Физика

Курс методики физики


Загальні питання
Методика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет і методи
дослідження.
Аналіз можливих систем побудови шкільного курсу фізики
Мета та завдання навчання фізики
Зміст і структура курсу фізики середньої загальноосвітньої школи
Планування роботи вчителя. Підготовка до уроку
Календарне, тематичне, поурочне планування з фізики. Наукова організація
праці вчителя
Дидактичні та психологічні основи навчання фізики
Формування фізичних понятть
Формування вміннь: навичок учнів
Методи навчання фізики, їх класифікація
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики
Проблемне навчання фізики
Нові інформаційні технології навчання
Форми організації навчальних занять з фізики
Типи і структура уроків з фізики
Система уроків фізики, вимоги до простого уроку фізики
Навчальний експеримент, його структура і завдання
Демонстраційний експеримент з фізики, вимоги до нього
Методика і техніка підготовки і проведення демонстраційних дослідів
Фронтальний експеримент, лабораторні роботи, фізичний практикум
Контроль знань і вмінь учнів з фізики. Методи і форми контролю
Тести
Організація самостійной роботи учнів з фізики
Розвиток творчих здібностей учнів під час навчання фізики
Технологія розв'язання експериментальних задач
Комбінований урок
Урок отримання нових знань
Урок мотивації навчальної діяльності учнів
Самостійна робота учнів з фізики
Факультативні курси з фізики в школі

Спеціальні питання
Формування понять: механічний рух та його відносність, система відліку,
матеріальна точка, траєкторія, шлях
Основні закони динаміки
Формування поняття маси
Формування поняття сили
Формування поняття роботи
Формування поняття енергії
Формування основних понять криволінійного руху
Формування основних понять про механічні хвилі
Формування поняття про температуру
Методика вивчення теми: "Елементи теорії відносності у школі"
Формування основних понять МКТ
Формування наукового світогляду при вивченні фізики
Формування основних понять електростатики
Методика формування основних понять теми: "Магнітне поле"
Формування поняття "електромагнітне поле"
Формування основних понять теми: "Світлові кванти"
Формування поняття "фізична величина" у середній школі
Вимірювання фізичних величин та обробка результатів вимірювання у середній
школі
Загальні питання методики розв'язування задач
Роль і місце задач у системі навчання фізики в школі
Класифікація задач з фізики
Методика розв'язування задач (синтетичний та аналітичний методи)
Застосування методів аналогії для вивчення періоду коливань складних
механічних систем
Формування понять: миттєва швидкість, переміщення, прискорення, середня
швидкість

Педагогіка
Педагогіка, як засіб передачі соціального досвіду людського суспільства.
Виховання - основна проблема педагогіки.
Система народної освіти в Україні.
Структура соціального досвіду і зміст освіти.
Поняття про теорії формальної /класичної/ і матеріальної /реальної/ освіти.
Теоретичні основи традиційної моделі навчання /асоціативна теорія/.
Організаційні форми навчання в середній школі як засіб керування
пізнавальної діяльності.
Організаційні форми навчання у вищій школі як засіб керування пізнавальною
діяльністю.
Класно-урочна система - основа організації учбового процесу в середній
школі.
Різні формування змісту освіті: учбові плани, учбові програми, учбові
матеріали.
Теоретичні основи програмованого навчання.
Програмоване навчання: типи навчальних програм.
Застосування ЕОМ для реалізації навчальних програм.
Методи навчання: повідомляючий /науковий/ і елементарний /розвиваючий/ по
Д.А.Дистервегу.
Поняття про дидактику. Основні поняття дидактики.
Дидактичні принципи в учбовому процесі.
Значення і функції контролю в навчанні.
Види, методи і форми контролю в учбовому процесі.
Критерії оцінки знань, вміння, навиків.
Інформаційні технічні засоби навчання.
Технічні засоби контролю знань.
Використання комп'ютерів в учбовому процесі: можливості і перспективи.
Програмований контроль як складова частина програмуючого навчання.
Машинний і безмашинний програмований контроль знань. Переваги і недоліки.
Типи темпераменту. Можливості педагогічного впливу на прояв окремих
негативних /заперечливих/ рис темпераменту.
Позитивні і негативні риси характеру. Можливості педагогічного впливу на
характер.
Здібності і задатки. Якісна і кількісна характеристики здібностей.
Поняття про інтелект. Тестування на ЕО - коефіцієнт інтелекту.
Види діяльності. Вміння і навик, як рівні засвоєння діяльності.
Пікові особливості уваги. Виховання уваги в учбовому процесі.
Види пам'яті. Індивідуальні і вікові відміни пам'яті.
Загальні питання
Методика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет і методи
дослідження.
Аналіз можливих систем побудови шкільного курсу фізики
Мета та завдання навчання фізики
Зміст і структура курсу фізики середньої загальноосвітньої школи
Планування роботи вчителя. Підготовка до уроку
Календарне, тематичне, поурочне планування з фізики. Наукова організація
праці вчителя
Дидактичні та психологічні основи навчання фізики
Формування фізичних понятть
Формування вміннь: навичок учнів
Методи навчання фізики, їх класифікація
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики
Проблемне навчання фізики
Нові інформаційні технології навчання
Форми організації навчальних занять з фізики
Типи і структура уроків з фізики
Система уроків фізики, вимоги до простого уроку фізики
Навчальний експеримент, його структура і завдання
Демонстраційний експеримент з фізики, вимоги до нього
Методика і техніка підготовки і проведення демонстраційних дослідів
Фронтальний експеримент, лабораторні роботи, фізичний практикум
Контроль знань і вмінь учнів з фізики. Методи і форми контролю
Тести
Організація самостійной роботи учнів з фізики
Розвиток творчих здібностей учнів під час навчання фізики
Технологія розв'язання експериментальних задач
Комбінований урок
Урок отримання нових знань
Урок мотивації навчальної діяльності учнів
Самостійна робота учнів з фізики
Факультативні курси з фізики в школі

Спеціальні питання
Формування понять: механічний рух та його відносність, система відліку,
матеріальна точка, траєкторія, шлях
Основні закони динаміки
Формування поняття маси
Формування поняття сили
Формування поняття роботи
Формування поняття енергії
Формування основних понять криволінійного руху
Формування основних понять про механічні хвилі
Формування поняття про температуру
Методика вивчення теми: "Елементи теорії відносності у школі"
Формування основних понять МКТ
Формування наукового світогляду при вивченні фізики
Формування основних понять електростатики
Методика формування основних понять теми: "Магнітне поле"
Формування поняття "електромагнітне поле"
Формування основних понять теми: "Світлові кванти"
Формування поняття "фізична величина" у середній школі
Вимірювання фізичних величин та обробка результатів вимірювання у середній
школі
Загальні питання методики розв'язування задач
Роль і місце задач у системі навчання фізики в школі
Класифікація задач з фізики
Методика розв'язування задач (синтетичний та аналітичний методи)
Застосування методів аналогії для вивчення періоду коливань складних
механічних систем
Формування понять: миттєва швидкість, переміщення, прискорення, середня
швидкість

Педагогіка
Педагогіка, як засіб передачі соціального досвіду людського суспільства.
Виховання - основна проблема педагогіки.
Система народної освіти в Україні.
Структура соціального досвіду і зміст освіти.
Поняття про теорії формальної /класичної/ і матеріальної /реальної/ освіти.
Теоретичні основи традиційної моделі навчання /асоціативна теорія/.
Організаційні форми навчання в середній школі як засіб керування
пізнавальної діяльності.
Організаційні форми навчання у вищій школі як засіб керування пізнавальною
діяльністю.
Класно-урочна система - основа організації учбового процесу в середній
школі.
Різні формування змісту освіті: учбові плани, учбові програми, учбові
матеріали.
Теоретичні основи програмованого навчання.
Програмоване навчання: типи навчальних програм.
Застосування ЕОМ для реалізації навчальних програм.
Методи навчання: повідомляючий /науковий/ і елементарний /розвиваючий/ по
Д.А.Дистервегу.
Поняття про дидактику. Основні поняття дидактики.
Дидактичні принципи в учбовому процесі.
Значення і функції контролю в навчанні.
Види, методи і форми контролю в учбовому процесі.
Критерії оцінки знань, вміння, навиків.
Інформаційні технічні засоби навчання.
Технічні засоби контролю знань.
Використання комп'ютерів в учбовому процесі: можливості і перспективи.
Програмований контроль як складова частина програмуючого навчання.
Машинний і безмашинний програмований контроль знань. Переваги і недоліки.
Типи темпераменту. Можливості педагогічного впливу на прояв окремих
негативних /заперечливих/ рис темпераменту.
Позитивні і негативні риси характеру. Можливості педагогічного впливу на
характер.
Здібності і задатки. Якісна і кількісна характеристики здібностей.
Поняття про інтелект. Тестування на ЕО - коефіцієнт інтелекту.
Види діяльності. Вміння і навик, як рівні засвоєння діяльності.
Пікові особливості уваги. Виховання уваги в учбовому процесі.
Види пам'яті. Індивідуальні і вікові відміни пам'яті.
Загальні питання
Методика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет і методи
дослідження.
Аналіз можливих систем побудови шкільного курсу фізики
Мета та завдання навчання фізики
Зміст і структура курсу фізики середньої загальноосвітньої школи
Планування роботи вчителя. Підготовка до уроку
Календарне, тематичне, поурочне планування з фізики. Наукова організація
праці вчителя
Дидактичні та психологічні основи навчання фізики
Формування фізичних понятть
Формування вміннь: навичок учнів
Методи навчання фізики, їх класифікація
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики
Проблемне навчання фізики
Нові інформаційні технології навчання
Форми організації навчальних занять з фізики
Типи і структура уроків з фізики
Система уроків фізики, вимоги до простого уроку фізики
Навчальний експеримент, його структура і завдання
Демонстраційний експеримент з фізики, вимоги до нього
Методика і техніка підготовки і проведення демонстраційних дослідів
Фронтальний експеримент, лабораторні роботи, фізичний практикум
Контроль знань і вмінь учнів з фізики. Методи і форми контролю
Тести
Організація самостійной роботи учнів з фізики
Розвиток творчих здібностей учнів під час навчання фізики
Технологія розв'язання експериментальних задач
Комбінований урок
Урок отримання нових знань
Урок мотивації навчальної діяльності учнів
Самостійна робота учнів з фізики
Факультативні курси з фізики в школі

Спеціальні питання
Формування понять: механічний рух та його відносність, система відліку,
матеріальна точка, траєкторія, шлях
Основні закони динаміки
Формування поняття маси
Формування поняття сили
Формування поняття роботи
Формування поняття енергії
Формування основних понять криволінійного руху
Формування основних понять про механічні хвилі
Формування поняття про температуру
Методика вивчення теми: "Елементи теорії відносності у школі"
Формування основних понять МКТ
Формування наукового світогляду при вивченні фізики
Формування основних понять електростатики
Методика формування основних понять теми: "Магнітне поле"
Формування поняття "електромагнітне поле"
Формування основних понять теми: "Світлові кванти"
Формування поняття "фізична величина" у середній школі
Вимірювання фізичних величин та обробка результатів вимірювання у середній
школі
Загальні питання методики розв'язування задач
Роль і місце задач у системі навчання фізики в школі
Класифікація задач з фізики
Методика розв'язування задач (синтетичний та аналітичний методи)
Застосування методів аналогії для вивчення періоду коливань складних
механічних систем
Формування понять: миттєва швидкість, переміщення, прискорення, середня
швидкість

Педагогіка
Педагогіка, як засіб передачі соціального досвіду людського суспільства.
Виховання - основна проблема педагогіки.
Система народної освіти в Україні.
Структура соціального досвіду і зміст освіти.
Поняття про теорії формальної /класичної/ і матеріальної /реальної/ освіти.
Теоретичні основи традиційної моделі навчання /асоціативна теорія/.
Організаційні форми навчання в середній школі як засіб керування
пізнавальної діяльності.
Організаційні форми навчання у вищій школі як засіб керування пізнавальною
діяльністю.
Класно-урочна система - основа організації учбового процесу в середній
школі.
Різні формування змісту освіті: учбові плани, учбові програми, учбові
матеріали.
Теоретичні основи програмованого навчання.
Програмоване навчання: типи навчальних програм.
Застосування ЕОМ для реалізації навчальних програм.
Методи навчання: повідомляючий /науковий/ і елементарний /розвиваючий/ по
Д.А.Дистервегу.
Поняття про дидактику. Основні поняття дидактики.
Дидактичні принципи в учбовому процесі.
Значення і функції контролю в навчанні.
Види, методи і форми контролю в учбовому процесі.
Критерії оцінки знань, вміння, навиків.
Інформаційні технічні засоби навчання.
Технічні засоби контролю знань.
Використання комп'ютерів в учбовому процесі: можливості і перспективи.
Програмований контроль як складова частина програмуючого навчання.
Машинний і безмашинний програмований контроль знань. Переваги і недоліки.
Типи темпераменту. Можливості педагогічного впливу на прояв окремих
негативних /заперечливих/ рис темпераменту.
Позитивні і негативні риси характеру. Можливості педагогічного впливу на
характер.
Здібності і задатки. Якісна і кількісна характеристики здібностей.
Поняття про інтелект. Тестування на ЕО - коефіцієнт інтелекту.
Види діяльності. Вміння і навик, як рівні засвоєння діяльності.
Пікові особливості уваги. Виховання уваги в учбовому процесі.
Види пам'яті. Індивідуальні і вікові відміни пам'яті.
Загальні питання
Методика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет і методи
дослідження.
Аналіз можливих систем побудови шкільного курсу фізики
Мета та завдання навчання фізики
Зміст і структура курсу фізики середньої загальноосвітньої школи
Планування роботи вчителя. Підготовка до уроку
Календарне, тематичне, поурочне планування з фізики. Наукова організація
праці вчителя
Дидактичні та психологічні основи навчання фізики
Формування фізичних понятть
Формування вміннь: навичок учнів
Методи навчання фізики, їх класифікація
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики
Проблемне навчання фізики
Нові інформаційні технології навчання
Форми організації навчальних занять з фізики
Типи і структура уроків з фізики
Система уроків фізики, вимоги до простого уроку фізики
Навчальний експеримент, його структура і завдання
Демонстраційний експеримент з фізики, вимоги до нього
Методика і техніка підготовки і проведення демонстраційних дослідів
Фронтальний експеримент, лабораторні роботи, фізичний практикум
Контроль знань і вмінь учнів з фізики. Методи і форми контролю
Тести
Організація самостійной роботи учнів з фізики
Розвиток творчих здібностей учнів під час навчання фізики
Технологія розв'язання експериментальних задач
Комбінований урок
Урок отримання нових знань
Урок мотивації навчальної діяльності учнів
Самостійна робота учнів з фізики
Факультативні курси з фізики в школі

Спеціальні питання
Формування понять: механічний рух та його відносність, система відліку,
матеріальна точка, траєкторія, шлях
Основні закони динаміки
Формування поняття маси
Формування поняття сили
Формування поняття роботи
Формування поняття енергії
Формування основних понять криволінійного руху
Формування основних понять про механічні хвилі
Формування поняття про температуру
Методика вивчення теми: "Елементи теорії відносності у школі"
Формування основних понять МКТ
Формування наукового світогляду при вивченні фізики
Формування основних понять електростатики
Методика формування основних понять теми: "Магнітне поле"
Формування поняття "електромагнітне поле"
Формування основних понять теми: "Світлові кванти"
Формування поняття "фізична величина" у середній школі
Вимірювання фізичних величин та обробка результатів вимірювання у середній
школі
Загальні питання методики розв'язування задач
Роль і місце задач у системі навчання фізики в школі
Класифікація задач з фізики
Методика розв'язування задач (синтетичний та аналітичний методи)
Застосування методів аналогії для вивчення періоду коливань складних
механічних систем
Формування понять: миттєва швидкість, переміщення, прискорення, середня
швидкість

Педагогіка
Педагогіка, як засіб передачі соціального досвіду людського суспільства.
Виховання - основна проблема педагогіки.
Система народної освіти в Україні.
Структура соціального досвіду і зміст освіти.
Поняття про теорії формальної /класичної/ і матеріальної /реальної/ освіти.
Теоретичні основи традиційної моделі навчання /асоціативна теорія/.
Організаційні форми навчання в середній школі як засіб керування
пізнавальної діяльності.
Організаційні форми навчання у вищій школі як засіб керування пізнавальною
діяльністю.
Класно-урочна система - основа організації учбового процесу в середній
школі.
Різні формування змісту освіті: учбові плани, учбові програми, учбові
матеріали.
Теоретичні основи програмованого навчання.
Програмоване навчання: типи навчальних програм.
Застосування ЕОМ для реалізації навчальних програм.
Методи навчання: повідомляючий /науковий/ і елементарний /розвиваючий/ по
Д.А.Дистервегу.
Поняття про дидактику. Основні поняття дидактики.
Дидактичні принципи в учбовому процесі.
Значення і функції контролю в навчанні.
Види, методи і форми контролю в учбовому процесі.
Критерії оцінки знань, вміння, навиків.
Інформаційні технічні засоби навчання.
Технічні засоби контролю знань.
Використання комп'ютерів в учбовому процесі: можливості і перспективи.
Програмований контроль як складова частина програмуючого навчання.
Машинний і безмашинний програмований контроль знань. Переваги і недоліки.
Типи темпераменту. Можливості педагогічного впливу на прояв окремих
негативних /заперечливих/ рис темпераменту.
Позитивні і негативні риси характеру. Можливості педагогічного впливу на
характер.
Здібності і задатки. Якісна і кількісна характеристики здібностей.
Поняття про інтелект. Тестування на ЕО - коефіцієнт інтелекту.
Види діяльності. Вміння і навик, як рівні засвоєння діяльності.
Пікові особливості уваги. Виховання уваги в учбовому процесі.
Види пам'яті. Індивідуальні і вікові відміни пам'яті.


смотреть на рефераты похожие на "Курс методики физики"