Педагогика

Лекция по географии


Тема : Тваринництво
1. Визначеня

галузь господарства яка займається розведенням тварин
2. Значення

  З початку поточного тисячоліття значення сг і  тваринництва  дещо
зменшилось, віддаючи свої позиції промисловості. Але зараз коли все більшу
увагу приділяють екологічним питанням, питанням чистої сг продукції у
вигращі опинилися країни які зробили одну із своїх спеціалізацій – сг.
Сьогодні екологічно-чиста сг продукція коштує дуже великі  гроші  на
світовому ринку і тому країни які мають відповідне інтенсивне сільське
господарство займають дуже важливі позиції на світовій арені. В умовах
розвитку великих міст ( мегаполісів ) дуже велика роль приділяється галузям
тваринництва які безперебійно на протязі всього року можуть у великих
обсягах постачати високоякісні породукти харчування цим гігінським містам
( йдеться на сам перед про птахівництво ) . Високоінтенсивне екологічно
чисте тваринництво не тільки дозволяє зайняти зараз лідируючі положення як
у рамках регіональних економічних угрупувінь і у всьому світі але й
забезпечити здоровими продуктами харчування власне населення , що є осноою
продовження нації.

3. Структура

Скотарство

Налічується 1,3 – 1,5 млрд голів худоби
Скотарство дає 1/3 всього мяса та майже все молоко
Найбільші виробник яловичи ( США, Австралія ,ФР, Новазеландія )
Найбільше стадо в Індії приблизно 270 млн голів , але воно непродуктивне(
релігійні забобони)
Направлення скотарства – молочне мясне і мясомолочне

Молочне – країни з сочними пасовищами Зх Европа, а також поблизу великих
міст
Мясне - - в посушливих районах степів, напівпустель ( США , Австралія )
Молочно мясне – в лісостепових зонах при наявності соковитих кормів ,

Свинарство

Приблизно 0,8 млрд голів
Дає 2/5 мясної продукці
Свинарсво тяжіє до густозаселених регіонів, великих пром міст та раойнів
вирощування картоплі та буряка
Значна частина поголівя свине розміщена в Китаї та країнах СНД ( приблизна
Ѕ)

Вівчарство
Налічується 1,2 млрд
Тяжіє до районів природніх пасовищ
Основний регіон – Австралія та Нова Зеландія
В найбільш посушливих районах розповсюджене товкоруне та напів тонкоруне
вівічарство
В останній час переважає розведення овець мясо-вовняного напрямку

Розведення коней

За поголівям 1 місце країни Пн та Пд Америки
Основне виробництво розміщене в районах природніх пасовищ

Птахівництво
Розміщене навколо всіх великих міст а також в регіонах вирощування зернових
культур

Рибальство

Ѕ світового вилову риби приходиться на Японію , СНД, Китай ,США, Чілі ,
Перу
Виділяють 3 Зони вилову ( Північна , Тропічна та Південна ) Основна зона –
північна
По Океанах :
Тихий – 56 %
Атлантичний – 38 %
Індійський – 6 %

Вузькоспеціалізовані підггалузі :

Оленярство ( ПН Евразії , північ Пн Америки )
Розведення верблюдів ( в великих пустелях та напів пустелях )
Хутрове господарство ( Пн Росії та Канади )
Бджільництво ( країни степу лісостепу , передгірські райони )
4. Звязки


5. Особливості
   - Головна галузь сг в розвинених країнал і другорядна в раїнах що
    розвиваються
   - Менша залежність від кліматичних умов
   - Земля не являється основним засобом виробництва , а лише впливає на
     характер виробництва
   - Мень ніж в рослинництві виражена сезонність
   - Основою розвитку є сировинна(кормова) база
   -
6. Інтенсифікація
Інтенсивно тваринництво розвивається в більшості кап країн , воно засноване
на польовому кормовиробництві та культурних пасовищах. Виділяють 3 регіони
інтенсивного тваринництва :
1. Кріїни центральної частини Зх Европи ( спеціалізація на молочномясному
  та молочному скотарстві, розведені свинь та птахівництві)
2. Країни Пн Америки
3. Австралія та Нова Зеландія ( спеціалізація пасовищне вовняне  та
  мясововняне вівчарство , роведення КРХ мясного направлення .
В країнах , що розвиваються тваринництво  в  більшості  випадків  є
екстенсивним ( зростання виробництва – за рахунок збільшення поголівя та
пасовищ)


смотреть на рефераты похожие на "Лекция по географии "