Экономика

Додатки до курсової роботи апк в суч умовах

Додаток 1|[pic]                                 |

      Рис.1 Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва
         (наростаючим підсумком у % до відповідного
             періоду попереднього року)                                  Додаток 2
  Таб.1 Валовий збір сільськогосподарських культур у всіх  категоріях
               господарств України
|  ( тис. тонн )                                    |
|            |всього|у тому числі |2002р. |2001р. |
|            |   |справних   |    |    |
|Трактори        |245,7 |191,1    |0,78  |0,78  |
|Вантажні автомобілі   |193,4 |142,1    |0,73  |0,74  |
|Кукурудзозбиральні   |6,5  |4,8     |0,73  |0,73  |
|комбайни        |   |       |    |    |
|Бурякозбиральні комбайни|10,7 |6,8     |0,64  |0,61  |
|Гичкозбиральні машини  |8,9  |5,8     |0,64  |0,61  |
|Картоплезбиральні    |2,9  |1,6     |0,57  |0,58  |
|комбайни        |   |       |    |    |
|Пристосування для    |9,4  |8,2     |0,87  |0,85  |
|збирання соняшнику   |   |       |    |    | Таб.5 Технічна забезпеченість сільськогосподарського виробництва в Україні

                                  тис. шт.
|         |тис|у % до |         |тис|у % до |
|         |.т |01.09.20|         |.т |01.09.20|
|         |  |01р.  |         |  |01р.  |
|        |Усі категорії   |Сільськогосподарські   |Господарства   |
|        |господарств    |підприємства всіх форм  |населення     |
|        |         |власності        |         |
|      |Усі категорії  |Сільськогосподарс|Господарства   |
|      |господарств   |ькі підприємства |населення    |
|      |         |всіх форм    |         |
|      |         |власності    |         |
|                 |    |+,-    |у %  |
|Зернові культури         |7 956,9 |2 447,4  |144,4 |
|Насіння соняшнику         |122,5  |-126,0  |49,3  |
|Картопля             |15,4  |-4,9   |75,9  |
|Овочі               |144,0  |-5,6   |96,3  |
|Плоди та ягоди          |46,0  |-0,7   |98,5  |
|Худоба та птиця (в живій вазі)  |461,1  |89,4   |124,0 |
|Молоко та молочні продукти    |1 820,6 |-138,0  |93,0  |
|Яйця, млн. шт.          |2 780,4 |756,4   |137,4 |                                 Додаток 11


     Таб.12 Питома вага бартерних угод в сільському господарстві
                (у відсотках до загального обсягу реалізації)

|Зернові культури|316,7     |74,1     |288,5       |
|Насіння     |1 252,7    |166,3    |844,6       |
|соняшнику    |        |       |          |
|Картопля    |699,8     |135,7    |604,1       |
|Овочі      |1 584,8    |110,7    |422,5       |
|Плоди та ягоди |927,0     |105,7    |636,2       |
|Худоба та птиця |3 879,9    |92,3     |3 548,8      |
|(в живій вазі) |        |       |          |
|Молоко та    |517,0     |88,7     |454,8       |
|молочні продукти|        |       |          |
|Яйця, за тис.шт.|157,8     |79,1     |146,2       |                                 Додаток 13   Рис.4 Логічнa послідовність організаційно-економічних заходів по
       впровадженню моделей вибору форми господарювання                                 Додаток 14

      Таб.14 Кількість землевласників та землекористувачів


|РОКИ |Господарства  |У  тому   числі   |Особисті і  |Фермерські|
|   |суспільного  |            |підсобні   |господарст|
|   |сектора.    |            |господ. насел|ва.    |
|   |        |Колективні|Державні  |       |     |
|   |        |.     |      |       |     |
|1993 |14010     |9351   |4659    |9763079   |2687   |
|1994 |14203     |9575   |4718    |10679714   |17474   |
|1995 |15081     |9722   |5359    |10860812   |30344   |
|1996 |15482     |9977   |5485    |11056874   |34692   |
|1997 |15609     |10356   |5253    |11249196   |34778   |
|1998 |15730     |11299   |4440    |11433123   |35353   |
|1999 |15739     |12876   |2863    |11534200   |35927   |  Таб.15 Розподіл земельної площі і сільськогосподарських угідь на кінець
                  2000 р.

                                  (тис. га)
|         |Кількість   |Загальна   |Всі         |
|         |землекористувач|земельна   |сільськогосподарські|
|         |ів, тис    |площа    |угіддя       |
|                                   |
|Всього земель         23431,0           60354,8  |
|41827,0                                |
|Землі с.г п-в і грома      23208,9               |
|40763,8             38421,4               |
|у тому числі                             |
|землі недержавних                           |
|с/г п-в                  18,2            |
|27227,2              25678,2              |
|з них                                 |
|землі колективних                           |
|с/г п-в                   2,0            |
|1310,0               662,3               |
|землі державних                            |
|с/г п-в                   3,3           |
|2179,7               1847,9              |
|землі міжгосподарських                        |
|с/г п-в                   0,3            |
|19,5                 9,7               |
|землі громадян          23187,1               |
|11337,4              10885,6              |
|з них                                 |
|селянські                               |
|(фермерські)             42,2               |
|2379,9               2342,2              |
|особ. підсобні та госп                        |
|насел та присадибні                          |
|ділянки                15887,3            |
|4658,5               4323,8              |
|Землі користувачів                          |
|ін. Категорій            222,1              |
|19591,0               3405,6              |                                 Додаток 15
     Рис.5 Динаміка змін у володінні та землекористуванні с/г
                 угіддями.

   1990р.1999р.                                      6              -----------------------
     Підготовчо-роз’яснювальна   робота.

      Вивчення  вітчизняного  і  зарубіжного  досвіду.

       З’ясування думки керівників середньої  ланки.

          Структиризація     цілей.

        Вибір   організаційної    структури.

      Підготовка  необхідних  регламентних  документів.

   Розробка   системи  обліку  і  планування.

       Проведення   установчих    зборів.

     Вибори    керівництва   агроформування.


[pic]

[pic]

[pic]

2673

28774

9927,4

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Особисті господарства

населення

Колгоспи

Державні

сільгосппідприємства
смотреть на рефераты похожие на "Додатки до курсової роботи апк в суч умовах"