |174      |
|ТО-3       |613    |440         |269,72    |
|Разом       |693    |Х          |1438,72    |
|Маневрові     |      |          |       |
|ПР-3       |6     |5600        |33,6     |
|ПР-2       |9     |2530        |20,97     |
|ПР-1       |17     |580         |9,86     |
|ТО-3       |206    |157         |32,34     |
|Разом       |238    |Х          |96,77     |


    4.1.4  Амортизаційні  відрахування  визначаються  за  серіями
  локомотивів окремо в поїзній і маневровій роботі:
    для поїзних
 [pic]  (4.9)
    для маневрових
 [pic]  (4.10)
 [pic]
 [pic]  (4.9)
 [pic]  (4.10)

    4.2 Загально-виробничі витрати.

    По інших статтях планується:
    • ст. 505-506 «Витрати з техніки безпеки та виробничої санітарії,
  інші витрати по охороні праці» приймаємо витрати на матеріали - 0,5% від
  витрат на матеріали виробничих прямих витрат; інші - 2% від затрат на
  матеріали виробничих прямих витрат;
    • ст. 510,517"Обслуговування виробничих будинків  і  споруд»,
  «Поточний ремонт виробничих будинків, споруд» приймаємо: матеріали - 15%
  від затрат на матеріали виробничих прямих витрат; паливо - 3% від затрат
  на паливо або електроенергію виробничих прямих витрат, інші — 3% від
  загальної суми виробничих прямих витрат;
 по ст. 525 плануються амортизаційні відрахунки від вартості основних
 виробничих фондів, без урахування вартості локомотивного парку.
 [pic]  (4.11)
 [pic]
 [pic]  (4.12)
 [pic]  (4.12)
 [pic]  (4.11)

    4.3 Адміністративні витрати.

    До цих витрат відносяться цехові витрати загальногосподарчого
  призначення. Витрати на заробітну плату були розраховані в табл.9. Інші
  витрати по ст. 550 - 562 приймаємо у розмірі 5% від загальної суми
  виробничих витрат і розподіляємо за елементами: матеріали -  10%,
  електроенергія - 5%, інші -85%. Всі витрати заносяться в таблицю 9.
    Таблиця 9 - План експлуатаційних витрат депо, тис. грн.
|№ |Види робіт  |Кон|Фонд |Відра|Палив|Ел|Матер|Аморти|Інші |Усього|
|ста|       |тін|зароб|хуван|о  |ек|іали |зація |   |витрат|
|тей|       |ген|ітної|ня на|   |тр|   |   |   |   |
|  |       |т |плати|соц.з|   |ое|   |   |   |   |
|  |       |,чо|   |аходи|   |не|   |   |   |   |
|  |       |л |   |   |   |рг|   |   |   |   |
|  |       |  |   |   |   |ія|   |   |   |   |
|1 |2      |3 |4  |5  |б  |7 |8  |9   |10  |11  |
|  |1. Виробничі |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|  |прямі витрати|  |   |   |   | |   |   |   |   |
|61,|Робота    |79 |514,2|228,9|139,2| |1910,|   |   |2793,3|
|96 |локомотива у |  |   |5  |7  | |97  |   |   |9   |
|  |вантажному  |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|  |русі     |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|65 |Екіпіровка  |2 |68,14|22,55|   | |382,1|   |   |472,84|
|  |       |  |   |   |   | |5  |   |   |   |
|67 |Поточний   |10 |167,1|62,68|   | |350,0|   |   |579,82|
|  |ремонт ПР-3 |  |4  |   |   | |0  |   |   |   |
|68 |Поточний   |11 |111,5|41,83|   | |645,0|   |   |798,37|
|  |ремонт ПР-2 |  |4  |   |   | |0  |   |   |   |
|69 |Поточний   |7 |79,98|29,99|   | |174,0|   |   |283,97|
|  |ремонт ПР-1 |  |   |   |   | |0  |   |   |   |
|72 |Технічне   |  |   |   |   | |   |   |   |0   |
|  |обслуговуванн|  |   |   |   | |   |   |   |   |
|  |я      |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|109|ТО-3     |31 |324,8|121,8|   | |269,7|   |   |716,44|
|  |       |  |9  |3  |   | |2  |   |   |   |
|75 |Амортизація |  |   |   |   | |   |60210,|   |60210 |
|  |поїзних   |  |   |   |   | |   |00  |   |   |
|  |локомотивів |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|Разом по поїзній |140|1265,|507,8|139,2| |3731,|60210 |   |65854,|
|роботі      |  |89  |3  |7  | |84  |   |   |83  |
|98 |Робота    |82 |442,9|174,6|6,68 | |1331,|   |   |1955,7|
|  |тепловозів в |  |5  |1  |   | |52  |   |   |6   |
|  |маневровому |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|  |русі     |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|102|Поточний   |4 |22,71|8,52 |   | |33,6 |   |   |64,83 |
|  |ремонт ПР-3 |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|103|Поточний   |3 |17,04|6,39 |   | |20,97|   |   |44,4 |
|  |ремонт ПР-2 |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|104|Поточний   |1 |5,68 |2,13 |   | |9,86 |   |   |17,67 |
|  |ремонт ПР-1 |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|107|Технічне   |7 |3,29 |1,23 |   | |32,34|   |   |36,86 |
|  |обслуговуванн|  |   |   |   | |   |   |   |   |
|  |я ТО-З    |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|111|Амортизація |  |   |   |   | |   |32370,|   |32370 |
|  |маневрових  |  |   |   |   | |   |00  |   |   |
|  |тепловозів  |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|Разом по     |97 |491,6|192,8|6,68 | |1428,|32370 |   |34489,|
|маневровій роботі|  |7  |8  |   | |29  |   |   |52  |
|Усього виробничих|237|1757,|700,7|145,9| |5160,|92580 |   |100344|
|прямих витрат  |  |56  |1  |5  | |13  |   |   |,35  |
|  |2.      |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|  |Загально-виро|  |   |   |   | |   |   |   |   |
|  |бничі    |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|  |витрати:   |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|500|Цеховий   |59 |425 |159,3|   | |   |   |   |584,38|
|  |персонал   |  |   |8  |   | |   |   |   |   |
|501|Додаткова  |34 |159,3|95,57|   | |   |   |   |350,43|
|  |заробітна  |  |8  |   |   | |   |   |   |   |
|  |плата    |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|502|Витрати на  |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|  |відрядження |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|503|Знижки з   |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|  |вартості   |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|  |форменого  |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|  |одягу    |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|505|Витрати на  |10 |30,00|11,25|   | |25,80|   |103,2|170,25|
|, |техніку   |  |   |   |   | |   |   |0  |   |
|506|безпеки   |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|510|Витрати на  |12 |28,80|10,8 |4,38 | |774,0|   |3013,|3825,9|
|, |обслуговуванн|  |   |   |   | |2  |   |90  |0   |
|517|я будинків та|  |   |   |   | |   |   |   |   |
|  |споруд    |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|525|Амортизація |  |   |   |   | |   |57701,|   |57701,|
|  |основних   |  |   |   |   | |   |25  |   |25  |
|  |виробничих  |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|  |засобів   |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|515|Витрати, які |34 |148,3|55,62|14,60| |51,60|   |4018,|4288,6|
|  |пов'язані з |  |2  |   |   | |   |   |53  |7   |
|  |роботою та  |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|  |утриманням  |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|  |обладнання  |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|Усього      |149|886,9|332,6|18,98| |851,4|57701,|7135,|66920,|
|загально-виробнич|  |8  |2  |   | |2  |25  |63  |88  |
|их витрат:    |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|550|3.      |84 |670,0|251,2|3346,| |6692,|   |56882|67842,|
|-56|Адміністратив|  |0  |5  |04  | |08  |   |,75 |12  |
|2 |ні витрати  |  |   |   |   | |   |   |   |   |
|Усього витрат по |470|3314,|1284,|3510,|0 |12703|150281|64018|235107|
|депо       |  |54  |58  |97  | |,63 |,25  |,38 |,35  |
         5. Собівартість робіт локомотивного депо

    По локомотивному депо  визначають  собівартість  узагальненого
  вимірника роботи -1000 ткм брутто по всіх видах руху:
 [pic]  (5.1)
 [pic]
 [pic]

          6 Показники ефективності виробництва

    Для  локомотивних  депо  показники  ефективності  виробництва
  визначаються у межах обертання локомотивних бригад ( на 1000 ткм брутто).

    6.1 Трудомісткість

 [pic]  (6.1)
 [pic]
 [pic]  (6.1)

    6.2 Фондовіддача

 [pic]  (6.2)
 [pic]
 [pic]

    6.3 Матеріаломісткість

 [pic]
 [pic]
 [pic]

    6.4 Продуктивність праці визначена в формулі 3.1 (показати кінцевий
  результат).

 [pic]

    6.5 Собівартість роботи депо визначається взагалі по депо згідно з
  формулою (5.1).

 [pic]

                Вихідні дані

    ДОДАТОК А
|Показники |
|Довжина , |м, н,|
|ділянки  |0  |
|обертання |   |
|Локомотивів|418 |
|, км (L)  |   |
|Локомотивни|159 |
|х бригад, |   |
|км( I)   |   |


Серія локомотива:
|Поїзного   |2ТЕ116|
|Маневрового  |ТЕМ1 |


Кількість вантажних поїздів за добу
|Парний    |23  |
|напрямок   |   |
|вантажний   |   |
|Парний    |4   |
|напрямок   |   |
|порожній   |   |
|Непарний   |27  |
|напрямок   |   |
|вантажний   |   |


Вага вантажного поїзда ,т
|Парний    |3250 |
|напрямок   |   |
|Непарний   |3150 |
|напрямок   |   |
|Вага     |1400 |
|порожнього  |   |
|поїзда    |   |
|Кількість   |18  |
|маневрових  |   |
|локмотивів  |   |
|Технічна   |50  |
|швидкість   |   |
|Коефіцієнт  |0,8  |
|дільничної  |   |
|швидкості   |   |


Норми витрат
|палива,кг\10|   |
|00 тонно-км |   |
|брутто   |   |
|Напрямок  |47,5 |
|парний   |   |
|непарний  |48,1 |
|Норми |ДОДАТОК Б               |
|період|Норми періодів між ремонтами та    |
|ів між|технічним обслуговуванням електровозів |
|ремонт|та тепловозів             |
|ами та|                    |
|техніч|                    |
|ним  |                    |
|обслуг|                    |
|овуван|                    |
|ням  |                    |
|електр|                    |
|овозів|                    |
|та  |                    |
|теплов|                    |
|озів |                    |
|Види, |Міжремонтні періоди          |
|серія |                    |
|локомо|                    |
|тивів |                    |
|   |Технічне|Поточний ремонт|Капітальний |
|   |обслугов|        |ремонт   |
|   |ування |        |      |
|   |ТО-3  |ПР-1|ПР-2|ПР-3|КР-1 |КР-2 |
|Тепловози                   |
|   |30 діб | 7,5|15 |З0 | 7,5 | 15  |
|2ТЕ116|    |міс |міс.|міс.|рок. |рок. |


    Норми простою локомотивів в ремонті та під обслуговуванням
|Вид     |Види ремонтів та технічного  |
|локомотиву  |обслуговування        |
|       |ТО-3 |ПР-1 |ПР-2 |ПР-3  |
|Тепловози  |15  |19  |4   |6,2  |


    Трудомісткість технічного обслуговування і поточного ремонту
 локомотивів
    (на одну секцію для тепловозів), чол.-год.
|Вид і  |Технічне|Поточний ремонт    |
|серія  |обслугов|           |
|локомоти|ування |           |
|вів   |    |           |
|    |ТО-3  |ПР-1 |ПР-2  |ПР-3 |
|2ТЭ116 |100 70 |260  |1400  |2900 |
|ТЭМ1  |    |140  |500   |1300 |
                 Література

    1 Алексеева М.М. Планирование  деятельности  фирмьі:  Учебно-
  методическое пособие. - М.: Финансьі й статистика, 1997. - 248 с.
    2 Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. - М.: ИНФРА-
  М, 1999. - 392 с.
    3 Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. " Мн.: 000
  "Мисанто", 1998.' 296 с.
    4 Стратегическое планирование / Под ред. Уткина З.А. - М.:
  Ассоциация авторов й издателей "ТАНДЕМ". Изд-во "Зкмос", 1998. - 440 с.
    5."Планування на залізничному транспорті .Планування діяльності
  підприємств." Завдання та методичні вказівки до курсового проекту дя
  студентів 4і5 курсів економічних спеціальностей усіх форм навчання
  К.:2000
-----------------------
|З| |
|а| |
|м| |
|.| |
|і| |
|н| |
|в| |
|.| |
|№| |
|П| |
|і| |
|д| |
|п| |
|и| |
|с| |
|і| |
|д| |
|а| |
|т| |
|а| |
|І| |
|н| |
|в| |
|.| |
|№| |
|о| |
|р| |
|и| |
|г| |
|.| |

смотреть на рефераты похожие на "Курсовик КУЕіТТ"