Суспільна свідомість та її структура
Философия, Суспільна свідомість та її структура, Реферат ... властива лише людині форма відображення об'єктивної дійсності, спосіб її відносин до світу і до самого себе, що являє собою єдність психічних процесів ...
... реального світу і розглядаючи його як самостійну і сутність буття, об'єктивні ідеалісти трактують свідомість як щось споконвічне: воно не тільки не з" ...Екзистенцiальна фiлософiя, ii основнi напрями
Философия, Екзистенцiальна фiлософiя, ii основнi напрями , Рефераты Проблема буття людини і буття світу.
... і світу людина відкриває не шляхом наукового пізнання чи філософських спекуляцій, але за допомогою почуття, яке немовби висвітлює її існування, "буття ...Формування духовності учнів у навчальному процесі
Педагогика, Формування духовності учнів у навчальному процесі, Диплом ... вираженість людини; - духовні потреби людини; - пізнавальні потреби людини; - соціальні потреби людини; - потреба самоактуалізації людини; - потреба ...
... це життєвий шлях людини у суспільстві, це свідомість і самопізнання людини, це коли особистість, як свідомий суб`єкт розуміє не тільки оточуючих, але ...Мистецтво в структурі людської життєдіяльності
Искусство и культура, Мистецтво в структурі людської життєдіяльності, Реферат ... аспекту буття, що метафорично прийнято називати "олюдненням" світу, тоді як спосіб уявлення є відбиток об'єкта як такого, звільнене від його ідейно- ...
... як у моральному, так і в матеріальному світі, в "естетичній державі" людина є для людини тільки образом, об"єктом вільної гри і, керуючись найвищим і ...Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи
Философия, Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи , Рефераты ... одне одному; а розглядати їх треба в єдності; - Людина і все, що її оточує- це частки єдиного, Цілого; - відповідальність Розуму перед Природою.
... а також внесення екологічного аспекту у всі інші форми (політичну і правову свідомість, мораль, мистецтво, філософію і т.д.) і рівні (теоретичне і ...Влияние социального окружения на духовное развитие
Психология, Влияние социального окружения на духовное развитие, Диплом ... що ця ціль являє собою реалізацію потенційних можливостей людини, всього, чим тільки може стати людина, тобто перетворення її на повноцінну людину.
... конкретної цивілізації про добро і зло, я к тільки людина стає на шлях - потрібно очікувати появу проблем, пов"язаних з досягненням успіху в цій ...Український мандрівний філософ Г. Сковорода
Философия, Український мандрівний філософ Г. Сковорода , Рефераты ... коли у своїй діяльності він іде на жертви, забуває про себе, коли його праця захоплює його цілком, захоплює всі його сили, здібності та енергію, тоді ...
... навпаки, вибір цього циклу проблем, якому присвячує себе людина, як вона підходить до розв'язання цих проблем, і нарешті сила, з якою вона захищає ...Мова нашого народу
Языковедение, Мова нашого народу, Реферат Більше того, мова є не тільки засобом творення культури, але й, що треба підкреслити, одним із її складових компонентів.
... скільки має ніг і чи не має рогів і хвоста; якщо це людина, то вже само собою зрозуміло, що в неї є очі й руки, ніг усього дві, а не чотири, а рогів і ...Культорологічні теорії
Культурология, Культорологічні теорії, Курсовая Це живе буття є напружена, пристрасна боротьба: зовнішня-за утвердження її влади ідеї над силами хаосу і внутрішня-за утвердження її влади над без ...
... від власника його засобів; 2. відчуження людини від продуктів праці, приналежних власнику; 3. відчуження людини від людини як рівноправного суб"єкта ...Роль оцінки у суспільному пізнанні: істина й омана
Философия, Роль оцінки у суспільному пізнанні: істина й омана, Реферат ... філософії ,що вивчає природу пізнання, закономірності пізнавальної діяльності людини , її пізнавальні можлвості та здібності; передумови ,засоби та ...
... об'єктивна (тільки-но ми навели математичні аргументи на її користь) і абсолютна (форма земної поверхні на нескінченно малих її ділянках практично є ...