Экология

Лiсовi ресурси Украiни


                                  Таблиця№1
       Проведення основних робіт у лісовому господарстві.

|Види робіт           |1985  |1990  |1995 |1996 |
|Лісовідновлення у лісовому   |44,0  |38,1  |38,4 |38,5 |
|фонді, тис. га         |    |    |   |   |
|у тому числі посадка та посів |40,0  |35,9  |33,9 |34,3 |
|лісу              |    |    |   |   |
|Переведено лісових культур у  |40,9  |32,9  |36,0 |30,5 |
|відкриті лісом землі у лісовому|    |    |   |   |
|фонді, тис. га         |    |    |   |   |
|Рубки лісу головного      |27,0  |27,8  |20,3 |19,2 |
|користування в лісовому фонді |    |    |   |   |
|площа, тис. га         |    |    |   |   |
|Вирубано ліквідної деревини,  |5927  |5755  |4574 |4375 |
|тис. м3            |    |    |   |   |
|Рубки догляду за лісом і    |599,7  |508,6 |483,9 |447,4 |
|вибірково-санітарні рубки :  |    |    |   |   |
|площа, тис. га         |    |    |   |   |
|вирубано ліквідної деревини,  |7827,6 |6887,4 |5166,9|4801,3|
|тис. м3            |    |    |   |   |
|Лісовпорядкування, тис. га   |233   |1229  |1671 |2356 |
|Авіаційна охорона лісів від  |3418  |4000  |4845 |4388 |
|пожеж, тис. га         |    |    |   |   |
|Захист лісів від шкідників і  |239,5  |278,0 |228,5 |199,1 |
|хвороб біологічним методом,  |    |    |   |   |
|тис. га            |    |    |   |   |


                                  (Дж. №10)


смотреть на рефераты похожие на "Лiсовi ресурси Украiни "