Хулиганство
Юриспруденция, Хулиганство, Диплом I. ЗЛIСНЕ ХУЛIГАНСТВО Згiдно частини 2 статтi 206 КК Украiни "злiсне хулiганство, тобто тi ж дii, що вiдзначаються за своiм змiстом вийнятковим ...
... того, чи вiднесено злочин до тяжких ( ст.7 КК Украiни ), чи до злочинiв, якi не являють великоi суспiльноi небезпеки, наприклад, в ст.51 КК Украiни, в ...Покарання за злочин [нестрогое соответствие]
Уголовное право и процесс, Покарання за злочин, Курсовая Кара як органічна ознака покарання виражається не тільки у застосуванні покарання, а й також у санкції статті, і у відповідній нормі Загальної частини ...
... можна не ураховувати й того, що вже при призначенні покарання певною мірою забезпечується задоволення почуття справедливості потерпілого і суспільства ...Субєктивна сторона складу злочину [нестрогое соответствие]
Уголовное право и процесс, Субєктивна сторона складу злочину, Реферат До суб"єктивної сторони злочину належать: вина у формі умислу чи необережності, мотив, ціль злочину, а також емоційний стан суб"єкта в момент скоєння ...
... вказуються в диспозиціях статей Особливої частини КК, або ж випливають з інших ознак конкретного складу злочину, чи встановлюються відповідно до ст.Принципи кримінального права [нестрогое соответствие]
Уголовное право и процесс, Принципи кримінального права, Курсовая ... основі цього у працях даний принцип сформульовано таким чином: "покарання чи інший захід кримінально-правового впливу, що застосовується до особи, яка ...
... достатньо повно, по-друге, опис має бути максимально зрозумілим, по-третє, при описуванні ознак злочину вказувати тільки об"єктивні і суб"єктивні ...Методики розслідування хуліганства [нестрогое соответствие]
Криминалистика, Методики розслідування хуліганства, Диплом ... характеризують, властивостей, зв'язків і відносин, його моральний та духовний світ, взяті в розвитку, в взаємодії з соціальними та індивідуальними ...
... який вимагав припинити хуліганство, саме по собі не означає наявності розглядуваної кваліфікуючої ознаки, тоді як нанесення за таких же обставин удару ...Необережність як форма вини [нестрогое соответствие]
Уголовное право и процесс, Необережність як форма вини, Диплом ... діяння, визначене кримінальним законом як суспільно небезпечне.[12] Із цього витікає, що однією з необхідних ознак злочину є винність особи, яка ...
... в науці кримінального права прийнято розрізняти структуру злочину, яка складається з чотирьох елементів, а саме: об"єкт, об"єктивна сторона, суб"єкт, ...Значення об'єктивної сторони злочину для його кваліфікації [нестрогое соответствие]
Уголовное право и процесс, Значення об'єктивної сторони злочину для його кваліфікації, Контрольная ... у тому, що саме цей елемент складу злочину є фундаментом усієї конструкції складу злочину і кримінальної відповідальності, свідчить той факт, що в ...
... об'єктивної сторони факультативні, тобто для одних складів злочинів вони є ознаками їх об'єктивної сторони, а для інших - не є. Наприклад, для складів ...Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС [нестрогое соответствие]
Государство и право, Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС , Рефераты Ознаки, що характеризують затриману особу - особа,яка почала скоювати або скоїла злочин.
... та замаху на злочин. у російському КПК чітко регламентується цей момент, тобто у ньому допускається можливість затримання "при безпосередньому ...Постанова В.Р, [нестрогое соответствие]
Государство и право, Постанова В.Р,, Реферат ... і до погашення або | |зняття судимості знову скоїли умисний злочин, за який вони засуджені до позбавлення | |волі. | |До засуджених, які скоїли під ...
... виправно-трудової установи або інша протидія адміністрації у здійсненні її функцій особою, яка відбуває покарання в місцях позбавлення волі, якщо ця ...Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання [нестрогое соответствие]
Уголовное право и процесс, Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання, Диплом ... установ та організацій без дозволу Національного банку України посадовими особами підприємств, установ та організацій, що діють на території України, ...
... є: а) валютні рахунки підприємств, установ та організацій, що діють на території України, які відкриваються чи використовуються за межами України їх ...