ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
-*новый или неперечисленный*-, ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ , Рефераты ... податок з громадян 5.Мито 6.Державне мито 7.Податок на майно підприємств 8.Податок на нерухоме майно громадян 9.Плата за землю 10.Податок з власників ...
Прямі податки-це податки, які держава стягує безпосередньо з доходів або майна платника податку.До них належать:податок на прибуток підприємств і ...Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі - платника єдиного податку
Бухгалтерский учет и аудит, Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі - платника єдиного податку, Диплом ... 12.10.99 р. № 553 "Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб"єктом малого підприємництва - юридичною особою"; Порядок надходження ...
... перелік податків i зборів, платником яких не є мале підприємство, що сплачує єдиний податок: . податок на прибуток; . плата (податок) за землю; . збір ...Податкова система
Налоги, Податкова система, Контрольная До них відносяться: платник податків (суб'єкт податку), об'єкт податку, предмет податку, масштаб податку, метод обліку податкової бази, податковий ...
... на банківський рахунок платника акцизного збору як оплати товарів (продукції), що продаються, а у разі продажу товарів (продукції) за готівкові кошти ...Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
... учет и аудит, Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України, Курсовая ... підприємство-отримувач не є платником податку на додану вартість( - суми коштів або вартість майна, отриманого платником податку як компенсація за ...
... отримані платником податку за рішенням суду (арбітражного суду) як компенсація прямих витрат або збитків, понесених таким платником податку в ...Финансы предприятия
Финансы, Финансы предприятия, Контрольная ... за винятком фізичних особ, не зареєстрованих як платники податку, в разі, коли такі фізичні особи ввозять (пересилають) товари (предмети) в обсягах, ...
... у твердих ставках в ЕКЮ з одиниці реалізовантх (переданих, ввезених в Україну) товарів (продукції) або за ставками у відсотках до обороту з реалізації ...Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
Право, Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах) , Рефераты ... і мито визначаються таким чином, що їхня сума не залежить від рівня забезпеченості платника податків, хоча випадково така залежність і може мати місце ...
... суми податку на нерухомість, акцизного збору, митного збору, податку з продажу (податку на додану вартість), що були сплачені платником податків.Особливості оподаткування прибутків комерційних банків
Налоги, Особливості оподаткування прибутків комерційних банків, Реферат ... собівартості продукції (робіт, послуг) 5. Ставки податку 6. Пільги щодо податку 7. Порядок обчислення і строки сплати податку 8. Обов'язки платників ...
... повернення з бюджету неправильно сплаченого податку 1. Сума податку, не внесена в установлені строки, а також сума податку, вирахуваного з прихованого ...Акцизный сбор
Экономика, Акцизный сбор, Диплом ... товару (продукції): - ставки акцизного збору є єдиними на всій території України; - суми акцизного збору з ввезених на територію України товарів
... до законодавства України є платниками акцизного збору з алкогольних напоїв та тютюнових виробів Реалізація марок акцизного збору покупцям проводиться ...Податки з юридичних осіб
Финансы, Податки з юридичних осіб, Диплом ... в частині надлишково сплачених податків, зборів (обов"язкових платежів), які повертаються або повині бути повернуті платнику податку з бюджету, якщо ...
... засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг); для операцій по ввозу (пересилці) товарів (робіт, послуг) - дата сплати податку за ...Налоговая система
Налоги, Налоговая система, Реферат Загальнодержавні податки і збори включають: - прямі податки (податок на прибуток, плата (податок) за землю, податок з власників транспортних засобів ...
... або невиправдане зменшення сум податку на прибуток, платник сплачує: суму донарахованого податку, штраф у розмірі 30% від донарахованої суми податку, ...