Физика

Техника и электроника СВЧ (Часть 1)


                 Лекція 1

  Існують локаційні пристрої, які повинні працювати на (~мм, (~100ГГц.
Оскільки ( ~1м мають малу роздільну здатність, а оптичний діапазон швидко
поглинаються постає необхідність вивчення НВЧ діапазону.  Перші НВЧ прилади виникли під час 2-ї світової війни при створенні РЛС.
Застосування НВЧ електроніки:
  1. Малопотужна електроніка: НВЧ телебачення – супутникове, мобільні
    телефони, комп’ютери.
  2. Потужна електроніка: НВЧ - піч, РЛ – електроніка.

          Фізичні причини виділення діапазону НВЧ

  D – розмір об’єкта. При [pic]-  закон  Кірхгофа,  Ома,  [pic]-
використовуються закони променевої  оптики,  [pic]  -  НВЧ  діапазон,
диференційна інтерференція. Отже в НВЧ не можемо користуватись законами
Кірхгофа і геометричної оптики. Закони Кірхгофа мають місце до якихось
частот та швидкості розповсюдження інформації – швидкості світла.
              Розглянемо  малюнок.  Даний  ланцюг  можна
            розрахувати за допомогою закону Ома, поки генератор –
            постійного  струму.  Розглянемо  змінну  напругу:
            електрон почне рух тоді, коли сигнал про потенціал
            дійде до нього: [pic]. Якщо частота генератора така,
            що [pic], то в той час, як електрон рухається в одну
            сторону, генератор вже сформував зворотній потенціал,
            тобто існують струми в різних напрямках. Отже не
            можна використовувати звичайні закони.
  Описаний ефект – ефект запізнення.
1. [pic] на частоті [pic] при таких [pic]працюють РЛС. На частоті 10ГГц при
  [pic]ніяких законів Кірхгофа, Ома вже застосовувати не можна.
2. Виникнення випромінювання. При змінному струмі можливе випромінювання,
  на його характеристики впливає відстань між дротами по відношенню до
  [pic]. 50Гц: ~100км. Тому зі збільшенням частоти основна  енергія
  знаходиться поза провідником у вигляді поля.
3. При високій частоті – густина струму розподілена нерівномірно, електрони
  рухаються в скін шарі товщиною ~1мкм. Тому опір потрібно рахувати іншими
  законами.
  Найбільш розвинутий оптичний діапазон НВЧ.

  Рівняння Максвела 2-ого порядку описують всі електромагнітні явища:
  [pic]

де [pic]- густина струму, [pic]- напруженість ЕП, [pic]- напруженість МП,
[pic]- індукція МП, [pic]- індукція ЕП, [pic]- густина заряду, [pic]-
поверхневий струм.
Поки що монополь Дірака не виявлено.
Знаки розставлено відповідно до положення векторів [pic], [pic] та напрямку
розповсюдження хвилі [pic]- утворюють праву трійку. Це – не всі рівняння
Максвела, у такій формі їх іноді називають рівняннями Герца.
Рівняння записано в СГСЕ. В системі СІ не буде [pic], [pic]- це зручно, але
в СІ опір вільного простору скінчений, що немає фізичного змісту.
  Ці диференційні рівняння в частинних  похідних  другого  порядку
неоднорідні. Хоча з точки зору математики рівняння Максвела лінійні. Але
лінійні рівняння ніколи не описують  підсилення,  генерації  і  т.д.
Електромагнітні процеси нелінійні. Нелінійність обумовлюється речовиною,
яку описують рівняння: [pic]. Народження електрону - позитивної пари в
вакуумі – нелінійний процес. Крім цього можна генерувати гармоніки, 1 з
1050 фотонів зливаються і дають новий фотон.
  [pic], [pic](А/см2), поверхневий струм - [pic], [pic](А/см).
  Матеріальне рівняння – рівняння неперервності. [pic]. Ніякого струму не
може бути якщо заряд не виноситься.
              [pic]- що виноситься
           [pic]- що залишається в середині.
  [pic]- це рівняння в частинних похідних, тому дуже важливі граничні та
початкові умови. Всі фізичні поля неперервні з точки зору фізики.
  Граничні умови: [pic], [pic].
  Магнітне поле всередині металу(має уявні розриви): [pic].
  Не буває нульової товщини тому всередині металу буде плавний перехід,
тому що поля неперервні.
  В векторному вигляді:
  [pic]
  Якщо змінимо граничні умови, то все повністю змінюється. [pic]- права
трійка. Тому знак “-“ в [pic].
  У рівняннях в комплексній формі цього немає. Мінус там може бути в 1-му
і 2-му рівнянні в системі (*).
  Граничні умови в металі: [pic].
  Гранична умова в  ідеальному  металі:  [pic]  (для  нетензорного
середовища). [pic]- для [pic]металу.
  Якщо присутнє [pic], то за рахунок сили Лоренца виникає струм. Для
напівпровідника:
  У застосуванні граничних умов головне те, що ми не розв’язуємо рівняння
в середині матеріалу, а розв’язуємо рівняння лише на поверхні.
-----------------------
                Радіо діапазон

                   НВЧ

               Оптичний діапазон

                 109Гц, 30см

                1013Гц, 30мкм

                  f, (

R

+

-

l

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]


(1)


(2)
смотреть на рефераты похожие на "Техника и электроника СВЧ (Часть 1)"