Литература

Творчество Ивана Мазепы


            СПИСОК ВИКОРАСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Мацьків Теодор. Гетьман Іван Мазепа — князь Священної Римської Імперії
  // Укр.історик. 1966. № №3/4. с. 33-40.
2. Боpщак І. Мазепа. Людина й історичний діяч. ЗНТШ, т. 152, 1933, с. 23.
3. Вишневський Л. Мазепа: історія життя і зради // Наука і суспільство.
  1985. № 9.   с. 34-37.
4.  Господин А. Мазепа у світовій літературі / Передмова А. Курдидик.
Вінніпег:    у вв Накладом читальні «Просвіти» у Вінніпегу, 1987. с. 58.
5.  Барабаш Ю. Іван Мазепа — ще одна літературна версія // Київ. 1988. №
12.           п  с. 140-149.
6.  Мацьків Теодор. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах
1687-1709 /  д  З передм. Л.Винара. Мюнхен: УВУ, 1988. 286 с. (2-е
вид., дон. і перероб. — К.; о  о пп Полтава, 1995).
7.  Оглоблин Олександр. Гетьман Іван Мазепа і Москва // Укр.історик. 1989.
№ 4. С. 7-  щ  16; 1990. № 1/4. С. 45-54; 1991. № 1/2. С. 82-94. 1990.
8. Мазепа — людина й історичний діяч / Упоряд. Й. Чікало. К.: Асоціація
  укр.  експортерів друкованої продукції, 1991. с. 48.
9. Іван Мазепа: Художня-докумептальна книга: Для середнього і старшого
  шкільного віку / Упорядник і автор передмови В.Шевчук. К.: Вид-во
  «Веселка», 1992.
10. Соловьев. С. М. История России с древнейших времен, т. VII, с. 486.
11. Покровский M. H. Русская история з древнейших времен, Москва 1966,
  (перше видання 1920), с. 497.
12. Ковтун Алла. Іван Мазепа: виправданий історією // Дзеркало тижня №32.
  К. – 2001.

смотреть на рефераты похожие на "Творчество Ивана Мазепы "