Захист інтелектуальноі власності
Право, Захист інтелектуальноі власності, Реферат ... порушень законодавства у сфері ліцензування.[1] ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначає види господарської діяльності, що ...
... заяви про видачу ліцензії, а також копії рішень органу ліцензування про видачу, переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, ...Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності
Международные отношения, Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності, Контрольная ... як діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудовану на взаємовідносинах між ними, що ...
за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають ...Особливості окремих видів купівлі-продажу
Гражданское право и процесс, Особливості окремих видів купівлі-продажу, Курсовая ... законодавством України та міжнародними договорами України; - товари походженням з України, щодо яких міжнародними договорами України передбачені ...
... договору (контракту) іншому суб"єктові зовнішньоекономічної діяльності України, подаються також оригінал договору доручення та його копія, завірена в ...Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
Международные отношения, Закон про зовнішньоекономічну діяьність України, Шпора ... господарської діяльності України та суб'єктів господарської діяльності інших республік Союзу РСР або іноземних суб'єктів господарської діяльності, на ...
... суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і ...Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
Страхование, Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України, Диплом ... метою ефективного виконання статутних завдань Ліга страхових організацій України здійснює наступні функції: . співпрацює з органами державної влади та ...
... ринку авіаційного страхування України. | Моторне (транспортне) страхове бюро України |Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) створено у ...Законодавча база правового регулювання економіки в Україні
Экономическая теория, Законодавча база правового регулювання економіки в Україні, Реферат ... громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном; 2 ...
... суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України; 3. Розташовані на території України ...Институт аудита в Украине
Бухгалтерский учет и аудит, Институт аудита в Украине, Курсовая ... діяльності Аудиторської палати України Аудит відноситься до інтелектуальної діяльності, яка передбачає дослідження фінансово-господарської діяльності ...
... суб"єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності, здійснюється Аудиторською палатою України ...Фінансова система України
Финансы, Фінансова система України, Курсовая У статті 92 зазначено, що виключно законом України встановлюються державний бюджет України і бюджетна система; система оподаткування, податки і збори; ...
... фінансових органів різних рівнів; контроль, ревізія, перевірка фінансово-господарської діяльності всіх державних організацій, установ і підприємств.Правовий захист підприємництва
Предпринимательство, Правовий захист підприємництва, Диплом ... від 18.02.92 р.4 Цей закон України націлений не на заборону монополії як такий (оскільки у визначених випадках вона може забезпечувати безсумнівні ...
... 3 липня 1998 р. № 1020, затверджене Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності.38 Основною метою змін в законодавстві, щодо порядку ...Державне регулювання комерційної діяльності
Право, Державне регулювання комерційної діяльності, Курсовая ... і форм власності, за винятком окремих суб'єктів підприємницької (комерційної) діяльності, для яких законами України встановлені спеціальні правила ...
Постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" введені наступні розміри плати: за ...