Відповідальність за порушення податкового законодавства
Налоги, Відповідальність за порушення податкового законодавства, Курсовая ... також виділити ще один вид порушення податкового законодавства - це стягнення надлишкових сум податків - умисні дії робітників податкових органів по ...
... і фінансову відповідальність: - порушення платником податків порядку постановки на облік у податкових органах; - порушення порядку представлення в ...Податкова система
Налоги, Податкова система, Контрольная До них відносяться: платник податків (суб'єкт податку), об'єкт податку, предмет податку, масштаб податку, метод обліку податкової бази, податковий ...
... т.д.); г) джерело податку - доход, за рахунок якого сплачується податок; д) ставка податку - важливий елемент податку, що визначає величину податку на ...Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі - платника єдиного податку
Бухгалтерский учет и аудит, Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі - платника єдиного податку, Диплом ... єктом малого підприємництва - юридичною особою (наказ ДПА України від 12.10.99 р. № 555); наказ ДПА України від 12.10.99 р. № 553 "Про затвердження ...
... перелік податків i зборів, платником яких не є мале підприємство, що сплачує єдиний податок: . податок на прибуток; . плата (податок) за землю; . збір ...Система оподаткування в Украiнi
Государство и право, Система оподаткування в Украiнi, Реферат ... з обов'язковим визначенням платника податку і збору (обов'язкового платежу), об'єкта оподаткування, джерела сплати податку і збору (обов'язкового ...
... податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про оподаткування несуть платники податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно ...Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
... учет и аудит, Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України, Курсовая ... актами, так наприклад всі питання щодо податку на додану вартість регулюється Законом України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 № 168/97-ВР ...
... та інтересів, що охороняються законом, у разі якщо вони не були віднесені таким платником податку до складу валових витрат або відшкодовані за рахунок ...Особливості оподаткування прибутків комерційних банків
Налоги, Особливості оподаткування прибутків комерційних банків, Реферат ... та міжнародні об'єднання, що мають доходи в календарному році від діяльності в Україні; б) будь-яка інша неприбуткова організація, якщо вона має ...
2. Додатково до суми податку, сплачується податок від прибутку, одержаного: а) від посередницьких операцій, проведення лотерей, доходів від здавання в ...Проблеми удосконалення оподаткування
Налоги, Проблеми удосконалення оподаткування, Курсовая ... політики України в сучасних умовах, у новому податковому законодавстві держава відмовилася від невиправданих себе, украй твердих ставок податків на ...
... сама по собі незалежно від політики державних витрат, тобто при даній потребі в податкових надходженнях кожен платник податків повинний внестиЗакон о налоговой службе Украины
Налоги, Закон о налоговой службе Украины, Статья ... податків та інших обов'язкових платежів; 3) контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових ...
... актами України за порушення податкового законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за порушення податкового законодавства, допущені ...Звіт про проходження практики в ДПІ
Налоги, Звіт про проходження практики в ДПІ, Доклад ... ролі платника податків (у правомірному обході в межах діючих податкових норм і у порушенні їх при ухиленні від податків в формі податкових проступків ...
... контроль за дотриманням податкового законодавства; контролює своєчасність подання платниками податкових декларацій, бухгалтерської звітності, ...Управління фінансами України
Финансы, Управління фінансами України, Курсовая ... податки з населення, прибутковий податок, на прибутки від підприємницької діяльності і інші види прибуткового податку; Непрямі податки: * податок на ...
... політики України в сучасних умовах, у новому податковому законодавстві держава відмовилася від виправданих не себе вкрай жорстких ставок податків на ...